SGK İPC itiraz dilekçesi nedir? İtiraz dilekçesi nasıl yazılır? Dilekçe örneği

SGK İPC itiraz dilekçesi nedir? İtiraz dilekçesi nasıl yazılır? Dilekçe örneği

Sosyal Güvenlik Kurumu, kişilerin hatalı işlemlerinden dolayı İdari Para Cezası verebilir. İdari para cezası birçok sebepten dolayı uygulanabilmektedir. Bunlardan bazıları aylık prim ve hizmet belgelerinin geç verilmesi, işe giriş ve işten ayrılış belgelerinin geç bildirimi, iş kazası geç bildirimidir. Peki SGK İPC dilekçesi nasıl yazılır? İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Kurumu, aylık prim ve hizmet belgelerinin geç verilmesi, işe giriş ve işten ayrılış belgelerinin geç bildirimi, iş kazası geç bildirimi gibi sebeplerden dolayı kişilere idari para cezası uygulamaktadır. Bu haberimizde sizlere SGK tarafından uygulanan bu cezalara nasıl itiraz edildiğini ve itiraz sürelerini anlatacağız. İşte detaylar…

SGK İdari Para Cezası itiraz süresi

Eğer SGK’dan tarafınıza idari para cezası tebliği geldiyse bu cezaya itiraz etmek için 15 gün süreniz vardır. Tebliğ size gönderildikten sonra 15 gün içinde itiraz dilekçesini ulaştırmanız gerekmektedir. Lakin burada dikkat etmeniz gereken konu 15 günün iş günü olmadığıdır. İtiraz dilekçesinin bu bilgiyi göz önünde bulundurarak bir an önce hazırlamanız gerekmektedir. Eğer ki verilen süre içinde itiraz etmez daha sonra ederseniz dilekçeniz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından reddedilir.

SGK İPC itirazı nasıl yapılır?

Eğer gelen İdari Para Cezası tebliğine itiraz edecekseniz bunu Sosyal Güvenlik Kurumu’na ya elden ya da posta yolu ile belge göndererek yapabilirsiniz. Eğer dilekçeyi posta yolu ile gönderecekseniz taahhütlü olarak göndermeniz daha iyi olacaktır.

SGK İPC itiraz dilekçesi nasıl yazılır?

Eğer idari para cezasına itiraz etmek istiyorsanız geçerli bir sebebe dayanmanız gerekmektedir. Ama itirazınız kanuna aykırı ise boşuna zaman kaybetmenize gerek yoktur. SGK’ya göndereceğiniz dilekçede itiraz nedeninizi detaylı olarak belirtmeniz gerekmektedir. Eğer itirazınızda haklı gerekçeleriniz varsa bunu kanunen ilgili yaslara dayandırarak, yasalardan destek alarak dilekçe yazmak daha iyi olacaktır. Bunları hazırladıktan sonra dilekçe öneğini doldurarak ilgili kuruma itirazınızı yollayabilirsiniz.

İtiraz dilekçesi öneği

İtiraz etmek istediğiniz takdirde aşağıdaki dilekçe öneğini kullanabilirsiniz.

 • …………..Sosyal Güvenlik Merkezi’ne

 • İlgi: 03.09.2018 tarih ve 999999999 sayılı idari para cezası konulu tebligatınız.

 • İlgide kayıtlı dilekçe ile tarafıma 09.09.2018 tarihinde ………… TL tutarında idari para cezası tebliğ edilmiştir. Söz konusu idari para cezasına aşağıdaki gerekçelerle itiraz ediyorum ve Komisyonunuzca iptal edilmesini talep ediyorum

 • ( Buraya ayrıntılı gerekçe yazın)

 • Gereğini arz ederim.

