SGK kronik hastalıklar tam listesi!

SGK kronik hastalıklar tam listesi!

Özellikle aşılama döneminde kronik hastalığı olan vatandaşlar öncelikli olurken aynı zamanda malulen emeklilik şartları için de araştırılan kronik hastalıkların listesi araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar SGK kronik hastalıkların tam listesini araştırmaya devam ediyor.

Kronik hastalıklar listesi pek çok kişi tarafından merak edilirken özellikle aşılama sürecinde öncelikli olan kronik hastalıklar araştırılmaya başlandı. SGK tarafından yayınlanan kronik hastalıklar listesi merak edilmeye devam ederken kronik hastalıkların emeklilik sürecine etkisi de araştırılıyor.

Malulen emeklilik şartlarını kapsayan hastalıklar hangileridir?

Malulen emekli olmak için;

 • Rahatsızlığınızın ilk prim ödeme tarihinden sonra başlaması. Prim ödemesi ssk,bağkur ya da başka bir kapsamda olması farketmiyor.
 • İlk prim ödenme tarihinden sonra en az 10 yıllık sürenin tamamlanması,
 • 10 yıllık zaman dilimi içerisinde de adınıza herhangi bir kapsamda en az 1800 gün sigorta primi ödenmiş olması,
 • Hastalığınızın Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği’nde yer alan hastalıklardan birisi olması ve bu hastalıktan dolayı da en az %60 ve üzeri iş gücü kaybınızın olması gerekmektedir.

Şartlarının sağlanması gerekmektedir.

Malulen emeklilik hastalık listesi

SGK tarafından paylaşılan kronik hastalıklara göre herhangi bir kronik hastalığı olanlar malulen emeklilik şartlarından faydalanabilmektedir.

Nöroloji

Epilepsi krizleri: En az 3 ay yapılan tedavilere rağmen ataklar devam ediyorsa;

 • Gündüz yaşanan ataklar (bilinç kaybı ve konvülsif nöbetler) veya
 • Gün boyunca aktiviteyi belirgin olarak kötüleştiren artçıları bulunan gece atakları.

Epilepsi – nonkonvülsif epilepsi:

 • Bilinç değişiklikleri veya bilinç kaybı ve atipik davranış gibi geçici postiktal bulguların olması veya
 • Gün boyunca aktiviteyi belirgin olarak kötüleştirmesi.

Santral sinir sistemi vasküler hastalıkları:

 • Sekel halini almış, başarısız konuşma veya iletişime neden olan duyusal veya motor afazi veya,
 • Kaba ve beceri gerektiren hareketlerde veya yürüme ve duruşta devamlı bozukluğa neden olan, etkilenen vücut yarısında veya tek ekstremitede motor fonksiyonun belirgin ve kalıcı olarak bozulması ve efektif ambulasyonun ve kendine bakım aktivitelerinin sağlanamaması. (Bozukluğun değerlendirilmesi parmak, el ve kol kullanım engeli ve/veya hareket engeli derecesine bağlıdır.)

Bening beyin tümörleri: tüm başlıklar için değerlendirilmektedir.

Parkinson sendromu: tedaviye yanıt vermesi çok zor olan bir hastalık olduğu için direkt olarak malulen emeklilik sağlayabilmektedir.

Serebral Palsi:

 • IQ düzeyi 50 veya altında veya,
 • Zarar vericilik veya duygusal instabilite gibi anormal davranış şekilleri veya,
 • Konuşma, işitme veya görsel kusur nedeniyle olan belirgin iletişim bozukluğu veya
 • 3B’de tarif edildiği şekilde olan motor fonksiyon bozukluğu.

Spinal kord:

 • 3B’de tarif edildiği şekilde olan motor fonksiyon bozukluğu veya,
 • Anal inkontinans veya,
 • Daimi sonda kullanmayı gerektiren veya,
 • Günde 3 kez ve üzeri TAK yapmak zorunda olan idrar inkontinansı.

Multiple skleroz:

 • 3B’de tarif edildiği şekilde olan kalıcı motor fonksiyon bozukluğu veya,
 • Görme veya mental bozukluğun bulunması.(Bu durumlarda değerlendirme ilgili vücut sistemine göre yapılır) veya,
 • Multiple skleroz sürecinde patolojik olarak etkilendiği bilinen santral sinir sistemi alanlarındaki nörolojik işlev bozukluğundan kaynaklanan, fizik muayene ile gösterilen, motor fonksiyonda belirgin yorgunluk ile tekrarlayıcı aktivitedeki anlamlı kas zayıflığı veya,
 • EDSS 5,5 ve üzeri olması.

