Esnaf kefalet kredisi nasıl alınır? Esnaf kefalet kredisi için kefil olacak kişilerin bulundurmaları gereken belgeler nelerdir?

Esnaf kefalet kredisi nasıl alınır? Esnaf kefalet kredisi için kefil olacak kişilerin bulundurmaları gereken belgeler nelerdir?

Son günlerde Esnaf kefalet kredisinin nasıl alınabileceği merak konusu oldu. Esnaf kefalet kredisinin nasıl alınabileceğini ve nasıl başvurulabileceğini haberimizden öğrenebilirsiniz.

En az 1 yıldır esnaflık yapmakta olan kişilere göre hazırlanan esnaf kefalet kredisini nasıl alınabilir? Esnaf kefalet kredisine başvurulabilmesi için oda üyeliği ve kredi notunun yeterliliği başvurma koşullarından birisidir. Başvuru şartları gerçekleştirildikten sonra esnaf kefalet kredisine online olarak başvurulabilir.

Esnaf kefalet kredisi nasıl alınabilir?

Başvurmak isteyen vatandaşların başvurular için gerekli görülen maddeleri tamamladıkları takdirde alabilecekleri yardım kredisine esnaf kefalet kredisi denmektedir. Başvuru koşullarını sağlayabilirseniz bağlı olduğunuz esnaf kooperatifine yazılı olarak bir başvuru beyanında bulunarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Yazılı olarak beyan ettiğiniz başvuru formu kooperatif yönetim kurulu üyelerince kontrol edilecektir. Kontrolden geçmesinin ardından başvuruyu yapan kişiye ne kadar miktar kredi verileceği kararlaştırılmaktadır.

Değerlendirme süreci sırasında:

Esnafın geçmiş dönemdeki ekonomik faaliyetleri incelenir.

Kredi başvurusu yapan esnafın kayıt durumu incelenir.

Talep edilen finansmanı alırsa, yaratacağı yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmeyeceği incelenir.

Kooperatif, 15 günlük sürenin sonunda esnafı bu şartların sağlandığı konusunda bilgilendirir. Başvurunun olumlu sonucunun ardından kooperatif, başvuru sahibi ile görüşme yapan bankaya gerekli bilgileri gönderir. Son aşamada bankanın sonucunu tahsil eden esnaf kefalet kredisini alır.

Esnaf kefalet kredisinin avantajları

Esnaf kefalet kredisinin birçok avantajı bulunmaktadır. Esnaflara hizmet etmek için asgari banka kredisi oranları, her esnafın kredi seçeneklerinin hesaplanması, bu kredinin kooperatif için çalışan tüm esnaflara verilmesi gibi birçok avantajı bulunmakta. Kredi maliyetleri minimumda tutulduğu için esnafın aldığı sermayeyi artırmak ve krediyi alanlara üst düzey faydalar sunarak işletmelerinin daha hızlı büyümesini sağlamak da amaçlanmakta.

Esnaf kefalet kredisi nasıl hesaplanmaktadır?

Esnaf kefalet kredilerinin faiz oranları bulunan vade sayılarına göre kişiden kişiye değişmektedir. Aldıkları krediyi 12 ay içinde kullanmayı planlayan kişiler geri ödemede %7, 12-60 ay arasında kullanmayı planlayanlar için ise faiz %8’dir. Maksimum 60 ay vade seçeneği ile alınan kredilerin ödeme seçenekleri ay başı, üç ayda bir veya 6 ayda bir olacak planlar ile belirlenmektedir.

Esnaf kefalet kredisi limitleri

Tüm krediler gibi, kredi yenileme konusunda da bazı kısıtlamalar vardır. Kısıtlamalar, modifikasyonlar, ürün teslimi ve işlemler için kredi dahil olmak üzere birkaç tür vardır.

