SGK yeni işten çıkış ve açıklamaları!

SGK yeni işten çıkış ve açıklamaları!

Sigortalı işe girecekler ve iş verenler tarafından belirsizlik yaşanan 29- İşten ayrılış koduna bir netlik getirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bu kod kaldırıldı. 4857 sayılı İş Kanunun 25.maddesine göre 29 İşten ayrılma kodu çıkarıldı. İşte tüm merak edilenler haberimizde!

işçiİşten çıkarılmanın 29.kodu olan ''İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih'' İş Kanununda 25.madde olarak gündeme gelmekteydi. 4857 sayılı kanun içeriğinde birçok madde bulunmaktadır. Sadece 25.maddeden oluşmuyor.

25.maddenin 29.kodu olarak işten çıkışların belirsizliğine bu şekilde son verildi. Belirsizlik ortadan kalktı ve işten çıkış nedenleri kesin olarak belirtilmek konusu eklendi.

Koddaki 25.madde de 2-a numaralı bendin gereği işten çıkarılma olarak belirleniyordu. 2-a bendi şöyledir;

''İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.''

Yani bu hükmü açıklayacak ise; İşin niteliklerini taşımadığı halde işe başlaması, gerçeğe aykırı belgeler verilmesi, gerçeğe aykırı sözler söylemesi gibi nedenlerle SGK Kod 42 ile işine son verilecektir.

İşten çıkarılmanın 43.kodu nedir?

4857 sayılı kanunun 25.maddesinde yer alan 2-b hükmü ise;

''İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.''

Yani bu hükmü açıklayacak ise; işe giren, İşverenine yönelik ailesi ve kendisine şeref ve namus içeren sözler söylemesi, şeref ve namusa yönelik aslı olmayan sözler söylemesindeki asılsız ihbarlar sonucunda SGK Kod 43 ile işine son verilir.

İşten çıkarılmanın 44.kodu nedir?

4857 sayılı kanunun 25.maddesinde yer alan 2-c hükmü ise;

''İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.''

Buna göre; Çalışma arkadaşları veya işverenine karşı cinsel taciz, tecavüz, sözlü taciz her türlüsünde bulunursa SGK Kod 44 ile iş akdi fes edilir.

İşten çıkarılmanın 45.kodu nedir?

4857 sayılı kanunun 25.maddesinde yer alan 2-d hükmü ise;

''İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.''

Yani bu hükmü açkıklayacak ise; İşe girenin, işveren ya da ailesine karşı sataşması, iş yerine sarhoş veya alkollü gelmesi, uyuşturucu gibi madde içerek işe gelmesi, iş yerinde alkol ve madde kullanımı gereksinimiyle SGK Kod 45 ile işine son verilir.

İşten çıkarılmanın 46.kodu nedir?

4857 sayılı kanunun 25.maddesinde yer alan 2-e hükmü ise;

''İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.''

Buna göre; işçi, işverenin iyi niyetini kötüye kullanması, hırsızlık olaylarına karışması, işverenin işi ile ilgili sırları ortaya çıkarması, doğruluğa aykırı davranması nedeniyle SGK Kod 46 ile işine son verilir.

İşten çıkarılmanın 47.kodu nedir?

4857 sayılı kanunun 25.maddesinde yer alan 2-f hükmü ise;

''İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.''

Buna göre; İşçi, çalışırken 7 günden fazla hapis cezası alması, cezası ertelenmeyecek suç dahilindeyse SGK 47.Kod gereği işine son verilir.

İşten çıkarılmanın 48.kodu nedir?

4857 sayılı kanunun 25.maddesinde yer alan 2-g hükmü ise;

''İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut birayda üç işgünü işine devam etmemesi.''

Buna göre; İzin almadan, herhangi bir şey belirtmeden üst üste iki gün işe gelmemesi, bir ay içinde tatil gününden sonra iki gün işe gelmemesi, bahanesiz olarak 1 ay içinde 3 gün işe gelmezse SGK Kod 48 ile işten çıkarılır.

İşten çıkarılmanın 49.kodu nedir?

4857 sayılı kanunun 25.maddesinde yer alan 2-h hükmü ise;

''İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.''

Buna göre; İşçiye yapmaması gereken konu söylendikten sonra ısrarla o durumu yapması neticesinde SGK Kod 49 ile işten çıkarılır.

İşten çıkarılmanın 50.kodu nedir?

4857 sayılı kanunun 25.maddesinde yer alan 2-ı hükmü ise;

''İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.''

Buna göre; işçi işini boşlayarak veya bilerek kendini tehlikeye atması, iş yerinin araçlarını 30 günlük maaşıyla ödenmeyecek derecede hasara sokması halinde SGK Kod 50 ile işine son verilir.

İşten çıkış kodları, işveren tarafından güncellenme olanağına sahiptir. İdari para cezası yoktur. Çıkış kodunuzda bir yanlışlık yapıldığını düşünüyorsanız, işveren ile görüşerek düzeltilmesini elektronik ortamda 10 gün içinde gerçekleştirebilirsiniz. Geçtiği taktirde SGK dilekçe yöntemiyle bu sorunu çözebilirsiniz.