Kaz ve Hindi için hangi destekler veriliyor? Kaz ve Hindi destekleri

Kaz ve Hindi için hangi destekler veriliyor? Kaz ve Hindi destekleri

Kaz yetiştiriciliği için devlet desteği başvurusu; istenilen şartların yerine getirilmesiyle mümkün. Kaz yetiştiriciliğiyle alakalı bilgilendirme ile kuralların hükümlerini Tarım ve Orman Bakanlığı yürümekte. Peki, Kaz ve Hindi için hangi destekler veriliyor? İşte 2021 Kaz ve Hindi destekleri…

Devlet tarafından verilen kaz yetiştiriciliği desteğinin amacı ne?

2021 yılı kaz yetiştiriciliği devlet desteğindeki temel amaç şudur:

 • Kırsal kesimlerde istihdamın artırılması
 • Altenatif gelir kaynakları bulunması
 • Üretim ve kalitenin yükseltilmesi kaz ve hindi yetiştiriciliğinde yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılarak moden işletmelerin kurulması ve makine, alet, ekipman alımına yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.
 • 2021 yılında kaz yetiştiriciliğinde devlet desteği; üretim potansiyeline göre 2020-2022 yılı adına Bakanlık tarafından belirlenecek illerde, kaz ile hindi yetiştiriciliği ile ilgili yatırımların desteklenmesiyle ilgili usul ile esaslar dahildir.

Kaz yetiştiriciliğinde uygulama birimleri neler?

2021 senesi kaz yetiştiriciliğinde devlet desteğindeki iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda görev yapacak olan uygulama birimleri şunlardır:

 • İl müdürlüğü
 • İl proje yürütme birimi
 • İl proje değerlendirme komisyonu
 • Merkez proje değerlendirme komisyonu

Devlet kapsamındaki Kaz yetiştiriciliği desteklemeleri neler?

2021 yılında kaz yetiştiriciliği devlet desteklemeleri şunları kapsıyor:

 • Bakanlığın belirlemiş olduğu illerde, 1.000 kapasite ile damızlık kaz, 500 kapasite ile ticari kaz ya da 1.000 kapasite ile ticari hindi işletmeleri desteklenmekte.
 • Yatırımcıların, damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine, alet ve ekipman alımı için, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, makine, alet ve ekipman alımlarına destekleme ödemesi gerçekleştirilir.

Devlet kapsamındaki Kaz yetiştiriciliği desteklemelerinde yatırım süreci ne kadar?

2021 yılında kaz yetiştiriciliği devlet desteklemelerinin yatırım süreci şöyle:

 • Yatırıma ilişkin uygulama, yer tespit tutanağının düzenlendiği tarih itibariyle başlıyor ve 1 yıl içinde bitiriliyor.
 • Yatırım projesi belirlenmiş olan süre içinde tamamlanmaz ise yatırımcı gerekçesini yazılı olarak bildirmeli. İl proje değerlendirme komisyonu gerekçeyi uygun görürse, merkez proje değerlendirme komisyonu yatırımcıya bir defalık 1 sene ek süre tanıyabiliyor.
 • Termin planı doğrultusunda yükümlülüklerini yerine getirmemiş, yatırımını tamamlamamış ya da yatırım yapmaktan vazgeçmiş olan yatırımcının projesini il değerlendirme komisyonu iptal ediyor ve hibe desteğinden yararlanma onaylarını iptal ediyor.

Yatırım konularında uygulamaya koyulan yaptırımlar neler?

