Ziraat Bankası 7 Yıl Vadeli Hayvan Kredisi. 2 yıl ödemesiz 5 yıl ödemeli kredi

Ziraat Bankası 7 Yıl Vadeli Hayvan Kredisi. 2 yıl ödemesiz 5 yıl ödemeli kredi

Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat bankası çiftçilere 7 yıl vadeli hayvan kredisi veriyor. Çiftçilere düşük faizli kredi destekleri sağlanmaktadır. Başvuru şartları nelerdir? Kaç faiz ile kredi veriliyor? Gerekli belgeler nelerdir? Bütün soruların cevaplarını detaylı bir şekilde haberimizde yer verdik.

7 yıl vadeli Ziraat Bankası hayvan kredisi

Ziraat Bankası 7 Yıl Vadeli Hayvan Kredisi. 2 yıl ödemesiz 5 yıl ödemeli kredi

Ziraat Bankası farklı vadeli krediler sunmaktadır. En çok dikkatleri üzerine çeken ise 7 yıl vadeli hayvan kredisidir. Dikkat çeken unsur ise 7 yıl vadeden kasıt 2 yıl ödemeksizin 5 yıl ödemeli krediyi sunmaktadır.

2020-2021 Ziraat Bankası verdiği kredilerin faizleri

*Büyükbaş besiciliğine %50

*Küçükbaş hayvancılığına %25

*Damızlık düve yetiştiriciliğine %25

*Damızlık kanat yetiştiriciliğine %25

*Kanatlı yetiştiriciliğine %50-%75

*Sığır yetiştiriciliğine %50

*Arıcılık sektörüne %50

*Su ürünleri sektörüne %50

*Geleneksel yaygın hayvan üretimine 100.000 kadar faizsiz 100 bin üzerine %50 faiz vermektedir.

Vadeler, faiz oranları çiftçinin çekeceği kredi türüne ve miktarına göre değişkenlik gösterebilir.

Hayvan kredisi faizleri

Çiftçilerin indirim koşullarını yerine getirmeleri şarttır. Her üretim konusu olaraktan işletme ve yatırım kredileri için %10 faiz uygulanmaktadır. Kriterler şu şekildedir:

-Atıl İşletme Alımı

-Yurt içinde doğan hayvan alımı

-Sözleşmeli üretim

-Su ürünleri yetiştirme

-Genç çiftçi/ Girişimci

-Öncelikli bölge yatırımı

-Jeotermal/Yenilenebilir/ Atık enerji kullanımı

-Kendi yemini üretme/ Mera kullanımı

-Kadın çiftçi/ Girişimci

-Organik tarım/ İyi tarım uygulamaları

2021 yılı (Hayvancılık hariç) Tarımsal kredi faizleri

*Süs bitkisi üretenlere %50

*Sulama sektörüne %25

*Meyve yetiştirenlere ve bağcılığa %25

*Seralara %50

*Sertifikalı tohum üretene 0 faiz

*Yem bitkisi üretimi yapana %25

*Römork pulluk tarım makinesi alımına %50

*Stratejik bitki üretimine %25

*Traktör almak isteyene %75

*50.000 kadar geleneksel bitkisel üretime 0 faiz

*Tarla birleştirmeye %75

Sıfır (0) faizli hayvan kredisi şartları nelerdir?

-Atıl bir işletmeyi devir alır iseniz %10

-40 yaşından küçük girişimci iseniz %10

-Öncelikli bölgede yatırım yaparsanız %10

-Kadın çiftçi iseniz %10

-Yurt içinde doğan hayvanları satın alırsanız %10

ÜRETİM KONULARI

İNDİRİM ORANI (%)

Yatırım kredisi

İşletme Kredisi

Öncelikli Bölge Yatırımı 10 10

Atıl İşletme alımı 10 -

Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı - 10

Damızlık Düve Yetiştiriciliği 75 75

Genç Çiftçi/ Girişimci 10 10

Kendi Yemini üretme/ Mera kullanımı - 10

Büyükbaş Hayvan Besiciliği 50 50

Kadın Çiftçi/ Girişimci 10 10

Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100 100

Küçükbaş Hayvancılığı 75 75

Ön başvuru şartları

*Başvuru yapacak kişinin çiftçi olması

*ÇKS belgesinin olması yok ise kayıt yaptırması

*Kredi notunun yeterli olması

*Hazırladığı proje ile bankaya başvuru yapması (arıcılık, büyükbaş, küçükbaş vb.)

*Satın almak istediği hayvanların %25 karşılayacak sermayesinin olması

Bu şartları sağlayan vatandaşlar Ziraat bankası şubelerine giderek ön başvuruda bulunabiliyorlar.

Gerekli belgeler

-ÇKS belgesi

-Bağlı bulunduğu odaya ait kaydını ispatlayan belge

-Tüzel kişilere ait Ticaret Sicil Gazetesi

-İşletme/ firma ait vergi levhası aslı ve fotokopisi

-Temsile yetkili olan kişilerden alınacak imza sirküleri

-Kredi kullanımında teminatla ilişkin belgeler

-Tüzel kişilerden temsile yetkili olanların olduklarına dair belge

-İşletme faaliyetlerinin bilanço esasına göre son 3 yılı kapsayan bilanço ve gelir tablosu