Çalışanlar Bu Detayı Bilmiyor: Kendi İsteği ile İşten Ayrılan Tazminat Alabilir Mi?

Çalışanlar Bu Detayı Bilmiyor: Kendi İsteği ile İşten Ayrılan Tazminat Alabilir Mi?

Kendi isteği ile işten ayrılan kişilerin tazminat alıp alamayacağı, tazminat alacak kişilerin sebepleri, kıdem tazminatı hakkı doğuran nedenler, tazminat için çalışılması gereken süre aşağıda detaylı olarak verilmiştir...

Kendi isteğine bağlı olarak işten ayrılanlara tazminat ödemesi güncel ve yürürlükte olan yasalar değerlendirildiğinde söz konusu değildir. İşten ayrılanlara tazminat ödemesi işçi haklarını koruma altına alınan haklı sebeplerden ötürü gerçekleştirilmektedir. Haklı sebeplere uyan bireyler tazminat almaya hak kazanmaktadır.

  • 1475 sayılı iş kanunu 14. maddesinde işçinin kıdem tazminatı almaya hak kazandığı durumlar detaylı olarak belirtilmiştir.
  • 4857 sayılı kanunun 17. maddesinde de iş sözleşmesinin tek taraflı sona erdirilmesi yazılı talep gerçekleştirilmiştir.

Konu ile ilgili yayınlanan genel kurallar basit şekilde değerlendirildiğinde işinden kendi isteğine bağlı olarak ayrılan kişilerin tazminat alamayacağı söylenebilmektedir. İstifa halinde işçilerin kıdem tazminatı alamamasına ek olarak ihbar tazminatı ödemekle yükümlü olması da mümkün kılınabilmektedir. Bu durum işçinin işyerine ayrılacağını bildirmemesi durumunda ortaya çıkmaktadır.

Tazminat Alabilecek Kişilerin Sebepleri Neler Olabilir?

Tazminat alabilecek kişilerin nedenleri kıdem tazminatı için büyük önem taşımaktadır. İşçi haber vermeden iş yerinden ayrılmak ister ise şu maddelerden vazgeçmiş olacaktır:

  • Hafta sonu hakları
  • Fazla mesai
  • Bayram ve resmî tatiller

Kıdem Tazminatı Hakkı Doğuran Nedenler?

2021/08/17/raporlu-olarak-gecirilen-gunler-kidem-tazminatinda-39996877585a.jpg

Kıdem tazminatı almak isteyen kişileri haklı gösteren bazı nedenler bulunmaktadır. İşten ayrılanlara tazminat ödemesi yapılabilmesi için kişilerin aşağıdaki gruplardan biri içine dahil edilmesi gerekmektedir:

  • İşe giriş yapılır iken boş kâğıda attırılan imza
  • Baskı altında ve zorla imzalatılan istifa dilekçesi
  • Eldeki beyanların ve delillerin istifa dilekçesi ile çelişmesi
  • Dilekçenin farklı bir tarihte işleme alınması
  • Gerçek neden ve dilekçe üzerinde yazan nedeninin birbirine uymaması durumunda tazminat istenebilmektedir.

Tazminat Hakkı İçin Çalışılması Gereken Süre?

Tazminat hakkı için gereken süre en az bir yıldır. Bir yıl ve üzerinde aynı iş yerinde herhangi bir kopukluk olmadan çalışan kişiler tazminat alabilmektedir. 10 yıl aynı iş yerinde çalışan kişiler işten ayrılarak çalışma haklarını kaybetmektedir. İşten ayrılanlara tazminat ödemesi işveren tarafından işten ayrılan kişilere yapılmaktadır.