KOSGEB Tarım ve Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır?

KOSGEB Tarım ve Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır?

KOSGEB işletme kurumlarına destek veren bir kurumdur. Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren kimselere gerekli olan ekipman, makine ve teçhizat alımları konusunda destek sağlar. Peki bu desteklerden kimler yararlanabilir? Detaylar haberimizde...

KOSGEB sadece işletme kurumlarına destek veren bir kurumdur. Bu açıdan tarım ve hayvancılık alanında faaliyet göstermekte olan kimselere sadece gerekli olan ekipman, makine ve teçhizat alımları konusunda yardım sağlar. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan alımları için kredi veya hibe desteği yapılmaz. Fakat Ziraat Bankası düşük faiz oranları ve uzun vadelerle hayvancılık kredisi kullanımını sağlar. Hibe olarak da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından şartlara uygun olup tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile uğraşanlara 30 bin TL’ye varan kredi desteği sağlıyor. Bu destekler engelli bireylere, engelli olmayanlardan daha fazla olacak şekilde sağlanıyor.

Çiftçilere destek

Çiftçilik yapmak, koyun, ördek, tavuk vb. hayvan yetiştirmek, sera kurmak, tarla ekip biçmek ve bazı bitkileri yetiştirmek isteyenlere KOSGEB çiftçilik desteği sağlıyor. KOSGEB koşullarını yerine getirerek üretim yapan çiftçiler/üreticiler , köye yerleşip, iş kuran ve üretim edevam eden vatandaşlar oldukça şanslı. Çünkü bu desteklerle işlerini büyütebilir, traktör alabilir, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini daha ileriye taşıyabilirler. Ayrıca Ziraat Bankasının desteği ile 7 sene geri ödemesiz hayvancılık ve hasat kredisi de alabilmektedirler.

Tarım ve Hayvancılık alanında destek

KOSGEB tarım ve hayvancılık alanıyla meşgul olan kimselere bu alanda kullanılmak üzere gerekli ekipman, teçhizat ve makine gibi alımlarda hibe kredi veriyor. Bunun amacı ülkemizde çiftçilerin üretim ve yatırım imkanlarının arttırılmasını sağlamaktır.

Ayrıntılı bilgi için: https://www.kosgeb.gov.tr/

Tarım Kredisi alabilmek için gereken koşullar

Çiftçilere devlet tarfından proje karılığı karşılıksız destek verilmektedir. Aynı zamanda Sera modenizasyonu için faizsiz krediler de verilmektedir. Vatandaşların bu kredileri alabilmek için uygulamalı girişimçilik eğitimine katılmak ve sertifika almak gerekmektedir. Bu eğitimde öğretilen ve bu eğitime uygun olacak şekilde hazırlanan iş planı ile desteklenen sektörler dahilinde olacak şekilde KOSGEB hizmet bürolarına başvuru yapmaları gerekir.

KOSGEB’in desteklemediği sektörlere hibe kredi verilmemektedir. Bu aşamaların ardından Kırsal Kesimde Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi için hibe ve faizsiz kredi almaya aday olunur. Proje karşılığında genç çiftçiye verilen 30 bin TL kredi ile çiftçilik faaliyetlerinde gerek duyulan araç ve gereç alımlarında fatura karşılığında hibe kredisi alınabilir. İhtiyaç duyulan iyi projelerde 70 bin TL faizsiz kredi çiftçilere verilmektedir. 70 bin TL’ye kadar olan faizsiz kredilerde 2 seneye kadar ödemesiz, 2 sene sonrasında ise 8 eşit taksitle ana para ödemeli verilen faizsiz kredi ile sabit yatırım giderleri giderilebilir. KOSGEB traktör alımı veya hayvancılık için kredi desteği sunmamaktadır.

Genç çiftçi hibe koşulları

KOSGEB hibe kredisinden 18-40 yaş aralığında olan, 81 ilde nüfusu 20 binin altında olan kırsal bir yerleşim yerinde ikamet eden ve Tarım ve Orman Bakanlığının diğer hibe programlarından yararlanmamış olan kimseler faydalanbilir. Tarım kredisi hibelerinden bir kez yararlanılmaktadır.

Bu kredi; hayvansal ve bitkisel üretime yönelik projeler, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimine yönelik projelerde kullanılır. Yine büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, et, süt, yumurta üretimi, yem bitkileri, sebze ve meyve üretimi gibi alanları da kapsar.