2021 yılında kaz yetiştiriciliği devlet desteklemelerinin esasları şunlardır:

 • Yaptığı başvuru onaylanıp kaz ve hindi yetiştiriciliğindeki yatırımlarını bitirmiş olanyatırımcılara destekleme ödemesi yapılmakta.
 • Gerçek ve tüzel kişiler, proje dahilinde yapılacak hibe desteği ile ilgili yatırım konularından yalnızca 1 proje için ve 2 sefer yararlandırılıyor.
 • Yatırım tutarının desteklemedeki üst sınırı, bütçe imkânları doğrultusunda merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından belirleniyor ve Genel Müdürlük bunları il müdürlüklerine bildiriyor.
 • Merkez proje değerlendirme komisyonu, gerekli gördüğü zaman belirlenmiş olan üst sınırı, sene içinde değiştirebililor. Değiştirme kararı da aynı usul ile il müdürlüklerine bildiriliyor
 • Onay alan desteklemeye esas yatırım proje tutarının belirlenmiş olan üst sınırını aşan kısmı, aynî ya da nakdi katkı olarak yatırımcının öz sermayesiyle karşılanıyor.
 • Yatırımcılar, sübvansiyonlu krediler hariç kredi ile vergi teşvikinden yararlanabiliyor.

İnşaat yatırımlarında uygulamaya koyulan esaslar da şunlardır:

 • Yatırımcı proje doğrultusunda yapacağı yapı ile tesisler konusunda gerekli olan tüm izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuata uymak zorunda.
 • İnşaat izni ve yapı kullanım ruhsatının alınması süreci, termin planında belirtile süreden daha uzun sürecekse ilgili birimlerden olumlu görüş ya da yatırımcıdan taahhütname almak şartıyla bu bent kapsamı dışında tutuluyor.
 • İnşaat yatırımlarında yapılacak hibe desteği ödemelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca merkez proje değerlendirme komisyonunun projenin onaylandığı yılda yayımlamış oldu“İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları” üstünden poz numaraları dikkate alınarak hazırlanmış olan maliyet cetvelleri kullanılmakta.

Makine, alet ve ekipman alımı dahilinde uygulanan esaslar şunlardır:

 • Satın alınacak makine, alet ve ekipman için istenen belge ile teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilmekte.
 • Makine, alet ve ekipmanların birim fiyatları il proje yürütme biriminin yaptığı piyasa araştırmasından sonra belirlenmekte. Hak ediş düzenlemesinde il proje yürütme biriminin belirlediği fiyatlar geçerli sayılıyor.
 • Yatırım dahilinde alınacak her çeşit malzeme, makine, alet ile ekipman yeni olmalı; 2. el malzeme, makine, alet ile ekipman kullanılmamalı.
 • Yatırım bitene dek yaşanabilecek sorunların sorumlusu yatırımcıdır.
 • Yatırımcılar, proje dahilinde kurulmuş olan işletmeyi teminat olarak gösteremez.
 • Yatırımcılar 3 sene süreyle faaliyetlerini sürdüreceklerine ve almış oldukları makina, alet ile ekipmanı bu sürede işletmelerinde faal tutacaklarını belirten taahhütname verirler.

Kaz ve Hindi için hangi destekler veriliyor? Kaz ve Hindi destekleri

Kaz yetiştiriciliği devlet desteği başvuru şartları neler?

2021 yılında yatırım yapmayı isteyenler için; devlet destekli kaz yetiştiriciliği başvurusunda taşınması gereken şartlar şunlardır:

 • Gerçek ya da tüzel kişiler uygulama rehberinde belirtilmiş olansüre içerisinde kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapar.
 • Kaz ile hindi yetiştiriciliği ile ilgili yatırımların teknik kriterlerini Bakanlık belirliyor ve uygulama rehberiyle yayımlanıyor.
 • İstenilecek belgeler, başvuru süreci ile ilgili ayrıntılar Bakanlığın resmi intenet sayfasında yayımladığı uygulama rehberinde belirtilmekte.
 • Yatırımcıyla il müdürlüğü arasında, yatırımcının aynı yatırım konusunda bakanlık veya diğer kamu kurum ile kuruluşları tarafından uygulanan faiz indirimi ya da hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmışsa Karar kapsamında olan hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiği ile ilgili taahhütname imzalanıyor.

Devlet destekli Kaz yetiştiriciliğine uyan iller hangileri?

