İşletmelerin Bilmesi Gereken Önemli Ayrıntı: SWOT Analizi Nedir?

İşletmelerin Bilmesi Gereken Önemli Ayrıntı: SWOT Analizi Nedir?

SWOT Analizi nedir ve nasıl yapılır sizler için yazımızda hazırladık. Sizler de gerekli tüm bilgilere yazımız sayesinde ulaşarak bu işlemin ne olduğunu öğrenebilir ve bu işlemi yapabilirsiniz.

SWOT analizi nedir sorusuna yanıt olarak oldukça farklı cevaplar internet ortamında gezmektedir ve bu farklı cevaplar bilgi kirliliğine neden olmaktadır. SWOT analizi çoğu kişi tarafından bilinmemektedir. Bu işlem ile birlikte hem iyi bir kariyere sahip olunabilir hem de işletme başarısı arttırılabilir.

Her işletmenin kendine göre güçlü olduğu ve zayıf olduğu yönler vardır. Zayıf yönlerin güçlendirilmesi ve güçlü yönlerin daha da güçlü hale gelmesi ile birlikte kişiler işletmelerinden alacakları verimi arttırabilirler.

SWOT analizi ile birlikte kişinin sahip olduğu işletmenin iç ve dış faktörleri analiz edilir. Aynı zamanda kişinin karşısına çıkabilecek fırsatlar da bu analiz yöntemi ile belirlenir ve kişinin önüne çıkacak tehditler de öngörülebilir. Bu sayede işletmeden alınan verim de artar.

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

SWOT analizi yapmak için kişilerin profesyonel birinden destek alması gereklidir. SWOT analizi, analitik düzlem ve 4 sütunlu tablo olarak gösterilir. Bu analiz türünde kelimeyi oluşturan 4 unsur kendi alanları içinde sorgulanmaktadır. Yani, güçlü yönler tek tek belirlenmeli ve güçlü yönlerin olduğu sütuna yazılarak düzenli bir tablo haline getirilmelidir.

Bu analiz yapılırken en çok dikkat edilmesi gereken şey sorulara doğru şekilde cevap verilmesi gereklidir. Objektif olmayan cevaplar analizin tamamen boşa çıkmasına sebep olmaktadır.

Güçlü Yönler Nasıl Anlaşılır?

swot.jpg

Güçlü yönleri anlamak için kişilerin bazı soruları sorması ve bu sorulara objektif şekilde cevap vermesi gereklidir. Bu sorulardan bazıları şunlardır:

  • Başkalarının sahip olmadığı hangi avantajlar sizde mevcut
  • Rakiplere göre hangi konularda daha başarılısınız
  • Rakiplerden farklı olarak kullanılan en düşük maliyetli kaynak nedir
  • Bilgi ve beceri seviyesi yüksek çalışanlar var mı
  • Yeni bir ürün ya da strateji geliştirmek mümkün mü

Belirtilen sorular ile birlikte güçlü yönler belirlenebilir.

Zayıf Yönler Nasıl Anlaşılır?

Zayıf yönleri anlamak için sorulması gereken bazı sorular şunlardır:

  • Başarısız olduğunuzu düşündüğünüz konular nelerdir
  • Rakiplere oranla zayıf olduğunuz yönler nelerdir
  • Kötü iş alışkanlıklarınız var mıdır
  • Satış, pazarlama vb. alanlarda kalite düşüklüğü var mı

Belirtilen sorulara objektif şekilde cevap verilerek SWOT analizi yapılabilir.