Ramazan Ayında ibadet etmenin sevabı nedir? Günlük hayatta yapılan ibadetleri Ramazan Ayında yapmanın sevabı daha mı fazladır?

Ramazan Ayında ibadet etmenin sevabı nedir? Günlük hayatta yapılan ibadetleri Ramazan Ayında yapmanın sevabı daha mı fazladır?

Yaklaşan Ramazan Ayı ile birlikte birçok Müslüman içlerindeki maneviyatı daha çok hissetmeye ve ibadetlerine verdikleri önemi artırmaya başladı. Peki, Ramazan Ayında ibadet etmenin sevabı nedir? Günlük hayatta yapılan ibadetleri Ramazan Ayında yapmanın sevabı daha mı fazladır?

Rabbimizin kullarına af ile mağfireti hesaplanamayacak kadar fazladır. Allah, yapmış olduğumuz amellere 10 katından 700 katına ve daha fazlasına varacak oranlarda sevap verir. Sabretmenin sevabının ise sınırı yoktur. Ramazan Ayı içinde yerine getirilen ibadetler için kullara yazılan sevapların orana diğer zamanlarda yapılmış olan ibadetlere oranla çok daha fazladır. Bu durum aşağıda yer alan ayet ile hadiste de şöyle anlatılmıştır:

“Kim güzel, iyi ve salih bir amel (hasene) getirirse ona on katı sevap vardır. Kim de kötü bir amel getirirse o da sadece o kötü amelinin misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez.”

Yukarıdaki ayet doğrultusunda; namaz, oruç, hac gibi salih bir amel işlemiş olan kişiye on katı ile sevap yazılmaktadır. Yani, 1 ay oruç tutmuş olan bir Müslüman 10 ay oruç tutmuş gibi olur. Ramazan Ayı sonrasında 6 gün daha oruç tutulur ise 2 ay daha oruç tutulmuş olunur. 10 katı sevap ile sene boyunca oruç tutmuş gibi sevap yazılmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v), bu konuyu şu şekilde anlatmıştır:

“Kim Ramazan orucunu tutar, sonra Şevval Ayı’ndan 6 gün oruç tutarsa bütün yıl boyunca oruç tutmuş gibi olur.”

Allah yolunda infak etmenin sevabı da 700 katıyladır:

Ramazan Ayında Ibadet Etmek Ne Kadar Sevap? Ramazan Ayında Kuran Okumak, Namaz Kılmak Ve Oruç Tutmak Daha Çok Sevap Mıdır?

sufi hafız tasavvuf konya mevlana hoca

Allah’ın kullarına af ve mağfireti hesap edilemeyecek kadar çoktur. Rabbimiz yaptığımız amellere on katından yedi yüz katına ve daha fazlasına varan oranlarda sevap verir. Sabrın sevabı ise sınırsızdır. Ramazan ayında yapılan i­badetlere verilen sevaplar diğer aylara göre daha fazladır. Bu gerçek aşağıdaki ayet ve hadislerde şöyle ifade edil­miştir:

“Kim güzel, iyi ve salih bir amel (hasene) getirirse ona on katı sevap vardır. Kim de kötü bir amel getirirse o da sadece o kötü amelinin misliyle cezalandırılır ve onla­ra zulmedilmez.” (En’âm. 6/160)

Bu ayete göre namaz, oruç, hac gibi salih bir amel işleyen kimseye on katı ile sevap verilir. Mesela bir ay oruç tutan bir Müslüman on ay oruç tutmuş gibi olur. Ra­ mazandan sonra altı gün daha oruç tutarsa iki ay daha o­ruç tutmuş olur. On katı sevap ile yıl boyu oruç tutmuş gibi sevap kazanır. Peygamberimiz bu hususu şöyle ifade etmiştir.

“Kim Ramazan orucunu tutar, sonra Şevval ayından altı gün oruç tutarsa bütün yıl boyunca oruç tutmuş gibi olur.”

Allah yolunda infak etmenin sevabı ise yedi yüz katıyladır:

“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum­ gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.”

Bu konu ile ilgili bir başka hadiste de şöyle buyurulmuştur:

“Kim Ramazan ayında hayır işlerse Ramazan ayı dışında farz bir ibadeti yapan kimse gibi sevap kazanır. Kim Ramazan ayında bir farzı eda ederse Ramazan ayı dışında yetmiş farzı eda eden kimse gibi sevap kazanır. Ramazan ayı sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir.”