Hayvancılık Yaparak Para Kazanmak İsteyenlere Hibe Desteği Açıklandı: TİGEM 300 Koyun Kredisi Şartları Nelerdir?

Hayvancılık Yaparak Para Kazanmak İsteyenlere Hibe Desteği Açıklandı: TİGEM 300 Koyun Kredisi Şartları Nelerdir?

TİGEM 300 koyun kredisinin şartları, koyun kredisine başvuru yapmak, koyun ücretleri ve başvuru sırasında istenen belgeler aşağıdaki yazı içerisinde yer almaktadır. Bu yazıdan yararlanarak koyun kredisinden yararlanabilirsiniz.

Koyun kredisinin koşullarını sağlayan her birey bu krediden yararlanabilmektedir. TİGEM 300 koyun kredisi şu koşulları sağlayan vatandaşlara verilmektedir:

 • Üretim yapılacak yerin mera alanı,
 • Hayvan varlığı,
 • Kişilerin cinsiyeti ve yaşlarının genç olması,

TİGEM 300 kredisine başvurmak isteyen kişilerin izlemesi gereken adımla

 • Kaba yem üretimi,
 • Hayvan barınağının varlığı,
 • Bireylerin faal olarak hayvancılık mesleğini sürdürüyor olması koşullar arasındadır.

TİGEM 300 Koyun Kredisine Nasıl Başvuru Yapılmaktadır?

TİGEM 300 kredisine başvurmak isteyen kişilerin izlemesi gereken adımlar şu şekildedir:

 • Ön başvuruların TİGEM üzerinden yapılması gerekmektedir. Ardından başvuruların değerlendirilmesi yine aynı kurum tarafında yapılacaktır.
 • Başvurusu onay alan kişiler Ziraat Bankası tarafından değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.
 • Değerlendirme sonucunda kredi almaya hak kazanan kişilerin duyurusu yapılacaktır.
 • Duyuruda adı geçen kişiler Ziraat Bankası ve TİGEM ile ortak sözleşme imzalayacaktır.
 • Hayvanların teslim ve temini yapılacaktır. Ardından hayvanların il ve ilçelere bağlı müdürlüklerde aşılanması sağlanacaktır. Bu işlem ücretsiz olarak gerçekleşecektir.
 • Küpeleme aşaması da müdürlüklerde ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.
 • Doğacak dişi kuzular TİGEM tarafından alım garantisine sahip olacaktır.

TİGEM 300 Koyun Kredisi Kapsamında Koyun Ücretleri

tigem-001.jpg

TİGEM 300 projesinde koyun ücretleri koyunun türlerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. TİGEM 300 koyun kredisi koyun yetiştiricileri tarafından çekilebilmektedir. Çekilen kredide 300 baş koyunun olması gerekmektedir. Bu doğrultuda 5 yıl vadeli olarak kredi çekimi yapılabilecektir. Veterinerlik hizmetinin karşılıksız sağlanması ve yem ihtiyaçlarında Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçiye destek olması söz konusudur.

TİGEM 300 Koyun Kredisi Başvurusunda İstenen Belgeler

TİGEM 300 kredisi başvurusunda gerekli evraklar arasında şu maddeler yer almaktadır:

 • Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında hazırlanan başvuru dilekçesi
 • Kişilerin nüfus kayıt örnekleri
 • Kişilerin var ise tarım ve hayvancılıkla ilgili mesleki deneyimlerini içeren belge
 • Ayrıca kişilerin mezun oldukları ortaöğretim ya da yükseköğretim kurumlarından alınan diploma
 • Konu ile ilgili var ise kurs bitirme belgesi
 • Noter tasdikli olarak hazırlanan taahhütname

TİGEM 300 koyun kredisi başvurusunda bu belgelerin hazırlanması gerekmektedir.