Bayi tarafından garanti edilen kredi türlerine ilişkin kısıtlamalar aşağıdaki gibidir: 120 ay opsiyonel olarak 500.000 TL'ye kadar kredilere izin verilmektedir. Diğer bir seçenek, çeşitli aylık veya üç aylık ödeme seçenekleri oluşturmak ve bir kredi kullanmaktır. Hazırım. Kredi limiti 500.000 TL olup 84 ay opsiyon bulunmaktadır. Ödeme seçenekleri aylık veya üç aylık başlayabilir. İşletme kredileri; İşletmenizin değerlendirilmesi ile belirlenir. Bakiye 100.000 ile 200.000 TL arasında olabilir. Gerektiğinde sınırlı miktarlarda mevcuttur. 60 aya varan seçeneklerle ödeme planları vardır. Krediler, aylık taksitli, üç veya altı aylık işletme kredisi seçeneği olarak kullanılır. ESKKK Kredi Risk Grubuna göre. Gerektiğinde 100.000TL, 125.000TL, 150.000TL, 200.000TL gibi miktarlarda isteğe bağlı sınır. Maksimum geri ödeme süresi 60 aydır. Geri ödeme süreci bir bütçe, aylık oto tamir kredisi, üç veya altı ay ile başlar. Maksimum kredi 200.000 TL'ye kadar uzatılabilir. Kredi seçenekleri 9 aya kadar seçeneklerle kullanılır. Dönem seçenekleri minimum 3 aydan maksimum 9 aya kadar oluşturulur.

Esnaf kefalet kredisi kefillik şartları

Kefalet almak, ticari ipotek başvurusu için de bir koşuldur. Esnaf kefalet kredisi alma koşulları aşağıdaki gibidir:

Krediye başvuran vatandaşın ipotekle kanıtlanabilecek mülkü yoksa kefil alması gerekir.

Krediye kefil olan herkes Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na kayıtlı olmalıdır.

En aşağı 2 adet kefil gösterilmesi zorunludur.

Esnaf kefalet kredisi borcu ödenmediğinde yaşanabilecek durumlar nelerdir?

Esnaf kefalet kredisi, bayiyi desteklemek için kararlaştırılan süre içinde geri ödenmelidir. Vatandaşlar, birçok zor durumda kredilerini yeniden inşa etmek veya savunmak için bankalara başvurma hakkına sahiptir. Borçlanma durumunda banka kredinin geri ödenip ödenmediğini kontrol ettikten sonra yeniden yapılanma kararı verir. Popüler olmayan bir başka seçenek de borç ertelemesidir. Bir ipotek kredisi geri ödendiğinde. Özel bir borç veren mülke sahip olduğunda ve teminat olarak sunduğunda, banka kredi borcunu teminat olarak tahsil eder, ancak bankacılık yetkilileri işlem başlamadan önce kamuoyunu bilgilendirir. Ayarlama yöntemini izleyin. Ancak, fikir birliğine varılamazsa, koruyucu veya yaptırım tedbirleri başlayacaktır.

Esnaf kefalet kredisi başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Esnaf kefalet kredisi için çeşitli belgeleri hazırlayıp dosyalamanız şarttır. Bu dosyalar aşağıda belirtilmiştir:

İşletme sahibinin TC kimlik kartı fotokopisi,

İşletme adına kayıtlı vergi levhası fotokopisi,

Esnaf Kefalet Odası kayıt belgesi,

Esnaf sicil kayıt belgesi ve fotokopisi

Esnaf sicil günlük tasdiknamesi,

Yeni üyelik başlatacak esnaflar için son 1 ay içerisinde çektirilmiş vesikalık fotoğraf

İkametgâh belgesi,

Vergi dairesi mükellefiyet belgesi,

Yıllık ciroyu gösteren belge.

Esnaf kefalet kredisi için kefil olacak kişilerin bulundurmaları gereken belgeler nelerdir?

Esnaf kefalet kredisi alırken başvuran kişinin belgelerinin yanında aynı zamanda kefil olacak kişilerden de çeşitli belgeler istenmektedir. Bu belgeler şu şekildedir:

TC kimlik kartı fotokopisi

İkametgâh belgesi

Son aya ait gelir belgesi / maaş bordrosu

Esnaf olan kefiller için;

Vergi levhası fotokopisi

Esnaf Kefalet Odası belgesi

Kimlik fotokopisi

İkametgâh belgesi