SGK 3 kodu ile işten çıkış yapanların hakları nelerdir?

SGK 3 kodu ile işten çıkış yapanların hakları nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda sigortalı her bir kişinin işten ayrılışı için kodlar verilmektedir. Bu kodlardan biri de SGK 03 kodudur. Vatandaşlar işten ayrılış kodu olan 03 SGK kodunun ne anlama geldiğini merak ediyor. Peki SGK 3 kodu nedir? SGK 3 kodu ile çıkış yapanların hakları nelerdir?

SGK’da sigortalıların işten çıkışı için bazı kodlar verilmektedir. İşverenler çıkış işlemlerini gerçekleştirirken işten ayrılış kodlarını kullanır. Peki işçi çıkış kodu 03 ne anlama geliyor?

İşten ayrılış kodu 3 SGK ne demek ?

İşten çıkarılma maddelerinde bu kodun açıklaması kanunen şöyledir: “İstifa diğer adıyla sözleşmenin işçi tarafından feshi, işçinin kendi isteği ile ayrılması” . Sigortalının ayrılış nedeni 03 kodu ile yapılmışsa işveren kendi isteğiniz ile yani istifa ederek ayrıldığınızı belirtmiştir. Ancak çalışanın bu kodla işten ayrılması maddi kayıplara neden olmaktadır.

İşten çıkış kodu 03 ile verilenlerin hakları nelerdir ?

Bu kodla işten çıkışı yapılan bir sigortalı:

  • İşsizlik maaşı için gerekli olan 600 günlük sigorta prim şartını sağlasa da bu kodla çıkış yaptığında işsizlik ödeneğini alamaz.
  • 03 SGK kodu ile çıkışı verilen işçiye işveren tazminat ödemek zorunda değildir.
  • 3 SGK kodu işten ayrılış nedeni ile çıkışı verilenlerin varsa maaş alacakları, yıllık izin alacakları ve ihbar süresine uyulmadıysa ihbar tazminatının işveren tarafından ödenmesi gerekir.

İşten ayrılış kodunuzun yanlış olduğunu düşünüyorsanız yani işten kendi isteğiniz ile ayrılmadığınız halde bu kod ile çıkışınız yapıldıysa bu durumu dilekçe vererek düzeltebilirsiniz.

SGK işten ayrılış kodu nasıl düzeltilir, düzeltme dilekçesi öneği

Sigorta çıkış kodları, kişinin işten çıkış tarihinden itibaren 10 gün içinde işveren tarafından elektronik ortamda düzeltilebilir. Eğer işten çıkış tarihinden itibaren 10 gün geçtiyse sigorta ayrılış kodlarının düzeltilmesi için işveren tarafından bağlı olunan Sosyal Güvenlik Merkezi’ne dilekçe verilmelidir. SGK işten çıkarma kodlarının düzeltilmesi için dilekçe öneği:

İşveren olarak Müdürlüğünüzde ………… numaralı sicilde işlem görüyoruz. ……… T.C. numaralı sigortalımızın …/……/.… tarihli işten çıkış bildirgesindeki işten ayrılış nedeninin ……. kodu ile düzeltilmesi hususunda gereğini arz ederim.

İşveren tarafından bu önek dilekçeyi hazırlayarak SGK’ya başvuru yapılır ve sonra işveren talebine istinaden işten çıkış nedeni 3 kodunu doğru olan kodla güncellenir. Düzeltme yapıldıktan sonra işsizlik maaşı başvurusu yapabilirsiniz ve eğer şartlar sağlanıyorsa kıdem tazminatını ödemesi de yapılmalıdır.