2021 yılında yatırım yapmak isteyen vatandaşların; devlet destekli kaz yetiştiriciliği için ikamet etmesi gereken iller şunlardır:

 • Kahramanmaraş
 • Çorum
 • Erzurum
 • Afyon
 • Kars
 • Balıkesir
 • Hatay
 • Isparta
 • Ordu
 • Malatya
 • Amasya
 • Van
 • Yozgat
 • Tokat
 • Şanlıurfa
 • Sivas
 • Samsun
 • Erzurum
 • Diyarbakır
 • Çankırı
 • Denizli
 • Mardin
 • Ağrı
 • Aksaray
 • Kütahya
 • Manisa
 • Uşak
 • Elazığ
 • Ardahan
 • Nevşehir
 • Giresun
 • Mersin
 • Çanakkale
 • Kastamonu
 • Bursa
 • Aydın
 • Karaman
 • Ankara
 • Erzincan
 • Muş
 • Burdur
 • Trabzon

Devlet destekli kaz yetiştiriciliğinde zorunlu ekipmanlar

2021 yılında kaz yetiştiriciliği devlet desteklemeleri dahilinde zorunlu makine ile ekipmanlar şunlardır:

 • Yemlerin depolaması çuval içerisinde yapılıyorsa yem çuvallarının altında ızgara bulunması gerekiyor.
 • Silo ve otomatik yemlemele durumlarında bu zorunluluk yok.
 • Yemleme sistemi.
 • Sulama sistemi.
 • Soğutma sistemi.
 • Aydınlatma sistemi.
 • Kümes kontrol panosu.
 • Havalandırma sistemi.
 • Kümes ısıtma sistemi; Üflemeli soba – radyan soba – kalorifer vb.
 • Yakma fırını; İmha çukuru yapımı planlanmamışsa.
 • Jeneratör gibi unsurların kaz yetiştiriciliği devlet desteği projesi için olması gerekir.

Kaz ve Hindi için hangi destekler veriliyor? Kaz ve Hindi destekleri

Devlet destekli Kaz yetiştiriciliğinde aranan kümes kriterleri neler?

2021 yılında devlet destekli kaz yetiştiriciliği için kümes kriterleri şunlardır:

 • Kaz yetiştiricilğinde, kapalı alanda ki metre karedeki kümes hayvanlarının minimum 2, maksimum 3 olarak hesaplanması gerekiyor.
 • Her bir kaz için kümes alanının haricinde 2 m2 gezinti alanı hesaplamak gerekiyor.
 • Kümes taban alanının, 1/25’i oranında havalandırma bacası, boşluğu vs. planlanması gerekiyor. Otomatik havalandırma sisteminin kullanıldığı kümeslerde bu kritere gerek duyulmuyor.
 • Kümes taban alanı için minimum 1/20’si oranında hava giriş boşluğu, pencere alanı vb bırakılmalı. Otomatik havalandırma ve aydınlatma sistemi olan kümeslerde bu kritere gerek duyulmuyor.
 • Hasta veya yaralı olan hayvanlar için izole edilmiş bir yer planlanmalı. Kümes içinde, kapasiteye etki etmeyecek ve kümes taban alanının 1/20’sini aşmayacak şekilde bir alanın olması şart.
 • Kümesin giriş kısmının maksimum 1 aks uzunluğunda olması ve kümes eninden fazla olmaması gerekiyor.
 • Kümesten çıkan ölü hayvanlar için imha çukuru yapımını planlamak gerekiyor. 350 – 3 000 adet / kümes kapasitesi için 3 m eninde, 3 m yüksekliğinde ve 3 m uzunluğunda ölü imha çukuru yeterli görülüyor. Eğer yakma fırını mevcut ise veya alımı planlanmış ise bu şart aranmıyor..
 • Kümesin aydınlatılması ve diğer gerekli işler için elektrik tesisat projesi sunulmalıdır.
 • Hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması ve çalışanların temizlik ihtiyaçları için sıhhi tesisat projesi sunulması aranan kriterler arasında bulunuyor.