Radyometre nasıl çalışır?

Radyometre nasıl çalışır?

Radyometre ısı enerjisini hareket enerjisine döndürür. Işın ölçer olarak da adlandırılmaktadır. Radyometre ne işe yarar? Radyometre ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Radyometre ışıma enerjisinin şiddetini ölçerken kullanılır. Crookes radyometresi olarak adlandırılır. Havasız bir cam balonun içinde, pervane kanatları sadece bir yüzü karartılmış olup düşey bir eksen etrafında döner. Diğer yüzleri ise parlaktır. Balonun içerisinde düşük basınçlı seyretilmiş hava molekülü gene de bulunur çünkü balonun havasını tamamen boşaltmak imkansızdır. Radyometre üzerine ışık geldiğinde parlak olan kanat kısımları fotonla büyük oranda yansıtıp karatılmış kısım tarafından da büyük kısmı yutulur. Fotonları yutan karartılmış kısımlar aldıkları enerjiden dolayı ısınır. O yüzeyle temas eden hava parçacıkları da ısınmaya başlar. Daha sonra ısınan moleküllerin kinetik enerjileri artmaya başlar. Bundan dolayı karartılmış kısmın itme enerjisi parlak yüzeye göre itme etkisi daha fazla olur çünkü ısınmış haldedir. Bu süreçle pervane dönmeye başlar. Dönme hızının şiddeti tamamen gelen radyasyon enerjisinin büyüklüğüne bağlıdır.

Radyometre nasıl çalışır?