Uzman Erbaşlıktan Memurluğa Geçiş Yapmanın Koşulları Nelerdir?

Uzman Erbaşlıktan Memurluğa Geçiş Yapmanın Koşulları Nelerdir?

Uzman Erbaşlıktan devlet memurluğuna geçmenin koşulları nelerdir? Uzman Erbaşlıktan devlet memurluğuna nasıl geçiş yapılır? Uzman Erbaşlıktan memurluğa geçiş yapmak için kaç sene gerekiyor? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlasını haberimizde bir araya getirdik.

Uzman Erbaşlıktan memurluğa geçiş hükümleri nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde görev yapan uzman erbaşların, belirli hükümleri barındırıyor olmak kaydı ile KPSS şartı istemeksizin memur olma şansı bulunuyor.

1999 senesinde Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile yayımlanan tebliğ uyarınca uzman erbaşlar dışında uzman çavuşlar da kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev alabilirler.

Uzman Erbaşlıktan memurluğa kimler geçebiliyor?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92. Maddesinin 3. fıkrasında hangi kişilerin uzman erbaşlık görevini sonlandırıp, memurluk görevine atanabileceği net bir biçimde ifade ediliyor.

Kanuna göre, 657 sayılı kanuna bağlı bulunmayan ve kendi isteği ile görevinden ayrılan kişiler, gireceği sınıf özelliklerini barındırıyor olmak ve boş kadro olması şartı ile Kanun’da yer alan kurumlara memur ünvanı ile atanabiliyorlar.

Uzman erbaşların yanında uzman çavuşların da kendi belirttikleri istekler doğrultusunda görevlerini bırakmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra askeriyeden atılmış olan kişilerin devlet memurluğuna geçiş yapma hakkı hiçbir biçimde bulunmuyor.

Uzman Erbaşlıktan memurluğa geçiş nasıl gerçekleşiyor?

Öncelik olarak, kadrolarında uzman erbaş ya da çavuş bulundurmak isteyen kurumların personel alımlarına yönelik izin almaları gerekiyor. Gerekli izinlerin alınması durumunda personel alımına yönelik ilan vermeleri gerekiyor. Bu mevkilere en az 7 yıl süresince uzman erbaş ya da çavuş olarak görev almış olan kişiler başvuru yapabiliyorlar.

Bazı kurumlar ise mesleğinde 2, 3, ve 4 yıl çalışmış uzman erbaş ya da çavuş alımı yapıyor. Uzman çavuş ve erbaşların barındırması gereken tecrübe süresi, başvurulan kuruma göre değişebiliyor. Kendi rızası ile uzman erbaşlıktan ayrılan ve devlet memuru olarak atanan kişiler, askerlikte çalıştıkları süre boyunca da memur olarak kabul ediliyorlar. Dolayısıyla sahip oldukları maaş ve dereceler de göreve başlayan başka devlet memurlarına göre daha yüksek oluyor.

Uzman Erbaşlar hangi kadrolarda memur olarak görev alabiliyorlar?

İnfaz koruma memurluğu, güvenlik personeli, koruma personeli, zabıta, polis ve benzeri pek çok mesleğe ve kuruma uzman erbaşlar, memur olarak atanabiliyorlar. Özellikle son zamanlarda hızlı bir şekilde popülerleşen bekçilik mesleğine de uzman erbaşlar, kendilerine dair kontenjan bırakılmasını diliyorlar.

Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa nasıl geçiş yapılıyor?

Uzman erbaşlar gibi uzman çavuşlar da kendi istekleri ile görevden ayrılıp, astsubaylık mesleğine geçiş yapabiliyorlar. Uzman erbaş ya da çavuş olarak en az 1 yıl görev yapmış olma, 25 yaşını henüz doldurmamış olma gibi geçiş şartları bulunuyor.

Adayların öncelik olarak uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş imtihanlarına girmeleri ve bu imtihanlardan başarı ile geçmeleri gerekiyor. İmtihanlar, yazılı, sözlü ve fiziksel yeterlilik imtihanlarını kapsıyor.

Spor alanında pratik imtihanları veren uzman çavuşlar, astsubay meslek yüksekokuluna öğrenci olarak kayıt yaptırma şaşı kazanıyorlar. Yüksek lisans ya da lisans fakültelerinden mezun olan kişilerin uzman çavuşluktan direkt astsubaylığa geçebilmeleri için öncelikle en az 4 yıl en fazla 8 yıl uzman çavuş olarak görev almaları gerekiyor. 10 yıl ve üzeri bir zaman için uzman çavuş olarak görev alan kişilerin astsubaylığa geçiş hakları bulunmuyor.

