Silkat nedir? Silkatların türleri nelerdir? Silkatların özellikleri nedir? Silkatların yapısı nasıldır?

Silkat nedir? Silkatların türleri nelerdir? Silkatların özellikleri nedir? Silkatların yapısı nasıldır?

Silikat nedir, silikatların özellikleri nelerdir ve silikatların yapısı nasıldır gibi silikatlar hakkında sorulan soruların tüm cevaplarını yazımızda paylaştık. İşte silikatlar hakkında merak edilen her şey...

Silikat nedir?

Farklı zamanlarda ve farklı ulusların kaşifleri tarafından bulunan minareller. SiO formülüyle ifade edilir. Silikatlar yer kabuğunu oluşturan minarellerin en önemlileridir.Doğada bulunan minallerin yüzde 25'i silikatlardır. Püskürük kayaları oluşturan minarellerin silkat bileşimidir. Tüm silikatlarda Si atomu çevresinde dört tane O(oksijen) atomu bulunur. Ancak silikatların pek çeoğunda bu oksijen atomları bir tek silisyum atomu ile paylaım olur. Her ne durumda olunursa olunsun her silisyum atomu ile bunu çevreleyen ddört oksijen atamu, bir düzgün ortaya çıkarır. Bu hacmin merkez noktasında silisyum, dört köşesinde ise oksijen atomları bulunmaktadır. Doğada yer alan silikatların hiç birisi suda erimez. Suda eriyebilen silikatlar, yapay şekilde elde edilen silikatlardır. Bundan dolayı sodyum silikata su camının bileşiminde formüllerie uyan silikatlar mevcuttur. Bu türler bişleşimlerine göre met, orto ve disillikat olarak sıralanır. Böyle görünseler de bu türlerden büsbütün farklı olarak bulunur. Evet yanlış değil doğada bulunan meta, prtp vee disilikatlar suda erimezler. Bundan dolayı su camında zincir ve ya halkalı yapı bulunmamalıdır. Olivin gibi ortosilikaür derişik hidrolorik asitte erirler, öteki silikatların özellliğini göstermesler.