Anterior poliomiyelit ile birlikte:

 • Konuşma, yutma veya nefes almada belirgin güçlük olması veya,
 • 3B’de tarif edildiği şekilde olan motor fonksiyon bozukluğu

Myastenia gravis ile birlikte:

 • Tedavi altında olmasına rağmen konuşma, yutma veya nefes almada belirgin güçlük olması veya,
 • Tedavi altında olmasına rağmen, dirence karşı olan tekrarlayıcı eylemde yer alan ekstremite kaslarında belirgin motor zayıflık olması.

Periferal nöropatiiler:

 • Tedaviye rağmen sekel halini almış 3B’de tarif edildiği şekilde motor fonksiyon bozukluğu veya,
 • Tek veya çift taraflı sekel halini almış total brachial plexus lezyonu(EMG ile kanıtlanmış),
 • Tedaviye rağmen anlamlı düzelme göstermeyen subakut kombine kord dejenerasyonu (penisiyöz anemi v.b) ile birlikte 3B’de tarif edildiği şekilde olan motor fonksiyon bozukluğu.

Huntington Koresi, Friedrich ataksisi gibi dejeneratif hastalıklar, spino-serebellar dejenerasyon veya serebellar hastalıklar:

 • Başkasının yardımını gerektirecek düzeyde denge bozukluğu, 3B’de tarif edildiği şekilde olan motor fonksiyon bozukluğu veya,
 • Kronik beyin sendromu (Bulgular Psikiyatri bölümünde yer alan maddelere göre değerlendirilir)

Serebral travma:

 • Ciddi bulbar belirtiler veya,
 • 3B’de tarif edildiği şekilde olan motor fonksiyon bozukluğu

Psikiyatri

 • (IQ 50 ve altı) Zeka gerilikleri ,
 • Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen şizofreni ve alt tipleri,
 • Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen şizoafektif bozukluk,
 • Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen sanrısal bozukluklar,
 • Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen atipik veya başka türlü sınıflandırılamayan psikozlar,
 • Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen progresyon gösteren ve çalışma olanağı vermeyen bipolar bozukluk,
 • Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen ve çalışma olanağı vermeyen beyin hasarı, beyin işlev bozukluğuna ,bağlı davranış bozuklukları (organik kişilik ve davranış bozukluğu, frontal lob sendromu, v.b.),
 • Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen ve çalışma olanağı vermeyen psikotik özellikli kronik obsesif ,kompulsif bozukluk, kronik travma sonrası stres bozukluğu ve komorbiditesi,
 • Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen ve çalışma olanağı vermeyen beyin hasarı, beyin işlev bozukluğu ve bedensel hastalıklara bağlı ruhsal bozukluklar (organik bipolar tiplerini içerir, organik sanrılı bozukluk, demansiyel ve amnestik v.b. tablolar),
 • Yaygın gelişimsel bozukluklar (otistik bozukluk, asperger v.b.).

Göz hastalıkları

Görme azlığı: patolojik bir görme azlığı durumları için geçerlidir. Bir gözde olan keskin görme bozukluğu (0,1 – 20/200) durumlarını kapsamaktadır.

Pterjium ve semblafaron

0,1 – 20/200 görme seviyesinin altında ki durumlarda geçerlidir.

Keratitlerve grefon hastalığı, keratokonus, üveitler, retina kanamaları

0,1 – 20/200 görme seviyeleri altında ki sağlık sorunları için geçerlidir.

Görme alanı patolojileri

Görme alanının 10 derece olması durumlarında geçerli olan durumdur.

Protiz

Ameliyat ile düzelmeyen, görüş alanı engelidir.

Diplopi

Çift görmeye neden olan hastalıktır.

Kulan burun boğaz hastalıkları

Dil: dilin 2/3’ünün alınması durumudur.

Larenks

-

Ses organları

Düzelmeyen ses sorunları nedeniyle oluşan hastalıklardır.

Onkoloji

Baş ve boyunun yumuşak doku ve diğer milign tümörleri

 • Tüm kulak (iç,orta,dış), burun, paranasal sinüs, nazofarenks, dudak, yanak, dil, ağız tabanı, çene (tükrük bezleri ve tiroid bezi hariç),
 • Antineoplastik tedaviyi takiben ilerleyen hastalık veya ,
 • Antineoplastik tedavi sonrasında rekurrens gösteren (gerçek vokal kordlarda olan rekürrens hariç) hastalık veya,
 • Bölgesel lenf nodları dışındaki uzak organ veya uzak lenf nodları metastazı varlığı.

