Ramazanın bereketi ve önemi nedir?

Ramazanın bereketi ve önemi nedir?

Ramazan ayının İslam dünyası için ne kadar önemli olduğu bilinmektedir. Ramazan ayı rahmet, bereket ve dayanışma gibi anlamalara gelmektedir. Haberimizde Ramazan ayıyla ilgili iki hadise yer verdik.

Peygamberimiz (s.a.v.), Ramazan ayının rahmet, bereket ve dayanışma anlamlarına geldiğini söylemiştir. Sahabeden Selman el-Farisi (r.a.) bunu şöyle anlatmıştır:

Selam el-Farisi, Allah’ın elçisinin Şaban ayının son gününde bir konuşma yaptığını söylemiş. Allah’ın elçisi şöyle buyurmuş:

Ey insanlar! Bereketli ve büyük bir ayın gölgesi üzerinize düşmüştür. Bu öyle bir ay ki onda bin aydan daha hayırlı olan bir gece vardır. O öyle bir ay ki Allah o ayda oruç tutmayı farz tutmuştur, gecelerini nafile ibadet (teravih namazı) ile geçirmeyi önermiştir. Kim Ramazan ayında hayır işler ise Ramazan ayı dışında farz bir ibadeti yapan kimse gibi sevap kazanacaktır. Kim Ramazan ayında bir farzı eda ederse Ramazan ayı dışında yetmiş farzı eda eden kimse gibi sevap kazanacaktır. Ramazan ayı sabır ayıdır. (Ebû Dâvûd, “Savm”, 55) Sabrın sevabı ise cennete ulaşmaktır. Ramazan, yardım etme ve ihsanda bulunma ayıdır. Bu ayda müminin rızkı ar– Kim bu ayda oruç tutan bir mümine iftar yemeği verirse bu, günahlarının bağışlanması ve cehennem ateşinden azat olmasına vesile olur, iftar verdiği kimsenin oruç ile kazandığı kadar sevap kazanır, oruç tutanın sevabında da eksilme olmaz. Sahabelerden biri, “Ey Allah’ın elçisi! Hepimiz iftar verecek güce sahip değiliz ki.” dedi. Hz. Peygamber, “Allah, bu sevabı bir tek hurma veya bir bardak su veya bir içimlik süt ikramı ile de verir.” dedi. (Konuşmasına şöyle devam etti): Ramazan, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtulma ayıdır. Kim bu ayda işçisinin / hizmetçisinin işini hafifletirse Allah onu bağışlar ve cehennem ateşinden azat eder. (Ey insanlar!) Ramazan ayında dört şeyi çok yapın. Bunlardan ikisi ile Rabb’inizi razı edersiniz. Diğer ikisine ise sizin ihtiyacınız var.

Rabb’inizin razı olacağı şeyler; kelime-i şahadet ve tövbe-i istiğfardır. Sizin muhtaç olduğunuz iki şey ise, Allah’tan cenneti ister, cehennemden O’na sığınırsınız. Kim oruç tutan bir mümine su ikram ederse Allah da onu benim (Kevser) havuzumdan içirir. Bu havuzdan içen cennete girinceye kadar bir daha susamaz.”

Başka bir hadise göre Peygamberimiz (s.a.v.), Ramazan ayını şöyle anlatmıştır:

Ramazan ayında daha önceki ümmetlere verilmemiş olan birkaç şey verilmiştir. Bunlar:

Ramazan ayının ilk gecesinde Allah, rahmeti ile birlikte ümmetine nazar etmiştir. Allah’ın rahmetiyle birlikte nazar ettiği kişiler azap olmaz.

Akşam saatlerine doğru ağızlarında meydana gelen koku, Allah’ın katında miskten daha güzel kokmaktadır.

Melekler, Allah’ın ümmeti için gece ve gündüz af ve mağfiret dileklerinde bulunurlar.

Ramazan ayında hakkıyla ihya yapan ümmet, Allah’ın rahmet, af ve mağfiretinden, cennet ve nimetlerinden nail olacaktır.