Engelli ve Engelli Yakınlarının Dikkatine: 1298 ve 865 TL Hesaplara Yatmaya Başladı!

Engelli ve Engelli Yakınlarının Dikkatine: 1298 ve 865 TL Hesaplara Yatmaya Başladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engel durumu olan ya da engel durumu olan bir yakınına bakmaktan sorumlu olan vatandaşlara yardım eli uzatarak, ilgili şartların sağlanması durumunda maaş bağlanacağını bildirdi...

Ülke sınırları içerisinde yaşayan ve bazı durumlardan ötürü mağdur olan vatandaşlar, devletin çeşitli hizmetlerinden yararlanmaya hak kazanırlar. Bu durumda vatandaşların hangi alanda mağdur olduklarının tespiti büyük önem taşımaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların mağduriyet durumlarına göre geliştirmiş olduğu sosyal yardım modelleri ile onlara yardım eli uzatır. Geliştirilen modellerden birisi de engelli ve engelli yakınlarını kapsamaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli Yardımları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli kazalar ya da hastalıklardan ötürü engel durumu oluşmuş olan ve bu sebeple de çalışma gücü bulunmayan ihtiyaç sahiplerine engelli maaşı vermektedir. Ayrıca kendi bakımını göremeyecek oranda engele sahip olan ihtiyaç sahiplerine bakmak ile yükümlü olan engelli yakınlarına da ek bir maaş ödenmektedir. Bu maaşlar aracılığı ile engelli vatandaşların ihtiyaçlarının görünmesi ve muhtaçlık durumlarının ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engelli ve engelli yakınları için belirlemiş olduğu yardım tutarları şu şekildedir:

  • Engel durumu yüzde 40- yüzde 69 aralığında olanlara: 865,76 TL
  • Engel durumu yüzde 70 ve üzeri oranlara: 1.298,63 TL
  • Engelli yakını olanlara: 865,76 TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Engelli Yakını Maaşı Alma Şartları

aile-bakanligi-001.jpg

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan engelli ve engelli yakını aylığı hizmetlerinden yararlanabilmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bakanlık tarafından belirlenmiş olan başvuru şartları şu şekildedir:

  • Her iki maaş türü için de hane içi kişi başına düşen ortalama aylık tutarının asgari ücretin 3’te 1’inden az olması
  • Engelli aylığı için yüzde 40 ve üzeri oranda sağlık raporuna sahip olunması
  • Engelli yakını aylığı için 18 yaşından küçük özel gereksinimli yakına sahip olunması veya söz konusu yakının yüzde 40’tan fazla engel durumuna sahip olması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Engelli Yakını Maaşı Başvurusu

Bakanlığın engelli ve engelli yakını aylığı hizmetlerinden yararlanmak için Sosyal Hizmetler Müdürlükleri veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.