Cilt:

 • Sarkom veya karsinom: Anrezektabl lokal veya anrezektabl metastatik hastalık
 • Melanoma: 1 veya 2’de tanımlandığı şekilde;
 • Geniş eksizyon sonrası metastaz yapmış (rekürren hastalık olarak kabul edilmeyen, başka bir bölgede ortaya çıkan primer melanoma hariç)
 • a veya b’de tanımlanan metastazları bulunan;
 • Anrezektabl 2 veya daha fazla değişik anatomik bölgede lenf bezi metastaz varlığı (Görüntüleme yöntemleri veya fizik muayene ile saptanabilmelidir)
 • Anrezektabl komşu cilde veya daha uzak bölgelere olan metastazlar

Yumuşak doku sarkomu

 • Anrezektabl bölgesel veya uzak metastazlar ile beraber olan veya,
 • Antineoplastik tedavi sonrasında ilerleyen veya tekrarlayan anrezektabl hastalık.

lenfoma

 • Non-Hodgkin lenfoma: 1 veya 2’de tanımlanan şekliyle;
 • Agresif lenfoma (diffüz büyük B-hücreli lenfoma dahil), başlangıç antineoplastik tedavi sonrasında ilerleyen hastalık
 • 12 aylık periyot süresince birden fazla antineoplastik tedavi başlanması gereksinimi olan, yavaş ilerleyen lenfomalar (mikozis fungoides ve foliküler küçük çentikli hücreli dahil)
 • Hodgkin hastalığı: Antineoplastik tedaviden sonra ilerleyen hastalık
 • Kemik iliği veya kök hücre nakli ile beraber olan lenfomalar: Nakil tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir. Sonrasında, var olan herhangi bir rezidü hasar(lar)ı etkilenen vücut sistemi kriterleri altında değerlendirilir.

Lösemiler

 • Akut lösemi (T-hücreli lenfoblastik lenfoma dahil): tanı veya relaps tarihinden itibaren en az 24 ay süreyle; kemik iliği veya kök hücre naklinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir. Sonrasında, var olan herhangi bir rezidü hasar(lar)ı etkilenen vücut sistemi kriteleri altında değerlendirilir.
 • Kronik myelojenöz lösemi: 1 veya 2’de tanımlanan şekliyle; Kronik lenfositer lösemi: Akut lösemiye dönüşüm gösteren veya 12 aylık periyod süresince birden fazla antineoplastik tedavi başlanması gereksinimi olan

Multipl myelom

 • Antineoplastik tedavi sonrasında tedaviye yanıtın alınamadığı veya progresif seyrettiği veya
 • Kemik iliği veya kök hücre nakli ile beraber olan durumlar; kemik iliği veya kök hücre naklinden itibaren 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir. Sonrasında, var olan herhangi bir rezidü hasar(lar)ı etkilenen vücut sistemi kriterleri altında değerlendirilir.

Tiroid bezi

 • Anaplastik (andiferansiye) karsinom veya,
 • Anrezektabl ve bölgesel lenf nodlarını aşan metastazları bulunan ve radyoaktif iyot tedavisine cevap vermeyen progresif seyreden karsinom veya,
 • Anrezektabl uzak metastazı bulunan medüller karsinom.

Meme

 • Anrezektabl lokal olarak ilerlemiş karsinom (inflamatuar karsinom, göğüs duvarı veya cilde doğrudan uzanımı bulunan herhangi bir boyuttaki tümör, aynı taraftaki intenal mamarian lenf nodlarına metastazı bulunan herhangi bir boyuttaki tümör) veya,
 • Lokal ileri evre veya metastatik hastalıkta verilen antineoplastik tedaviye rağmen ilerleyen hastalık.

İskelet sistemi sarkomu

 • İnoperabl veya anrezektabl hastalık veya,
 • Antineoplastik tedavi sonrası tekrarlayan ve anrezektabl olan hastalık veya.
 • Anrezektabl uzak metastazı bulunanlar.

Maxilla, orbita veya temporal fossa

 • Anrezektabl bölgesel veya uzak metastazı bulunan, herhangi bir tip sarkom veya karsinom veya,
 • Orbitaya veya etmoid veya sfenoid sinuslere uzanımı bulunan antrum karsinomu (nazofarinks tümörü hariç)veya,
 • Kafa tabanına, orbitaya, meninkslere veya sinuslere uzanımı bulunan tümörler.

Sinir sistemi

 • 1 veya 2’de tanımlanan şekliyle, santral sinir sisteminin (beyin ve spinal kordun) malign tümörleri:
 • Medulloblastom veya diğer primitif nöroektodermal tümörler (PNET) gibi oldukça malign olan, belgelenmiş metastazı olan tümörler, glioblastome multiforme, ependimoblastom, diffüz intrinsik beyin sapı gliomları veya primer sarkomlar.
 • Antineoplastik tedaviyi takiben progresif olan veya rekürrens gösteren anrezektabl hastalık
 • veya,
 • 1 veya 2’de tanımlanan şekliyle, periferal sinir veya sinir kökü malign tümörleri:
 • Metastazı bulunan,
 • Antineoplastik tedaviyi takiben progresif olan veya rekürrens gösteren.

