SGK 03 işten ayrılış kodu nedir? SGK işten ayrılış nedeni öğrenme

SGK 03 işten ayrılış kodu nedir? SGK işten ayrılış nedeni öğrenme

İşverenler, çalışan kişinin işten ayrılması sonrasında SGK’ya çalışan kişinin ayrılışıyla alakalı kodu bildirmek zorundalar. Çalışan kişilerin SGK’ya bildirilmiş olan işten ayrılma kodlarıyla tazminat ile işsizlik maaşı gibi haklardan yararlanmaları sağlanıyor. Peki, SGK 03 işten ayrılış kodu nedir? İşte 03 koduna dair tüm detaylar ve SGK işten ayrılış nedeni öğrenme…

03 işten ayrılış kodu, çalışan kişinin kendi isteğiyle işten ayrılmasını kapsayan bir kod. İşveren, çalışan kişinin işinin son bulmasından sonraki 10 gün içinde ilgili kodu Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmelidir.

03 işten ayrılış kodu ne oluyor?

Bu kod çalışanın kendi isteğiyle işten ayrılması anlamına geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun oluşturduğu listede 03 kodu ““Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)” olarak belirtiliyor. Çalışan kişinin hür iradesiyle işi bırakmasıyla işveren Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine, Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)” olarak belirtmektedir.

Çalışan kişi kendi isteğiyle işten ayrılmamasına rağmen, SGK’ya 03 koduyla gösterildiyse, yanlış kod bildirimini düzeltmek gerekiyor. Düzeltme işleminin yapılması için de ayrılmış olunan kuruma başvurmak gerekiyor. Kendi isteğiyle işten çıkmayan kişilerin ilgili kodu öğrenmek için başvurabilecekleri tek yer SGK ilgili birimiyle sağlanabiliyor. E-devlet aracılığıyla bu kodu görüntülemek mümkün değil.

03 SGK işten ayrılış kodunun değiştirilmesi

Çalışan kişinin işten ayrılmasının nedenlerinin belirtildiği Sosyal Güvenlik Kurumu işten ayrılış kodunun değiştirilmesi, çalışan kişinin iş akdinin sona ermesinin 10 günü içinde bildiriliyor. Söz konusu on günlük süreçte işveren kişi istediği gibi çıkış kodunda değişiklik yapabilir. Ancak on günün geçmesinin ardından işveren istediği gibi bu değiştirme işlemini yapamaz.

Ancak bazı durumlarda, belirtilmiş olan sürecin aşılmasıyla kodda değişiklik yapılabiliyor. Bu da şu adımlar ile yapılıyor;

 • İşveren, kanıtlayıcı nitelikte belgelerle beraber Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçeyle başvuru yapmalı.
 • On günlük sürenin aşılması sonrasında işveren, 03 koduyla bildirdiği kodu 04 şeklinde değiştirebilmesi için, yazdığı dilekçe ekine; kıdem tazminatının ödendiğine dair bordro ile banka dekontu gibi belgeleri eklerse, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işleme alınıp inceleme yapılır.
 • 03 kodu değişikliği yapacak kişilerin herhangi belge sunmamaları durumunda, on günlük süre aşımı dahilinde çıkış nedeni değişikliği geçerli sayılmayacaktır.

03 kodunun değiştirilmesinde en önemli işlem on günlük sürede rahat bir şekilde yapmaktır. On günlük süre aşıldığında işveren Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine dilekçe yazarak ilgili belgeleri sunmalı.

03 koduyla kıdem tazminatı alınıyor mu?

İşverenin Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine bildirdiği kodlarla kişiler belirtilmiş olan haklarını kullanabiliyorlar. Ancak bu kodla işten ayrılan kişinin tazminat almak gibi bir hakkı bulunmuyor.

Kıdem tazminatıyla alakalı yasa gereğince, işlerinden hür iradeleriyle ayrılmış olanlar kıdem tazminatı alamamakta. Kıdem tazminatları işveren tarafından çıkartılan çalışanlara verilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu işten ayrılış kodları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu işten ayrılış kodları sırası ile şu şekildedir;

 • 01 Kodu – Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşverence Feshi:

  Deneme süresi içinde ve bitişinde iş akdinin feshedildiği durumla alakalı koddur.
 • 02 Kodu – Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi

  : Deneme süresi içinde ve bitiminde iş akdinin çalışan tarafından feshedildiği durumla alakalı koddur.
 • 03 – Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi:

  İşçi tarafından iş akdinin herhangi bir neden gösterilmeden feshedildiği durumla alakalı koddur.
 • 04 – Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Sebep Bildirilmeden Feshi:

  İşveren tarafından iş akdinin herhangi bir sebep göstermeden feshedildiği durumla alakalı koddur.
 • 05 – Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi:

  İş akdinin süresinin zamanında bitmesiyle alakalı koddur.
 • 08 – Emeklilik (Yaşlılık) veya Toptan Ödeme Nedeniyle:

  Emeklilik hakkının gelmesiyle alakalı koddur.
 • 09 – Malulen Emeklilik Nedeniyle:

  Malulen Emekliliğin hak edilmesiyle alakalı koddur.
 • 10 – Ölüm:

  Çalışanın iş kazası dışındaki sebeplerden dolayı vefatıyla alakalı koddur.
 • 11 – İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle:

  Çalışanın iş kazası sebebiyle vefatıyla alakalı koddur.
 • 12 – Askerlik:

  Çalışanın askerlik sebebi ile iş akdini feshettiği durum ile alakallı koddur.
 • 13 – Kadın İşçinin Evlenmesi Nedeniyle:

  Kadın çalışanın evlenmesi halinde bir senelik süre boyunca iş akdini feshettiği durum ile alakalı koddur.
 • 14 – Emeklilik İçin Yaş Dışında Diğer Şartların Tamamlanması Nedeniyle:

  Çalışanın emeklilik için şartları yerine getirmesiyle yaş şartını beklemek için iş akdini feshettiğiyle alakalı koddur.
 • 15 – Toplu İşçi Çıkarma Nedeniyle

  : 4857 sayılı Kanun’un 29. Maddesine göre işverenin hareket ettiği durumla ilgili koddur.
 • 16 – Sözleşme Sona Ermeden Sigortalının Aynı İşverene Ait Diğer İşyerine Nakli Nedeniyle:

  İşveren tarafından farklı işyerlerine işçinin nakledilmesiyle ilgili koddur.
 • 17 – İşyerinin Kapanması Nedeniyle:

  İşyerinin faaliyetinin sona ermesiyle alakalı koddur.
 • 18 – İşin Sona Ermesi Nedeniyle:

  İşin önceden belirlenmiş olan tarihte sonlanmasıyla ilgili koddur.
 • 19 – Mevsim Bitimi Nedeniyle:

  Mevsimlik olarak çalışan işçinin, mevsim bitimiyle iş akdinin feshedilmesine ilişkin koddur.
 • 20 – Kampanya Bitimi Nedeniyle:

  Kampanyalı üretim yapan işletmenin, kampanya bitimiyle ileriki döneme kadar faaliyet göstermeyeceğiyle alakalı koddur.
 • 21 – Statü Değişikliği Nedeniyle:

  Çalışanın işyerine ortak olması halinde statüsünün değişmesiyle alakalı koddur.
 • 22 – Diğer Nedenler:

  Listede yer almayan nedenler içerisinde bulunmayan durumla alakalı koddur.
 • 23 – İşçi Tarafından Zorunlu Nedenle Fesih:

  1 haftadan fazla sürede işin durdurulması halinde iş akdinin feshedilmesiyle alakalı koddur.
 • 24 – İşçi Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih:

  Sağlık problemleri sebebi ile çalışan tarafından iş akdinin feshedilmesiyle alakalı koddur.
 • 25 – İşçi Tarafından İşverenin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranışı Nedeniyle Feshi:

  işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymaması halinde işçi tarafından iş akdinin feshedilmesiyle alakalı koddur.
 • 26 – Disiplin Kurulu Kararı Nedeniyle:

  Disiplin kurulu bulunan işyerinin işçi hakkında almış olduğu karar ile iş akdinin feshedilmesiyle alakalı koddur.
 • 27 – İşveren Tarafından Zorunlu Neden veya Tutukluluk Nedeniyle:

  İşçiyi işyerinde 1 haftadan uzun süreli çalışılmayacak zorunda tutan neden veya tutukluluk gibi durumdan dolayı iş akdinin feshedilmesiyle alakalı koddur.
 • 28 – İşveren Tarafından Sağlık Nedeniyle:

  Sağlık problemleri nedeniyle işverence iş akdinin feshedilmesiyle alakalı koddur.
 • 29 – İşveren Tarafından İşçinin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranış Nedeniyle:

  Çalışanın ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle iş akdinin feshedilmesiyle alakalı koddur.
 • 30 – Vize Süresinin Bitimi Nedeniyle:

  İş sözleşmesinin devamının vizeye tabi olduğu durumlarda vize süresinin bitimi nedeniyle iş akdinin feshedilmesiyle alakalı koddur.
 • 31 – Borçlar Kanunu, Sendika Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu Kapsamında Kendi İstek ve Kusuru Dışında:

  Çalışanın kendi isteği dışında kusurunun bulunmadan iş akdinin işveren tarafından feshedilmesiyle alakalı koddur.
 • 32 – 4046 Sayılı Kanun Kapsamında Özelleştirme Nedeniyle:

  Özelleştirme sebebiyle iş akdinin feshedilmesiyle alakalı koddur.
 • 33 – Gazeteci Tarafından Sözleşmenin Feshi:

  Gazeteci tarafından ilgili Kanun tarafından iş akdinin feshedilmesiyle alakalı koddur.
 • 34 – İşyerinin Devri, İşin veya İşyerinin Niteliğinin Değişmesi Nedeniyle:

  İş akdinin feshinin işyeri devri ya da iş niteliğinin değiştirilmesinden kaynaklı durumla alakalı koddur.
 • 36 – OHAL / KHK Nedeniyle:

  OHAL kapsamında kapatılan işyerlerinde gerçekleştirilen iş akdi fesihlerinin kapsamasına dair koddur.

Sosyal Güvenlik Kurumu işten ayrılış bildiriminin yapılması

İşten ayrılış bildirim işlemleri,

 • Ölüm durumunda veya emeklilikte aybaşı,
 • Görev sürecinde alınmakta olan maaşın kesilmesi, istifa, göreve son verilmesi gibi durumlarda, işten ayrılma sonrasındaki tarihte sona erip, işe girme bildirgesini düzenleyen kurumdan 10 gün içinde sigortalı kişinin işten ayrılış bildirgesi Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildiriliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu işten çıkış kodunun öğrenilmesi

İşten çıkış kodu e-devlet’ten 4A, 4B, 4C hizmet dökümlerinden yapılıyor.