Tarımsal sulama hibe desteği şartları

Tarımsal sulama hibe desteği şartları

Tarımsal sulama kapsamında devlet üreticiye hibe desteği sunuyor. 2021 yılında sulama hibe destekleri arttırıldı. Üreticiler tarımsal sulama hibe desteği başvuru şartlarını araştırıyor.

Son yıllarda artan tarımsal sulama ihtiyacına karşı destekler hazırlandı. Devlet üretimin artması amacıyla çiftçiye tarımsal sulama ihtiyaçları kapsamında hibe vermeye başladı. Söz konusu desteğin içerisinde sondaj hibe desteği ve damlama sulama hibe desteği de yer alıyor.

Tarımsal sulama hibe desteği

Moden basınçlı sulama sistemleri sayesinde sulama sorunu yaşayan araziler canlandırılıyor. Söz konusu sistemin kurulması için devlet çiftçiye 1 milyon liraya kadar yapılan yatırımlar kapsamında yarı yarıya hibe desteği veriyor. Kırsal alanda sulama konusunda sorun yaşayan çiftçilere verilen destek sayesinde üretimin sürekliliği sağlanacak. Söz konusu proje kapsamında;

 • Sulama tesisi sayısı 3.221’e çıkarılması planlanmaktadır.
 • Sulamaya açılan alanların 6.7 milyon hektara ulaştırılacaktır.
 • İçme suyu miktarı 4.7 milyon hektara,
 • Toplulaştırma proje sayısı se 263’e çıkarılacaktır.
 • Tescilli yapılan toplulaştırma sahası 4.8 milyon hektar,
 • Biriktirilen içme ve atık suyu tesisi sayısı 367’ye yükseltilecek.
 • Taşkın koruma tesisi sayısı se 10.107’ye çıkarılacak.

2021 yılı içerisinde hedeflenen planlamalar yukarıdaki gibidir. Geçen yıla göre 2.4 kat artması için söz konusu sistemler kapsamında yardımlarda artacak.

Sulama hibesi şartları nelerdir?

Sulama hibe desteğine başvuracak kişilerden istenen şartlar ise şu şekildedir;

 • ÇKS kaydının olması.
 • İstenilen alanlar doğrultusunda başvuru yapıyor olmak.
 • Kişisel olarak araziye sahip olmayan vatandaşların yatırım konularına göre 3 ya da 5 yıl süreyle arazi kiralayarak başvuru yapabilme şansını elde edebilir.
 • Sulama kooperatifleri, sulama birliği ve kooperatifleri kendilerine ait arazilerde başvuru yapabilirler.
 • Kamuya at olarak 10 yıl kiralanan araziler için de başvuru yapılır.
 • Daha önce hibe desteğinden yararlanan vatandaşların yatırım konu başlıklarına göre son sene ya da 10 yıl öncesine kadar destek almamış olması gerekir.
 • Araz parselinin bir bölümü için destek alınmış diğer bölümü için alınmamış olabilir.
 • Böyle bir durumda kalan her parsel için ayrı proje ve keşif kriterleri hazırlanmalıdır.
 • Ancak sınırları bitişik olan arsa parseller için tek bir proje kriter ile başvuru tamamlanabilir.

Sulama hibe desteği başvuruları 1 Mart 2021 tarihinden itibaren başlamıştı. Hibe desteği başvuruları 30 gün süreyle devam edecek olup, başvuru yapmak isteyenlerin bu süre içerisinde kayıtlarını yaptırmış olmaları gerekmektedir.

Sondajla sulama nasıl yapılıyor?

Sondajla sulama işlemi arazinin belli alanlarında delikler açıp, bu deliklerden çıkarılan suyun araziye dağıtılması şeklinde gerçekleşir. Bu alanda da üreticilere hibe desteği verilmektedir. Ancak bu destek için de bazı şartlara uygun olunması gerekmektedir. Başvurularda istenen şartlar;

 • Arazi için kredi başvurusu yapacak kişinin arazi sahibi olması,
 • Bir kişiye ait olmayan arazilerin en az 3 yıllık kiralık olması,
 • Sulama kooperatifleriyle daha önce yapılmış sözleşmelerde tarımsa üretimin yapıldığın gösteren ibarelerin olması,
 • En az bir yıl içinde bir hibe desteğinden faydalanmamış olmak.

Damlama sulama sistemi nedir?

Damlama sulama sistemi kurak olan bölgelerde kullanılır. Söz konusu alanlarda verimsiz olan topraktaki su filtre edilip, arazide mineralli suyun kalmasını sağlamaktadır. Damlalar halinde süzülen sular araziye dağıtılır ve kuraklığın önüne geçilir.

Damlama sulama hibe desteği

Damlama sulama konusunda da hibe desteği verilmektedir. Söz konusu hibe için de bazı şartlar talep edilmektedir. Sulama sistemi hibe ve kredi başvurularında 7 ayrı alan vardır. Bu alanlar;

 • Tarla içi sulama sisteminin kurulması,
 • Tarla içi mikro yağmurlama sulama sisteminin kurulması,
 • Yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
 • Yağmurlama sulama sisteminin kurulması,
 • Güneş enerjisi ile sulama sisteminin kurulması,
 • Tamburlu sulama sisteminin kurulması,
 • Lineer veya Center Pivot sulama sisteminin kurulması.

Söz konusu sulama sistemleri için Ziraat Bankası çiftçilere kredi desteği sunmaktadır. Ziraat Bankası tarafından verilecek kredi desteğine başvurularda bazı evrakların olması gerekir. Bu evraklar;

Nüfus cüzdanı,

ÇKS belgesi

Tapu kaydı

Kira kontratı

Tarımsal işletmeyi teşvik edecek evraklar

Krediye karşılık olarak sunulabilecek güvenceler

Krediye karşılık gösterilebilecek teminatlar

Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerin son 3 yıla ait gelir tablosu istenmektedir.