Akciğer

 • Akciğerin küçük hücreli olmayan karsinomları,
 • İnoperabl, anrezektabl, rekürens gösteren veya hiler nodlara veya daha uzağa metastazı bulunan
 • veya,
 • Küçük hücreli karsinom: Toraksa sınırlı hastalıkta uygulanan tedavilere rağmen ilerleyen veya yaygın hastalık olması,
 • veya,
 • Anrezektabl superior sulcus karsinomu (pancoast tümörleri dahil).

plevra veya mediasten

 • Antineoplastik tedaviye rağmen ilerleyen plevranın malign mezotelyoması,
 • 1 veya 2’de tanımlandığı şekliyle, mediastenin malign tümörleri:
 • Bölgesel lenf nodlarına veya daha uzağa metastazı bulunan (germ hücre tümörleri hariç),
 • Başlangıç antineoplastik tedaviyi takiben progresif olan veya rekürrens gösteren.

Ösefagus veya mide

 • Ösefagusun karsinomu veya sarkomu (gastrointestinal stromal tümör hariç),
 • 1 veya 2’de tanımlandığı şekliyle, mide karsinomu veya sarkomu;
 • İnoperabl, anrezektabl, komşu yapılara uzanımı bulunan veya rekürrens gösteren,
 • Uzak organ ve uzak lenf nodlarına metastazı bulunan,
 • Antineoplastik tedavilere dirençli veya ilerleyen gastrointestinal stromal tümör.

İnce barsağın karsinomu, sarkomu veya karsinoid tümörleri

 • İnoperabl, anrezektabl veya rekürrens gösteren (gastrointestinal stromal tümör hariç)
 • veya,
 • Bölgesel lenf nodlarından daha uzağa metastazı bulunan (gastrointestinal stromal tümör hariç)
 • veya,
 • Antineoplastik tedavilere dirençli veya sistemik tedaviye cevap vermeyen ilerleyen gastrointestinal stromal tümör.

Kalın barsak (ileoçekal valvden itibaren, anal kanal dahil)

 • İnoperabl, anrezektabl veya rekürrens gösteren adenokarsinom,
 • veya,
 • Cerrahi sonrası rekürrens gösteren anüsün skuamoz hücreli karsinomu,
 • veya,
 • Bölgesel lenf nodlarından daha uzağa metastazı bulunan.

Karaciğer, safra kesesi, safra yolları

 • Anrezektabl karaciğerin malign tümörleri,
 • Anrezektabl safra kesesinin malign tümörleri,
 • Anrezektabl safra yollarının malign tümörleri.

Pankreas

 • Anrezektabl karsinom (adacık hücreli karsinomlar hariç) veya relaps hastalık
 • veya
 • Fizyolojik olarak aktif, inoperabl veya anrezektabl olan adacık hücreli tümörler

Böbrekler, adrenal bez veya üreterlerin karsinomu

 • İnoperabl, anrezektabl hastalık
 • veya
 • Cerrahi olarak çıkarılamayan nüks veya uzak metastazı olan karsinomlar

Mesanenin karsinomu

 • Mesane dışına taşan hastalık
 • veya
 • Total sistektomi sonrası rekürrens gösteren
 • veya
 • İnoperabl veya anrezektabl olan

Kadın genital yollarının karsinomu veya sarkomu

 • 1 veya 2’de tanımlandığı şekliyle uterin korpus:
 • Antineoplastik tedavilere cevap vermeyen ilerleyen lokal ileri hastalık veya antineoplastik tedaviye cevap vermeyen uzak organ metastazları
 • Antineoplastik tedaviyi takiben progresif olan veya rekürrens gösteren
 • 1 veya 2’de tanımlandığı şekliyle uterin serviks:
 • Pelvik duvara, vajinanın alt bölümüne veya komşu veya uzak organlara metastazı bulunan
 • Antineoplastik tedaviyi takiben progresif olan veya rekürrens gösteren
 • 1 veya 2 veya 3’de tanımlandığı şekliyle vulva veya vajina:
 • Komşu organlara invazyon gösteren
 • Bölgesel lenf nodlarına veya daha uzağa metastazı bulunan
 • Antineoplastik tedaviyi takiben progresif olan veya rekürrens gösteren
 • Fallop tüpleri: Antineoplastik tedaviyi takiben progresif olan veya rekürrens gösteren
 • 1 veya 2’de tanımlandığı şekliyle, overler:
 • Aşagıdakilerden en az bir tanesinin bulunduğu germ hücreli tümörler dışındaki tüm malign tümörlerde:
 • Pelvis dışına uzanım gösteren tümör(öneğin; periton, omentum veya barsak yüzeylerinde tümör implantlarının bulunması)
 • Antineoplastik tedaviyi takiben rekürrens gösteren
 • Germ hücreli tümörler; antineoplastik tedaviyi takiben progresif /nüks gelişen ve anrezektabl olanlar

