TAGEM’den Tarımsal Ar-Ge kapsamındaki projelere 100 milyon liralık destek

TAGEM’den Tarımsal Ar-Ge kapsamındaki projelere 100 milyon liralık destek

Tarım ve Orman Bakanlığınca Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarımsal Ar-Ge programı bazında 100 milyonluk destek verildiği açıklandı. Program TAGEM tarafından 2007'de başlatıldı. Peki Ar-Ge Destek Programı uygulamasında hangi projelere öncelik veriliyor. bu programın desteğinden yararlanmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nce (TAGEM) tarımsal Ar-Ge Destek Programı çerçevesinde 100 Milyon liralık destek sağlandı. TAGEM aracılığıyla 2007'de ”Ar-Ge Destek Programı” uygulamasının başlatılması ile tarımsal projeler için AR-GE desteği sağlandı.

Tarımsal Ar-Ge Destek Programı; tarımsal Ar-Ge alanında kamu-özel sektör iş birliğinin artışını sağlamak ve özel sektörün altyapısını geliştirmeye yönelik hedefler belirleniyor. Bunun sonucunda elde edilen katma değeri yüksek ürünlerin ticarete ve uygulamaya konulmasını sağlanması da amaçlar arasında yer alıyor.

2007'den itibaren Toplam 2.101 proje başvurusu alınarak özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarına (STK) ait 455 projeye toplam 100,5 milyon lira destek sağlanan program çerçevesinde tarımsal projelerden 343’ü sonuçlandırıldı, 112’si ise devam ediyor.

Geçtiğimiz sene ise 16. proje çağrısı bulunuldu ve sonucunda 205 proje başvurusu gerçekleştirildi. 27 projenin desteklenmesine karar verildi.

Geçen sene programa en fazla başvuru;

72 proje özel sektör,

5 proje STK,

4 projeyle TÜBİTAK olmak üzere 124 projeyle üniversitelerden tarafından yapıldı.

300.000 TL ile 1 milyon TL Arasında Destek Sunuluyor

Program bazında öncelikli konu gruplarına göre 300 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişen tutarlarda destek veriliyor. Makine teçhizat, sarf, seyahat ve hizmet alımı kalemlerine destekleme ödemesi gerçekleştiriliyor.

Projelerin süresi en çok 36 ay olarak belirlenirken, özel sebepler süresinde sonuçlandırılamayan projeler için değerlendirme kurulunca en fazla bir sene olmak üzere ek süre verilebiliyor.

Programa, üniversiteler, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri, STK’ler, meslek kuruluşları ve özel sektör (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere sermaye şirketleri) başvuru yapabilirken, gerçek kişiler tarafında başvuru gerçekleştirilemez.

Proje çağrısı öncelik verilen AR-GE konuları

I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları; (Bakanlık Destek Üst Limiti: 300.000 TL olup üniversiteler, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri, sivil toplum ve meslek kuruluşları, özel sektör kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere sermaye şirketleri) proje başvurusunda bulunabilecektir.

II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları; (Proje bütçesinin en fazla %70’i Bakanlık destek üst limiti olan 1.000.000 (Bir milyon) TL’yi aşmamak kaydıyla desteklenebilecek olup sadece özel sektör kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere sermaye şirketleri) proje başvurusunda bulunabilecektir. Diğer koşullar ise bu kılavuzda belirtilmektedir.)

Başvuru sahibi kurumun uygunluğu: Kimler başvurabilir?

Bu Destek Programının 16. Proje Çağrısı çerçevesinde yürütücü kurum olarak;

Üniversiteler, (sadece I. Grup öncelikli konu grubu içerisinde yer alan öncelikli Ar-Ge konuları bazında başvuru gerçekleştirebilir)

TÜBİTAK Ar-Ge birimleri,

Sivil toplum ve meslek kuruluşları,

Özel sektör kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere sermaye şirketleri) başvuru yapabilir.

TAGEM’den Tarımsal Ar-Ge kapsamındaki projelere 100 milyon liralık destek

Kurum-Kuruluş kapsamında bakanlık destekleme oranları ve limitleri

Kurum-kuruluş bazında destekleme oranları aşağıda verilmiştir aynı zamanda aşağıdaki görselde de gösterilmiştir;

TAGEM’den Tarımsal Ar-Ge kapsamındaki projelere 100 milyon liralık destek

Üniversitelere; Bakanlık destek üst limiti en fazla üç yüz bin TL’ye kadar olan projeleri için bütçesinin % 100’üne kadar Bakanlık desteği sunulabilir. Bütçesi Bakanlık destek üst limitini aşan projelerde üst limiti aşan tutarlar yürütücü kurumca karşılanmaktadır.

TÜBİTAK Ar-Ge birimlerine; Bakanlık destek üst limiti en çok üç yüz bin TL’ye kadar olan projeleri için bütçesinin % 100’üne kadar Bakanlık desteği verilebilir. Bütçesi Bakanlık destek üst limitini aşan projelerde üst limiti aşan tutarlar yürütücü kurum tarafından karşılanır.

Sivil toplum ve meslek kuruluşlarına; proje bütçesinin %70’i üç yüz bin TL’ye kadar olan projeleri için Bakanlık desteği verilebilir. Bütçesinin % 70’i üç yüz bin TL’yi aşan projelerde aşan tutarlar yürütücü kurum tarafından karşılanır.

Özel sektöre; proje bütçesinin %70’i öncelikli konu gruplarına göre belirtilen Bakanlık destek üst limitlerine kadar olan projeleri için bütçesinin % 70’ine kadar Bakanlık desteği sunulabilir.

TAGEM’den Tarımsal Ar-Ge kapsamındaki projelere 100 milyon liralık destek

Bütçesinin % 70’i Bakanlık destek üst limitini aşan projelerde üst limiti aşan harcamalar yürütücü kurum tarafından karşılanır.

Bakanlık tarafından desteklenecek harcama kalemlerine ilişkin destek üst limitleri Bakanlık tarafından desteklenecek harcama kalemlerine ilişkin destek üst limitleri gösterilmiştir.

TAGEM’den Tarımsal Ar-Ge kapsamındaki projelere 100 milyon liralık destek

Desteklenecek harcama kalemleri

Bakanlık tarafından desteklenecek harcama kalemleri aşağıdaki gibidir;

Ticari üretim yapılabilecek büyüklük ve kapasitede olanlar hariç olmak üzere; alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanım alımları,

Tarımsal alet ve ekipmanların kiralama ücretleri (Projenin yürütülmesinde gerekli olan traktör, biçerdöver, mibzer, pulluk, ilaçlama makinası ve benzeri tarımsal alet ve ekipmanlar),

Ticari üretim yapılabilecek miktarlarda olanlar hariç olmak üzere sarf malzeme alımları,

Araştırmanın gerektirdiği miktar ve ölçüde yem, tohum, ilaç, gübre ve benzeri girdi alımları,

Anket, deneme, analiz, ekonometrik modelleme, tasarım ve benzeri projede ihtiyaç duyulan hizmet alımı giderleri,

Bina, laboratuvar gibi yapılar hariç olmak üzere, projede kullanılan cihaz, ekipman, sera ve benzeri materyalin bakım onarım ücretleri,

Tescil, patent ve sertifikasyon ücretleri,

Yurtiçi seyahat giderleri,

Taşıt kiralamaları,

Nakliye giderleri,

Yurt içinde proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri organizasyonlara katılım (ulaşım, katılım bedeli, konaklama ve iaşe bedeli dahil) giderleri desteklenir.