2022 Bilirkişi nedir, ücretleri ne kadar?

2022 Bilirkişi nedir, ücretleri ne kadar?

Ülkemizde en geniş kapsamda istihdam sahası olan kurumlardan birisisi olan Adalet Bakanlığı, Bilirkişi hakkında açıklamada bulundu. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından Bilirkişi başvuru tarihleri açıklandı. Bilirkişi başvuru tarihleri açıklandıktan sonra 2022 Bilirkişi nedir, ücretleri ne kadar? soruları araştırılmaya başladı. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

Ülkemizde en geniş kapsamda istihdam sahası olan kurumlardan birisisi olan Adalet Bakanlığı, Bilirkişi hakkında açıklamada bulundu. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından Bilirkişi başvuru tarihleri açıklandı. Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak Bilirkişi olarak çalışmak isteyenler için başvurular 31 Ocak 2022 tarihinde başlayacak 28 Şubat 2022 tarihinde ise bitecektir. Başvurular yapıldıktan sonra Bilirkişi listeleri, bilirkişinin sicil numarası, adı soyadı, temel ve alt uzmanlık alanı, mesleği, varsa unvanı, bağlı bulunduğu bölge kurulu ve yerleşim yeri belirtilmek sureti ile hem daire başkanlığı tarafından hem de bölge kurulları tarafından ilan edilecektir. Listeler sadece intenet üzerinden online ortamda duyurulacaktır.

Bilirkişi olmak için nasıl başvuru yapılır?

Bilirkişi olmak için e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde girilerek portal üzerinden işlemlerin tamamlanmasıyla başvuru yapılır.

Bilirkişi nedir?

Bilirkişi, Adalet kurumlarında görülen davalarda savcı ya da hakimlerin isteği üzerinde uzmanlıklarına göre mahkemelere bilgi sunan kişidir. Mühendis, doktor, inşaat işçisi, elektrik teknisyeni, tekniker ve sağlıkçı gibi hemen her alanda Bilirkişi olunabilir. Bilirkişi olmak için bazı şartlar gerekmektedir.

Bilirkişi olmak için hangi şartlar aranmaktadır?

Bilirkişi olmak için;
  • Başvuru yaparken yirmi beş (25) yaşından küçük olmamak,
  • Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
  • Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 (üç) yıllık mesleki deneyime sahip olmak,
  • Affa uğramış ya da ertelenmiş olsa dahi, Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,
  • Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak ya da sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,
  • Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,
  • Komisyonunun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,
  • Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları taşımak,
  • Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak gerekmektedir.