Prostat bezinin karsinomu

 • Hormon tedavisine rağmen progresyon gösteren ileri evre hastalık
 • veya
 • Kemik dışı visseral metastazı bulunan (iç organlara olan metastazlar)
 • Testis: Antineoplastik tedaviyi takiben progresif olan veya cerrahi olarak çıkartılamayan rekürrens veya metastatik tümör
 • Penis: Anrezektabl bölgesel lenf nodlarına veya daha uzağa metastazı bulunan karsinom

Kemik iliği veya kök hücre nakli ile tedavi edilmiş malign neoplastik hastalıklar

 • Allojenik transplantasyon: Nakil tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir. Sonrasında, var olan herhangi bir rezidü hasar(lar)ı etkilenen vücut sistemi kriteleri altında değerlendirilir.
 • veya
 • Otolog transplantasyon: Nakil de dahil olmak üzere, tedavi planı altında tedavinin başladığı ilk tarihten itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir. Sonrasında, var olan herhangi bir rezidü hasar(lar)ı etkilenen vücut sistemi kriteleri altında değerlendirilir.
 • Diğer maddelerde maluliyet süresi belirtilmeyen ve “İyi diferansiye tiroid kanserleri ve derinin bazal hücreli kanseri” dışındaki tüm malign hastalıklar teşhis tarihinden itibaren 18 ay süresince malul kabul edilir ve bu süre sonunda hastalık durumuna göre maluliyet yönünden tekrar değerlendirilir.

Hematoloji

Anemiler

Ağır aplastik anemi :

 • (nötrofil 200-500, trombosit 20000’in altı); sık transfüzyon gereksinimi.
 • Fankoni aplastik anemisi ve diğer konjenital aplastik anemiler; sık transfüzyon gereksinimi olan
 • Diamond Blackfan anemisi (konjenital hipoplastik anemi); tedavilere yanıt vermeyen
 • Eritrosit enzim ve membran defektleri ile seyreden, Hb <8 g/dl olan ağır anemiler
 • Ağır ve terminal dönem Paroksismal Noktunal Hemoglobinüri
 • Oto-immün hemolitik anemiler(İdiyopatik ve sekonder otoimmün hemolitik anemiler) Tedaviye yanıt vermeyen ve Hb <8 g/dl ile seyreden

Orak hücre hastalığı veya varyantları:

 • 5 ay boyunca en az 3 kez olduğu tespit edilen ağrılı trombotik krizler
 • 12 ay boyunca en az 3 kez uzamış hospitalizasyona (acil bakımın dışında) ihtiyaç duyulması
 • Htc seviyesinin %26 veya altında seyrettiği kronik ciddi anemi
 • Kalıcı bozuklukların değerlendirilmesi; etkilenen vücut sistemi kriterleri altında yapılır.

Thalassemi majör ve/veya intermedia

 • Sık transfüzyon gereksinimi olan homozigot talasemi majör
 • veya
 • Hipersplenizm bulguları olan, Fe şelasyon tedavisi gerektirecek düzeyde serum Fe ve Ferritin değerlerinde yükselme olması

Kaogülayson defektleri

 • (hemofili veya benzer hastalıklar)
 • 5 ay içinde en az 3 kez transfüzyona ihtiyaç duyan spontan hemoraji ile beraber
 • veya
 • Faktör aktivitesi % 3’ün altında olan (en az iki kez , farklı zamanda ölçülmüş)

Ortapedi ve travmatoloji

Amputasyonlar

Üst Ekstremite Amputasyon Düzeyi

 • Skapulotorasik (tek taraflı)
 • Omuz dezartikülasyonu (tek taraflı)
 • Kol (omuz ile dirsek arası) (tek taraflı)
 • Dirsek dezartikülasyonu (tek taraflı)
 • Bilateral ön kol
 • Bilateral el bileği
 • Bilateral metakarpofalangiyal eklemden tüm parmaklar
 • Bilateral metakarpofalangiyal eklemden baş parmak dahil 8 parmak

Alt Ekstremite Amputasyon Düzeyi

 • Hemipelvektomi
 • Kalça dezartikülasyonu (tek taraflı)
 • Diz üstü
 • Proksimal (tek taraflı)
 • Bilateral orta ve distal
 • Bilateral diz dezartikülasyonu
 • Diz altı
 • Bilateral proksimal
 • Bilateral orta
 • Bilateral distal
 • Ayak – Bilateral Syme

