Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusu nasıl yapılır? ÇKS için gerekli şartlar nelerdir ?

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusu nasıl yapılır? ÇKS için gerekli şartlar nelerdir ?

Hayvancılık ve tarımsal üretim faaliyetleriyle ilgilenen kişiler verilen desteklerden yararlanmak amacıyla Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusu nasıl yapılır araştırıyor. Sizler için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ilişkin detaylı bilgilere ve ÇKS için gerekli şartlara haberimizde yer verdik.

Çiftçilerin tarımdaki yol haritalarının belirlenebilmesi için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olmaları gerekmektedir. bu sisteme kayıt olmak için ilk olarak kayıt başvurusu yapılmalıdır. Çiftçilerin devlet tarafından verilen desteklerden faydalanabilmesi için çiftçi kayıt belgesi almaları şarttır.

Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu nasıl yapılır?

Kayıt başvuruları ilk kayıt arazi sahiplerinin başvurusu, arazisi birinci derece yakınlarına ait olan kişilerin başvurusu ve araziyi ilk kiralayanların başvurusu olmak üzere 3 farklı kategoride yapılmaktadır. Sisteme ilk kez kayıt yaptıracakların kimlik belgelerini beyan etmesi ve gerekli belgeleri temin etmeleri gerekir.

Çiftçi gerekli belgeleri hazırladıktan sonra arazinin yer aldığı şehir veya ilçenin Tarım Müdürlüğü’ne giderek belgeleri teslim etmelidir. Belgeler kuruma verildikten sonra Çiftçi Kayıt Sistemi için başvuru süreci başlamış olur.

Çiftçi Kayıt Sistemi nedir?

Çiftçi Kayıt Sistemi, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinin elektronik ortamda kayıt altına alarak merkezi bir veri tabanı oluşturmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kurulmuş bir sistemdir.

Çiftçi Kayıt Sistemi, çiftçilerin özlük ve tarımsal faaliyet bilgilerinin elektronik ortamda kayıt altına alındığı, Bakanlığın ve diğer kurumların bu kayıt sistemi aracılığıyla kolayca bilgi alışverişi yapabildiği bir sistemdir. Bu sistem tüm çiftçiler için gerekli ve faydalıdır.

Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi nasıl alınır?

Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi alma işlemleri arazi sabinin durumuna göre değişmektedir. Arazi sahibinin eğer daha önce kaydı bulunmuyorsa 3 farklı şekilde kayıt yapılır. Kimlik bilgilerinibeyan ederek, tapu bilgisinin fotokopisini çektirerek, çektirdiği tapu fotokopisi ile Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü’ne giderek, aslına uygundur kaşesi bastırmasıgerekir. Son olarak ise C formu temin edilip doldurulduktansonra muhtara teslim edilmelidir.

Belgeyi almak isteyen kişi araziyi kiralıyorsa başvuru yapabilmek için kira sözleşmesi kaydı bulunmalıdır. Arazinin büyüklüğü yüz dekarın üzerindeyse noter onaylı kira sözleşmesi yaptırılmalıdır. Arazinin büyüklüğü yüz dekarın altındaysa muhtardan kolayca kira sözleşmesi yaptırılabilir. Onaylı kira sözleşmesiyle beraber tapu fotokopisi de alınarak üzerine basılır ve C belgesi doldurulur. Sonrasında bu belgeler muhtara veya Tarım Müdürlüklerine teslim edilir.

Arazi birinci dereceden bir yakınına ait olan kişi kayıt yaptırmak istiyorsa, muvafakatname 2 belgesi doldurulması gerekir. Tapuların fotokopisini çektirdikten sonra aslına uygundur ibaresi bastırılmalı, ardından C formu ile muhtara ya da Tarım İl Müdürlükleri’ne belgelerin teslimi gerçekleştirilmelidir.

Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

ÇKS için gereken belgeler sisteme ilk kez kayıt olanlar ve daha önceden kaydı olup güncelleme yapacak kişilerden farklı olarak talep edilmektedir. İntenet üzerinden e-devlet şifresiyle veya form doldurarak başvuru yapan kişilerin bazı belgeleri getirmesine gerek dahi yoktur.

Çiftçi kayıt sistemine ilk kez kayıt yaptıracaklardan talep edilen belgeler şunlardır:

-Çiftçi kayıt formu,

-Tüzelkişilerden ticaret sicil gazetesi imza sirkülerive yetki belgesi,

-T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı fotokopisi,

-Çiftçi belgesi öneği,

-Tarla, bağ, bahçe gibi vasıflı mülk veya kira tapusu fotokopisi,

-Ekili alanların muhtar tarafından onaylanmış formu,

-Tarım yapılan alan kiralanmış ise kira kontratı,

-Başvuru sahibinin vergi numarasını gösteren belge,

-Kişinin kendi arazisi ise ve kendi arazisinde tarım yapıyorsa kendisinin kimlik fotokopisi,

-Kişi başka birinin arazisi üzerinde tarım yapıyorsa arazi sahibinin kimlik fotokopisi,

-Kullanılan araziye ait tapu kadastrodan alınacak olan tapu kayıt öneği,

-Döner sermaye,

-Yarım belgesi,

-Taahhütname.

Sisteme daha önce kayıt olmuş çiftçilerin güncelleme başvurusu için gerekli belgeler:

-Çiftçi kayıt formu,

-Çiftçi kayıt sistemi başvuru dilekçesi,

-Çiftçi belgesi öneği,

-Daha önceki dönemlerde bildirilmiş olan hisselerde değişiklik varsa bunu belgeleyen onaylı tapu fotokopisi.

Çiftçi eğer her yıl başvuru yapıyorsa, bağlı olduğu tarım il veya ilçe müdürlüğüne yıl boyunca direktbaşvuru yapabilir. Çiftçi sistemine kaydı olmayan çiftçiler ise yıl içerisinde devlet tarafından çiftçilere verilen mazot, toprak analizi, kimyasal gübre, yem bitkileri ve prim uygulamaları gibi tarımsal desteklerden faydalanamazlar. Kimyasal desteklemeden ve doğal afetlerden sonra meydana gelen zararlar için primborcu eteleme gibi işlemlerden faydalanabilmek için çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Çiftçi Kayıt Sistemi belgesini kimler alabilir?

Çiftçi Kayıt Sistemi belgesini genellikle başvuru yapan tüm çiftçiler alabilmektedir. Hayvancılık faaliyeti yürüten çiftçiler yalnızca bir büyükbaş hayvanının bulunmasıyla bile çiftçi sayılır ve bu belgeyi alma hakkı kazanır.

Tarım alanında çiftçilik belgesi almak isteyenlerin ise 500 metrekare arazi kaydına sahip olması yeterli olmaktadır. Bir dekar araziye sahip olunsa dahi çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptırılabilmektedir. Sisteme kayıt yaptırabilmek için kişilerin hayvancılık ya da tarımsal üretim yapması gerekir.