Güncel idari para cezası tutarlarına, peşin ödeme halinde indirim oranlarına ve tüm detaylara

sgk idari para cezaları

na buradan ulaşabilirsiniz.

https://sgkbilgisi.com/sgk-idari-para-cezalari/

İş kazası bildirmeme cezasına itiraz dilekçesi

İşveren iş kazasını geç bildirdiği takdirde tehlike sınıfı ve çalışan sayısı göz önünde bulundurularak para cezası uygulanmaktadır. Bu alanda güncel para cezalarını öğrenmek için tıklayın.

https://sgkbilgisi.com/is-kazasi-gec-bildirim-cezasi-ne-kadar/

Eğer size gönderilen idari para cezasının olmaması gerektiğini düşünüyorsanız tebliğ gönderildikten 15 gün içinde itiraz etmeniz gerekmektedir. Aşağıda önek dilekçeye ulaşabilirsiniz.

 • İşyerimizde çalışan …….. T.C. numaralı sigortalımız …/…/….. tarihinde iş kazası geçirmiş ve tarafımızca elektronik ortamda iş kazası bildirimi süresi içerisinde bildirilmiştir. Bu yüzden uygulanan idari para cezasının iptalini talep ediyoruz.

SGK prim borcuna itiraz dilekçesi öneği

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından inşaat, ihaleli işler veya tahakkuk nedenlerinden dolayı idair para cezası alırsanız tebliği aldıktan sonra bir ay içinde itiraz etmeniz gerekmektedir. Bir ay içinde itiraz etmediğiniz takdirde borcunuz kesinleşecektir. İtiraz dilekçesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 • İlgi: ….. tarih ve ……. sayılı borç bildirimi.

 • Müdürlüğünüzde …………….. işyeri sicil numarası ile işlem görüyoruz. Tarafımıza çıkarılan prim borcuna …………….. sebebi ile itiraz ediyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederiz.

SGK borç bildirim belgesine itiraz dilekçesi

Borç bildirimi alan kişilerde bunun için itiraz dilekçesi verilebilir. Buradaki tek fark itiraz süresi 30 gündür. SGK icra servisi tarafından tebliğ edilen ödeme emir belgelerine itiraz süresi 7 gündür. Size tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde geçerli bir mazeret ile itiraz etmemeniz durumunda hakkınızda icra takibi başlatılır. Eğer emekli iseniz emekli maaşınızın 1/4’ü oranında kesinti yapılır ve üzerinizdeki taşınır ve taşınmazlara rehin konulur. Ayrıca banka hesaplarınıza da bloke konulabilir.

SGK idari para cezasının iptali dava dilekçesi öneği

 • İtiraz edecek kişi itirazını 15 gün içinde ilgili dilekçe ile yapmalıdır.
 • İdari para cezası dilekçe öneği ile başvuru yapan kişiye SGK komisyon kararı ile itiraz reddine karar verirse bu durum ilgili tarafa yazı ile bildirilir.
 • SGK komisyon kararına göre iptal davası en geç 30 gün içinde açılmalıdır.
 • İptal davası için SGK idari para cezası iptal dava dilekçesinin işin ehli ve uzmanı birisi tarafından düzenlenmesi daha faydalı olacaktır.

İtiraz dilekçeleri kaç günde değerlendirilir?

İtirazlar yapıldıktan sonra SGK bunları 30 gün içinde değerlendirmek zorundadır. SGK komisyon kararlarının sonucunu en kısa zamanda tebligatla bildirir. Eğer itirazınız kabul gördüyse cezanız iptal edilir. BU durumda bir şey yapılmasına gerek kalmaz. Lakin itiraz kabul edilmediyse ya 30 gün içinde mahkemeye başvurmalısınız ya da borcu ödemelisiniz.

Borç bildirimi itirazı nereye yapılmaktadır?

SGK tarafından yalnızca idari para cezaları için borç bildirimi yapılmaz. Bunun yanı sıra işveren prim, eksik işçilik borçları, yersiz ödenen emekli maaşları ve kişi borçları için de borç bildirim belgesi gönderilebilir. Tüm bunlar için borç bildirim belgesini aldıktan sonra vakit kaybetmeden bağlı olduğunuz SGK’ya elden ya da posta yolu ile itirazda bulunulabilir.