Ramazan ayında gün gün kılınacak namazlar nelerdir? Ramazan gece namazları nasıl kılınır?

Ramazan ayında gün gün kılınacak namazlar nelerdir? Ramazan gece namazları nasıl kılınır?

Müslüman alemi için önem arz eden Ramazan ayı bu senede büyük heyecanla karşılandı. Müslüman vatandaşlar Ramazan ayında gün gün kılınacak namazları merak ediyor. Konuya ilişkin bilgileri haberimizde verdik. İşte detaylar...

İslam alemi Ramazan ayına ulaşmanın sevincini bu senede yaşıyor. Covid-19 salgını sebebi ile geçtiğimiz senelerde iftarlarda sahurlarda bir arada olamamak, ibadetleri toplu değil de evde yapıyor olmak biraz hüzün verse de, bu sene tıpki eski senelerde olduğu gibi herşey birarada yapılıyor ve Müslüman alemi orucunu da ibadetini de ihmal etmiyor. Bunların yanı sıra Müslüman vatandaşlar Ramazan ayında gün gün kılınması gereken namazları merak ediyor.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed şöyle buyurmaktadır; “Bir kimsenin Ramazan süresince her gece namaz kılarak, bu 2 rekat namazın her rekatında 1 Fatiha, 3 ihlas okursa, Allah-u Teala’nın onu her rekatına karşılık kendisine yüz bin melek gönderilecek.”

5. gece namazı

İbn-i Abbas’ın rivayetine göre, Ramazan ayının 5. gecesinde 4 rekat namaz kılan bir kişi birinci rekatta 1 Fatiha ve Tekasür, ikinci rekatta 1 Fatiha ve 1 Asr, üçüncü rekatta 1 Fatiha ve 1 Maun, dördüncü rekatta 1 Fatiha ve 3 İhlas okursa, o kimse kadir azabı görmez. Allahu-u Teala defterinden günahını kazıyarak yerine ulu itaatler yazar.

6. gece namazı

İbn-i Mesut rivayetine göre: Bir kimse 1 Fatiha ve Ayetel Kürsi ile bir de Şehidellahu Ennehu ayet-i kerimesini hesapsız okuyarak iki rekat namaz kılarsa Allah-u Teala Hz. o kuluna: Ey kulum, bu namaz ile bütün günahlarını bağışladım. Artık bunun gibi güzel amellere başla, er gibi ol. Güzel işlerden yüz çevirme.

7. gece namazı

Ebu Hureyre’nin rivayetine göre: Bir kimse gecenin yarısında 4 rekat namaz kılıp her rekatında 1 Fatiha, 10 İhlas, 10 Felak, Nas okursa, Allah-u Teala meleklere: Görün bu kulumu ki tatlı uykusunu terk edip benim rızamı ister. O halde siz şahidim olun ki ben bu kulumun günahlarını bağışlayıp cennete girmesini emrederim.

8. gece namazı

Hz. Ali’nin rivayetine göre: Bu gecede 1 Fatiha, 1 İhlas ve birer felak, nas okuyarak iki rekat namaz kılan kimseye 7 cehennemin kapısı kapanarak 3 cennetin kapısı açılır.

9. gece namazı

İbn-i Mesud’un rivayetine göre: Bu gece 1 Fatiha, 10 İhlas ve beşer tane Felak, Nas ile bir kimse 12 rekat namaz kılarsa 10 türlü haceti kabul olunarak kıyamette yüzü ayın on dördü hali gibi nurlanır.

10. gece namazı

Ebu Hureyre’nin rivayetine göre: Bu gece bir kimse dört rekat namaz kılar ve 1. rekatta 1 Fatiha, Ayete'l Kürsi, Şehidellahü, ve Duha'yı birer kere okursa, 2. rekatta 1 Fatiha, 1 Eğla suresi ve Ğaşiye suresini, 3. rekatta 1 Fatiha ve Duha'yı, 4. rekatta 1 Fatiha ve 1 İnşirah surelerini okursa Allah-u Teala o kulun namazını kabul eder ve ölüm meleği Azrail’e emir verir: Ben bu kulumu benim şiddetimden ve kabir azabından emin kıldım.

11. gece namazı

Ebu Hüreyre’nin rivayetine göre: Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa, her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetelkürsü, 10 İnna ateyna, 10 İhlas okursa, kıyamet gününde kendisine bütün peygamberlerin sevabı kadar sevap verilir. Aynı zamanda kıldığı bu namaz 50 yıllık geçmiş günahlarına kefaret olur.

12. gece namazı

Şuraka’nın rivayetine göre: Bu gece 10 rekat namaz kılan bir kimse muhakkak günah derdine karşı dermanı tam olarak bulmuştur.

13. gece namazı

Hz. Ayşe’nin rivayetine göre: Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 30 Nas, Felak okuyarak 6 rekat namaz kılarsa, Hak Teala onun denizlerin köpüğü kadar günahları çok olsa dahi bağışlar.