Eklemlerin Majör Disfonksiyonları

 • Herhangi bir sebebe bağlı olarak etkilenen eklemlerde ciddi anatomik deformite (subluksasyon, kontraktür, osseöz veya fibröz ankiloz, instabilite v.b.) ile beraber hareket kısıtlılığı veya anormal hareketlerin bulunduğu durumlar.
 • Bilateral kalça ekleminin tam ankilozu
 • Bilateral diz ekleminin 30° ve üzerinde fleksiyon pozisyonunda ankilozu
 • Kürek kemiğinin sabit hale gelmesine neden olan iki taraflı omuz eklem ankilozu
 • Bilateral üst ekstremite eklemlerin tutulumu sonucu ince ve kaba hareket becerilerinin kaybı ve kendine bakım aktivitelerinin gerçekleştirilememesi

Romatoloji

Sistemik Sklerosis (skleroderma)

 • Ayaklarda parmak kontraktürü veya sabit deformite sonucu efektif ambulasyonu sağlayamama
 • Her 2 elde parmak kontraktürleri veya sabit deformiteler nedeniyle ince ve kaba hareket becerilerini efektif yapamama.
 • Alt ekstremitelerde atrofi ile beraber irriversible hasarlar sonucu efektif ambulasyonu sağlayamama
 • Her 2 üst ekstremitede atrofi ile beraber irriversible hasarlar sonucu ince ve kaba hareket becerilerini efektif sağlayamama.
 • veya

Raynaud’s fenomeni

 • En az 2 ekstremiteyi etkileyen gangren
 • veya
 • El veya ayak parmaklarındaki iskemiyle beraber bulunan ülserler nedeniyle efektif ambulasyonu veya ince, kaba hareket becerilerini sağlayamama

Polimyozit ve Dermatomyozit:

 • Proksimal kuşak (pelvis veya omuz) kalıcı kas gücü kaybı nedeniyle efektif ambulasyon veya ince ve kaba hareket becerilerini efektif sağlayamama.
 • Kas zayıflığına bağlı tedaviye cevap vermeyen aspirasyon ile beraber yutma güçlüğü (disfaji)
 • İnterkostal ve diyaframatik kaslarda güç kaybına bağlı solunum bozulması.
 • Diffüz kalsinosis sonucu efektif ambulasyonu veya ince ve kaba hareket becerilerini efektif sağlamasına engel olacak eklem limitasyonları

Behçet Hastalığı

 • Vena cava superior ve/veya vena cava inferior sendromu gibi vasküler komplikasyonlar, görme kaybıyla sonuçlanan göz tutulumu veya pulmoner veya SSS gibi en az 2 veya daha fazla sistem/organın en az orta düzeyde tutulması.

İnflamatuar Artritler

 • İnatçı inflamasyon veya kalıcı deformite nedeniyle
 • Ağırlık taşıyan majör periferal eklemlerin tutulumu ile efektif ambulasyon sağlanamaması
 • veya
 • Her iki üst ekstremitede majör periferal eklem tutulumu ile ince ve kaba hareket becerisinin kaybı.
 • Bir veya daha fazla periferal eklemde inflamasyon veya deformite ile beraber birinin en az orta derecede olmak üzere iki veya daha fazla organ/vücut sisteminin tutulması.
 • Dorsolomber veya servikal omurganın uygun görüntüleme tetkikleri ve fiziksel muayenede vertikal pozisyondan (sıfır dereceden) 50° veya daha fazla fleksiyonda ankiloze olması.
 • veya
 • Dorsolomber veya servikal omurganın uygun görüntüleme tetkikleri ve fiziksel muayenede vertikal pozisyondan (sıfır dereceden) 30° veya üzerinde (50°’den az) fleksiyonda ankiloze olması ve herbiri en az orta derecede olmak üzere iki veya daha fazla organ/vücut sisteminin tutulması.

Gastroenteroloji ve hepatoloji

Gastrointestinal Kanamalar

 • Portal Hipertansiyona bağlı olarak gelişen, endoskopik ve medikal tedavi ile hastaneye yatış gerektiren;
 • TİPS veya cerrahi tedavi gerektiren
 • veya
 • Aşağıdakilerden en az birinin varlığı
 • Parasentez gerektiren asit,
 • Torasentez gerektiren hepatik hidrotoraks,
 • Spontan bakteriyel peritonit,
 • Hepatik ensefalopati,
 • Hepatorenal sendrom,
 • Hepatopulmoner sendrom

Karaciğer Sirozu

 • Son 1 yılda en az 2 defa hastaneye yatış ve terapötik parasentez gerektiren asit
 • Son 1 yılda en az 2 defa hastaneye yatış gerektiren spontan bakteriyel peritonit
 • Hepatopulmoner Sendrom
 • Hepatik Ensefalopati
 • Hepatik Hidrotoraks
 • Portopulmoner hipertansiyon
 • Hipersplenizm
 • End Stage Karaciğer Sirozu (SSA CLD skoru 22 veya üzeri olanlar)