Uzman çavuşlar dışında uzman erbaşlar da astsubaylığa geçiş yapabiliyorlar. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na göre lise ve lise dengi okullardan mezun olanlar, ön lisans ve lisans mezunları astsubaylığa birtakım özellikleri barındırmak şartıyla geçiş yapabiliyorlar.

Lise ve dengi okullardan mezun olan Uzman Erbaşlar için Astsubaylığa geçiş yapabilme koşulları:

Hava, Deniz Kara kuvvetleri dışında Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarında ihtiyaç duyulduğu zaman uzman erbaşlar, astsubay meslek yüksekokulunda 2 yıl astsubaylık eğitimi almak sureti ile astsubaylığa geçiş yapabiliyorlar.

Uzman erbaşlar için geçiş yapma koşullarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Lise ya da lise dengi okuldan mezun olmak,
 • En az bir yıl uzman erbaş olarak görev yapmış olmak,
 • Sözleşme süresi içerisinde astsubaylık sınavına başvuru yapmak,
 • Sınav günü itibariyle 25 yaşını doldurmamış olmak,
 • Astsubay meslek yüksekokulu giriş imtihanlarını başarılı bir şekilde geçmek,
 • Mesleki yeterliliğe sahip olmak,
 • Kişinin sicil notu, disiplin durumu, sağlığı ve benzeri niteliklerinin ilgili mevzuata uygun olması,
 • Düzgün ve karakterli bir hayat yaşamak

Yükseköğrenim mezunu Uzman Erbaşlar için Astsubaylığa geçiş yapma koşulları nelerdir?

Ön lisans ve lisans fakültelerinden mezun olmuş kişiler, Jandarma Genel Komutanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda ihtiyaç ve boş kadro bulunması durumunda astsubaylığa geçiş yapabiliyorlar.

Üniversite mezunları için geçiş yapma koşullarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Başvuru tarihi itibariyle en az 4 en çok 8 yıl uzman erbaş olarak görev yapmak,
 • Üniversite mezunu olmak,
 • Astsubaylıkta uygulanan yazılı ve sözlü imtihanlardan başarılı bir şekilde geçmek,
 • Alınan temel askerlik eğitiminde başarılı olmak,

Mevzuatta belirtilen ceza, sağlık, sicil notu, disiplin durumu, mesleki yeterlilik ve benzeri unsurlar bakımından belirtilen özelliklere sahip olmak,

Düzgün bir kişiliğe sahip olma ve ahlaklı bir hayat yaşamak,

Kısacası uzman erbaşlar, astsubaylığa geçiş yapabilecekleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarında güvenlik personeli, infaz koruma memuru(gardiyan), polis, zabıta ve benzeri olan askerliğe yakın mesleklere de kendi istekleri doğrultusunda geçme hakkına sahipler. Bu geçişlerin hiçbirinde KPPS’den yüksek puan alma koşulu istenmiyor.

Uzman Erbaşlıktan memurluğa geçiş yapabilmek için gerekli olan belgeler:

Uzman erbaş olarak görev yürüten kişilerin memurluğa geçiş yapmak için bazı dosyaları hazırlamaları gerekmektedir. Uzman erbaşlıktan memurluğa geçiş yapmak için gerekli olan belgeler;

 • Terhis belgesi,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet belgesi,
 • Uzman çavuş açıktan atama istek dilekçesi,
 • Son 6 ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi

Uzman Erbaşlıktan memurluğa geçiş yapmak için kaç sene gerekiyor?

Uzman erbaş olarak görev yürüten bir kinin devlet memuru olması için 7 Yıl süresince uzman erbaş olma şartı yoktur. Uzman erbaşlıktan memurluğu geçiş yapmak için gereken bu süre yasal olarak 7 senedir.

Anayasa mahkemesinin almış olduğu karar ile uzman erbaşların, 657 sayılı Kanunun 92. maddesi uyarınca devlet memurluğuna atanabilmesi için 7 sene hizmet etme koşulu getiren kanun hükmünün Anayasa’ya zıt bulunmadığına karar verdi. Bu karara göre devlet memuru olmak için 7 senenin bitirilmesi gereklidir.