14. gece namazı

Hz. Osman’nın rivayetine göre: Bir kimse gece 1 Fatiha ve 50 İhlas ile 4 rekat namaz kılsa rızkı ve bereketi fazla olur. Aynı zamanda o yıl içindeki bütün muratları hasıl olur.

15. GECE NAMAZI

İbn-i Mesut’un rivayetine göre: Bir kimse bu gece 1 Fatiha 10 İhlas ile 6 rekat namaz kılsa, Hak Teala o kulunu Cehennemden azat ettiği gibi ona Tevratı, İncili ve İbrahim'e inen sahifeleri okumuş kadar sevap yazar. Ayrıca on yıl aralıksız ve kafirlerle savaştan hiç dönmeden gaza etmiş gibi sevap verir. Aynı zamanda yüz kere hac etmiş sevabını verir.

16. gece namazı

Resulallah buyurmuştur ki: Bu gece seher vaktinde bir kimse 1 Fatiha ve 'Kulillahümme' okuyarak iki rekat namaz kılsa, Hak Teala onun yüz hacetini verir. Bunların 10'u dünyada 90'ı ahirettedir.

17. gece namazı

İbn-i Abbas’ın rivayetine göre: Bu gece bir kimse ilk rekatında 1 Fatiha ve İnna ateyna 2. rekatında 1 Fatiha ve 10 İhlas okursa, Allah o kimseyi Müslümanlık üzerine diriltir. Ve Müslüman olarak ruhunu alır. Ayrıca Azrail son nefesinde ona kevser şarabı içirir. Kıyamete açlık ve susuzluk görmez.

18. gece namazı

Hz. İbn-i Ömer’in rivayetine göre: Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha, 3 İhlas,3 Felak, 3 Nas okursa o kimse anasından doğmuş gibi günahlarından çıkar. Azrail ona geldiği vakit cenneti müjdeler.

19. gece namazı

Abdullah İbn-i Evta’nın rivayetine göre: Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha 7 İzazülzileti okursa o kimse kıyamet korkularından emin olur ve bütün günahlarından arınır.Bütün kötülükleri iyiliğe dönüşür.

20. gece namazı

Abdullah İbn-i Evta’nın rivayetine göre: Bir kimse bu gece 6 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha ile Vedduha okursa, o kimsenin kabri nurlu olur ve hesabı kolay olur.

21. gece namazı

Hz. Peygamber şöyle buyuruyor: Bir kimse bu gece 2 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha,5 Felak, Nas okursa, o kişiye gelecek yıla kadar nazar değmez ve rızkı bereketli olur.O yıl içinde ölecek olsa şehit olur.

22. gece namazı

Peygamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed şöyle buyuruyor: Bu gece yarısı 2 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha ile5 Vedduha okursa ; o kimsenin yüzü kıyamette güneşten daha nurlu olur.Onun yüzünün nuru ile sırat köprüsünden ev halkından 70 kişi rahatça geçer.

23. gece namazı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed şöyle buyuruyor: Bir kimse bu gece yarısında 4 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha ve Elem neşrah okursa o kimse 40 Peygamber sevabı bulur.

24. gece namazı

Peygamberimiz efendimiz şöyle buyuruyor: Bir kimse 1 Ftaiha ve 1 Elkari'a ile 2 rekat namaz kılsa ona şöyle nida olnur: Korkma! Sen semin olanlardansın.

25. gece namazı

Hz. Peygamberimiz şöyle buyuruyor: Bu gece bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha, 1 Elemtere 1'de Li ilafi (kureyş) okursa, o kimse kıyamet günü şefaat etse der olunmaz.Ayrıca suya kanmış ve kanını tok tutmuş olur.

26. gece namazı

Peygamberimiz Hz. Muhammed buyuruyor: Bu gece bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatınde 1 Fatiha, 1 Ayate'l-Kürsi ve 3 İhlas okursa, kıyamet günü o kimseye öyle bir tac giydirirler ki, bütün mahlukatların sayısınca dil olsa onu tasvir edemezler.

27. gece namazı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed şöyle buyuruyor: Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 7 İnna enzelna ile 2 rekat namaz kılsa, o kişinin sevabı kedre yetenlerin sevabından eksik olmaz.

28. gece namazı

Peygamberimiz şöyle buyuruyor: Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 3 İhlas ile 2 rekat namaz kılsa anasından doğduğu gibi günahlardan çıkar.Ve kıyamette hesaptan kurtulur.

29. gece namazı

Bir kimse 1 Fatiha ve 7 İhlas ve 1 felak ile 2 rekat namaz kılsa,Hak Teala o kimseye nida eder: Ey kulum! Sana müjdelerim ki namazını ve orucunu kabul ettim, günahlarını bağışlayıp cenneti vacip kıldım.

30. gece namazı

Nebilerin Sultanı, Esfiyaların burhanı Efendimiz buyurmuşturlar ki; bu gece bir kimse 1 Fatiha 10 İhlas, 10 Felak, Nas ile 2 rekat namaz kılarsa o kimsenin 3 türlü haceti kabul olunur:

1) Taatleri kabul olur.

2) Dünyadan iman ile göçer.

3) Kitabı sağ yanından verilir.