Karaciğer transplantasyonu

İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları

 • Stenotik lezyonu olan inflamatuvar barsak hastalığı: Endoskopik veya radyolojik olarak ince barsak ve kolonda ortaya konmuş proksimalindeki dilatasyonun olduğu stenotik lezyonu olan hastaların (Adhesiv stenozlar hariç) hastaneye yatırılarak uygun medikal, endoskopik dekompresif tedaviler ile kontrol edilemeyen ve son altı ay içinde en az iki defa cerrahi tedavi ihtiyacı olmuş crohn hastalığı.
 • Stenozan olmayan inflamatuvar barsak hastalığı
 • Son 6 aylık takipte aşağıdakilerden en az ikisinin varlığı
 • Medikal ve cerrahi tedavi ile kontrol edilemeyen fistülizan tip hastalık
 • VKI 17,5 in altında olması (bir yıl sonra kontrol gerekir)
 • Günlük beslenme ihtiyacının gastrostomi veya venöz kateter yoluyla total parenteral nutrisyonla sağlanması
 • Son iki ay içinde en az 3 farklı zamanda narkotik analjezikler ile kontrol altına alınamayan karın ağrısı, hassasiyet veya ele gelen kitle olması
 • Son iki ay içinde yapılan tedavilere rağmen Albumin’in 3gr/dl, Hemoglobinin 10gr/dl’in üzerine çıkarılamaması (transfüzyonsuz)
 • Son iki ay içinde en az 3 farklı zamanda perianal fistül veya drene edilen perianal absenin narkotik analjeziklere rağmen ağrı kontrolünün sağlanamaması

Kısa Bağırsak Sendromu

 • Sifinkterektomi ile birlikte subtotal kolektomi
 • Total kolektomi
 • Anal inkontinans veya anal sfinkter yokluğu
 • Kalıcı ileostomi veya kolostomiler

Bağırsak transplantasyonu

 • Tanımlanmış bir gastrointestinal hastalığa bağlı olarak; son 6 ayda uygun tedaviye rağmen son 2 ay içinde en az 2 değerlendirmede VKI 17,5 in altında olması. (Bir yıl sonra kontrol gerekir)
 • Malabsorbsiyonlarla seyreden kronik pankreatit: Radyoloji ve laboratuar yöntemleri ile saptanan birden fazla kalıcı komplikasyonu gelişen veya tedavi ile kontrol altında tutulamayan ağrı ile seyreden
 • Total pankreatektomi
 • Whipple operasyonu: Etiyolojisine bakılmaksızın

Dermatoloji

 • Yama, plak, papül, tümor, Sezary sendromu şeklinde kendisini gösteren, patoloji pozitif lenf nodu: Evre IVA, IVB olan Kütanöz T Hücreli Lenfoma
 • Yaygın deri lezyonu olan, uzak metastazlı mycosis fungoides dışı diğer kutanöz lenfomalar
 • Belirti ve bulguları sürekli olarak mevcut olan, aralıklı veya sürekli tedavi gerektiren, uygun medikal tedaviye cevap vermeyen, günlük aktivitelerin tamamına yakınını etkileyen, hastanın çalışmasına olanak vermeyen veya hastane ya da evde uzun süreli mahsur kalmasına yol açan
 • Porfirialar
 • Artropatik şekil gösteren ağır sedef hastalığı (psoriazis) (Değerlendirme romatoloji bölümünde yer alan kriterlere göre yapılır)
 • Pemfigus grubu, büllöz pemfigoid, dermatitis herpetiformis v.b. Otoimmün büllöz hastalıklar
 • İktiyozis grubu hastalıklar
 • Epidermolizis büllosa
 • Kseroderma pigmentozum, Rothmund-Thompson Sendromu, Diskeratozis konjenita, Wener Sendromu ve benzeri genetik geçişli hastalıklar
 • Sistemik tutulumu olan atrofiyle seyreden ve trofik bozukluklar gösteren skleroderma. (Değerlendirme romatoloji bölümünde yer alan kriterlere göre yapılır)
 • Mutulasyon evresindeki cüzzam (Lepra)

Kardiyak Aritmiler

 • İlaç tedavisi, kateter ile ablasyon, cerrahi girişim, kalıcı kalp pili uygulanması ve ICD implantasyonu yöntemlerinden en az ikisinin uygulanmasına rağmen hayatı tehdit eden ventriküler aritmiye bağlı semptomların devam etmesi.
 • veya
 • İlaç tedavisi, kateter ile ablasyon, cerrahi girişim yöntemlerinden en az ikisinin uygulanmasına rağmen Avrupa kalp ritim deneği (EHRA) skoru EHRA IV olan kronik atriyal fibrilasyon
 • veya
 • Ejeksiyon fraksiyonu %30’un altında olan hastalarda medikal tedaviye dirençli ventriküler aritmilerin varlığı
 • veya
 • Ani kalp ölümü sonrası başarılı resüsite edilmiş yaşayan ve medikal veya girişimsel veya cerrahi tedavi yöntemlerle tedavisi olmayan kalp hastalıklarının varlığı

