Varlık türü olarak şeytan cin midir, melek midir ?

Varlık türü olarak şeytan cin midir, melek midir ?

Şeytan cin midir, melek midir sorusu Müslümanların merak ettiği konulardan biridir. Müslümanlar Varlık türü olarak şeytan nedir sorusunu araştırıyor.

Yaratılanlar özleri ve temelleri itibariyle iki farklı grupta ele alınır. Bunlar kesif ve latif varlıklardır. Cansız varlıklar olarak bilinen bitkiler, hayvanlar ve insanlar kesif varlıklar grubundadır. Cinler, şeytan ve melekler ise latif varlıklardır.

Cinler duyularla hissedilemeyen, insanlar gibi şuura sahip olsa da, ilahi emirlere uymakla görevli varlıklardır. Cinler saf ve dumansız ateşten yaratılmış olup, insanlar gibi yemek yiyip, içen, erkeklik ve dişilikler olan ve kendilerine peygamberlerin gönderildiği varlıklardır.

Melekler ise nurdan yaratılmış olup, Allah’a her daim itaat etmek üzere olması bakımına cin ve şeytandan ayrılır. Meleklerin kendine göre görevleri ve sorumlulukları vardır.

Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Şeytan’dan Kur’an-ı Kerim’de 88 yerde iblis olarak bahsedilmiştir. Hz.Adem’in yaratılışının ardından meleklerden ona secde etmesi istenmesine rağmen şeytan insanlara düşmanlık, hile ve tuzaklarla yaklaşmıştır. Şeytan’ın cinlerden olduğu Rabbimiz tarafından şu şekilde ifade edilmiştir; “Meleklere: ‘Adem’e secde edin.’ demiştik. İblis’ten başka hepsi secde etmişti. O, cinlerden idi. Rabbinin buyruğu dışına çıktı. Ey insanoğulları! Siz beni bırakıp onu ve soyunu dost mu ediniyorsunuz? Halbuki onlar size düşmandır. Kendilerine yazık edenler için bu ne kötü değişmedir!”

Rabbimizin meleklerin Hz. Adem’e secde etmelerini emretmesi sırasında iblisin meleklerin arasında bulunması onun melek olduğunu kanıtlamaz. Çünkü melekler Allah’ın emirlerine yerine getirmek için yaratılmış olup, isyan edemezler.