Pulmoner Hipertansiyon

 • Medikal ve cerrahi tedaviye rağmen kateterle ölçülen Mean pulmoner arter basıncının 50 mmHg’ nın üzerinde olduğu (kalp kateterizasyonunun mümkün olmadığı durumlarda ekokardiografik olarak sistolik pulmoner arter basıncının 75 mmhg’nın üzerinde olduğu hastalar), NYHA evre 3-4 semptomları veya ciddi sağ ventrikül yetmezlik belirti ve bulgularının olduğu primer ve sekonder pulmoner arteriyel hipertansiyon hastaları

Konstrüktif Perikardit

 • Opere edilmesine ve medikal tedaviye rağmen bulguları devam eden veya inoperabl olup NYHA evre 3-4 konstriktif perikardit hastaları

Hipertrofik ve Restruktif Kardiyomyopati

 • Fizik muayene ve laboratuar sonuçlarıyla hipertrofik kardiyomiyopati tanısı konulan, uygun medikal, cerrahi veya invaziv tedaviye rağmen NYHA evre 4 semptomları olan hastalar

Kalp Yetmezliği

 • Maksimum medikal, cerrahi ve perkutan tedaviye rağmen, NYHA evre 3-4 semptom ve bulguları olan ve ejeksiyon fraksiyonu %30’un altında olan kalp yetmezliği
 • veya
 • Maksimum medikal, cerrahi ve perkutan tedaviye rağmen, NYHA evre 3-4 semptom ve bulguları olan İnvaziv olarak ölçülmüş kardiyak indeksi 2.2 nin altında, pulmoner kapiller kama basıncı 18 mmHg üzerinde olan kalp yetmezliği

Konjenital Kalp Hastalıkları

 • Maksimum diyet, ilaç, perkutan veya cerrahi tedavisine rağmen NYHA evre 3-4 konjestif kalp yetersizliği semptomları olan konjenital kalp hastalıkları
 • veya
 • Cerrahi yada perkutan tedaviye rağmen kalp boşluklarında ciddi dilatasyon veya disfonksiyonu olan, ciddi kapak yetersizliği veya darlığı olan konjenital kalp hastalıkları
 • veya
 • Sağ-sol şant gelişen hastalar yada cerrahi ile düzeltilemeyen doğuştan sağ sol şantı olan hastalar
 • veya
 • Eisenmenger sendromu gelişen konjenital kalp hastalıkları
 • veya
 • Operasyon yapılmış hastalarda aşağıdakilerden en az biri ile beraber;
 • NYHA evre 3-4 konjestif kalp yetersizliği semptomları olan hastalar
 • Siyanozu devam eden hastalar
 • Önemli sol-sağ şantı devam eden ( Qp/ Qs >2:1), hastalar
 • Sağ-sol şantı bulunan hastalar
 • Pulmoner vasküler rezistansı sistemik vasküler rezistanstan büyük olan hastalar

Kalp Kapak Hastalıkları

 • Medikal tedaviye rağmen, NYHA evre 3-4 semptomları ve laboratuvar bulguları ile ortaya konmuş ciddi ventrikül fonksiyon bozukluğu saptanan orta-ciddi düzeyde darlığı ya da yetmezliği olan cerrahi veya medikal nedenlerle opere edilemeyen (inoperabl) kalp kapak hastalıkları
 • veya
 • Perkutan girişimsel yöntem uygulanan veya opere edilen hastalarda medikal tedaviye rağmen NYHA evre 4 semptomları devam eden veya operasyon sonrası en az 1 yıl sonra yapılan takipte ciddi ventrikül fonksiyon bozukluğu devam eden kalp kapak hastalıkları.

Koroner Arter Hastalıkları

 • Kanada Kalp Deneği (CCS) sınıf 3-4 angina ile birlikte, medikal tedavi, PTCA, CABG tedavisine rağmen miyokard perfüzyon sintigrafisinde sol ventrikülün en az %30’unu etkileyen iskeminin saptandığı koroner arter hastalığı
 • veya
 • Medikal tedavi, PTCA, CABG tedavisine rağmen, bir veya daha fazla koroner arterde en az %50 oranında darlığın anjiyografik olarak gösterildiği Kanada Kalp Deneği (CCS) sınıf 3-4 angina pektorisi olan koroner arter hastalığı
 • veya
 • Medikal tedavi, PTCA, CABG tedavisine rağmen, Kanada Kalp Deneği (CCS) sınıf 3-4 angina ile birlikte ciddi sol ventrikül fonksiyon bozukluğunun (EF