Memurlarda kademe ve derece ilerlemesi nasıl olur? 657 derece kademe hesaplama işlemleri

Memurlarda kademe ve derece ilerlemesi nasıl olur? 657 derece kademe hesaplama işlemleri

Memurlar yer aldıkları derece kademe grubuna göre değerlendirmeye alınmaktadırlar. Bu bağlamda memurlarda derece kademe nasıl ilerler? sorusunun yanıtı merak edilmektedir. İşte 657 derece kademe hesaplama işlemleri hakkında bilinmesi gereken detayların hepsi…

Memurlar yer aldıkları derece kademe grubuna göre değerlendirmeye alınmaktadırlar. Tüm memurlar kadroda yer almaları ve kadro dışı şekilde çalıştırılamayacak olmaları ile ortak bir özelliğe sahiptirler. Memur dereceleri, memurların maaş ve kademelerinde etkili olmaktadır. Bu bağlamda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu belirleyici olmaktadır. Çalışma süresi ve diğer etkenlere göre derece kademesi ilerleyebilmektedir. İlerleme gerçekleştikçe maaş da bundan etkilenmektedir.

Memurlarda Kadro Dereceleri Nasıl Düzenlenir?

Memurlar için kademe, derece ve kadro belirlemeleri DPB ve Maliye Bakanlığı’nca ortaya konmaktadır. Tüm devlet kurumları için farklı şekilde görülecek olan kadro sınıfları, kadro dereceleri, kadrolarda çalışacak personel sayısı ve unvanlar yapılan hesaplamalar sonucunda tespit edilmektedir. Tespitin yapılması sonrasında bu bilgiler ilan edilir ve memur alımları bunlara göre yapılır.

Memurluk Sınıfları Nelerdir?

Aşağıdaki kısımda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre belirlenen memurluk sınıfları yer almaktadır.

 • Teknik hizmetler sınıfı: Hidrolog, mühendis, mimar, hidrojeolog, kimyager, fizikçi, matematikçi, iktisatçı, istatistikçi, şehir plancısı, çay eksperi, tekniker gibi unvanlara sahip olanların sınıfıdır.
 • Genel idare hizmetler sınıfı: İcra, büro, yönetim vb. hizmetlerde görev yapan memurların sınıfıdır.
 • Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı: Veteriner, tabip, diş hekimi, eczacı, biyolog, diyetisyen, psikolog, sağlık mühendisi, ebe, sağlık fizikçisi, hemşire, doktor, sağlık teknisyenlerinin yer aldığı sınıftır.
 • Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı: Tüm öğretmenlerin yer aldığı sınıftır.
 • Emniyet hizmetleri sınıfı: Polis, komiser, bekçi, emniyet müfettişi, emniyet amiri, polis müfettişi, emniyet müdürü gibi mesleklere sahip olanların yer aldığı sınıftır.
 • Din hizmetleri: Din alanında görevli memurların sınıfıdır.
 • Sahil güvenlik hizmetleri sınıfı: Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın bünyesinde yer alan astsubay ve subayların sınıfıdır.
 • Jandarma hizmetleri sınıfı: Jandarma Genel Komutanlığı’nın bünyesinde yer alan jandarma, subay ve astsubayların sınıfıdır.
 • Mülki İdare Amirliği hizmetleri sınıfı: Valiler, kaymakamlar, İçişleri Bakanlığı’na bağlı çalışan memurların bulunduğu sınıftır.
 • Milli İstihbarat hizmetleri sınıfı: MİT çalışanlarının bulunduğu sınıftır.
 • Yardımcı hizmetler sınıfı: Dosya gibi resmi evrakları toplayan ve taşıyan, temizlik ve onarım işleriyle ilgilenen memurların sınıfıdır.
 • Avukatlık hizmetleri sınıfı: Avukatlık ruhsatı bulunan ve baroya kayıtlı olan avukatların sınıfıdır.

Memurlarda kademe ve derece ilerlemesi nasıl olur? 657 derece kademe hesaplama işlemleri

657 Derece Kademe Tablosunun Son Hali

Kadro dereceleri, memur sınıflarına ve memurun deneyimine göre değişiklik göstermektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında olan memurların, memurluk dereceleri tablosuna bakmaları ve buradan kendi bilgilerini görmeleri gereklidir. Öğrenim durumlarına göre halihazırda kullanılan derece kademe tablosu aşağıdaki gibidir.

 • İlkokul mezunları, 15. derece ve 1. kademeden göreve başlar. En çok 7. dereceye kadar yükselebilir.
 • Ortaokulu bitirenler, 14. derece ve 2. kademeden göreve başlar. En çok 5. dereceye kadar yükselebilir.
 • Ortaokul denginde bulunan mesleki ve teknik okullardan mezun olanlar, 14. derece ve 3. kademede göreve başlar. En çok 4. dereceye kadar yükselebilir.
 • Liseden mezun olanlar 13. derece ve 3. kademeden göreve başlar. En çok 3. dereceye kadar yükselebilir.
 • İki yıllık üniversiteden mezunlar, 10. derece ve 2. kademeden göreve başlar. En çok 1. dereceye kadar yükselebilir.
 • Üç yıllık üniversiteden mezun olanlar, 10. derece ve 2. kademeden göreve başlar. En çok 1. dereceye kadar yükselebilir.
 • Dört yıllık üniversiteden mezun olanlar, 9. derece ve 1. kademeden göreve başlar. En çok 1. dereceye kadar yükselebilir.
 • Beş yıllık üniversiteden mezunlar, 9. derece ve 3. kademeden göreve başlar. En çok 1. dereceye kadar yükselebilir.
 • Altı yıllık üniversiteden mezun olanlar, 9. derece ve 2. kademeden göreve başlar. En çok 1. dereceye kadar yükselebilir.

Derece Kademe Nasıl Gider?

Memurlarda kademe derece tespit edilmesi göreve başlandığı sene ve etkin olarak görev yapılan seneye göre belirlenmektedir. Genellikle memurlar 9/1 kademesinde işe başlarlar. Memurun derece yükselebilmesi için aynı kademede 1 yıl boyunca çalışması gerekmektedir. Ayrıca üst kademeye geçiş için kadronun da boş olması lazımdır. Memurların derece ve kademelerini bir üst seviyeye çıkarak faktörler aşağıdaki gibidir.

 • Memurun aynı kademede bir sene görev yapmış olması
 • Memurun aynı derecede üç yıl boyunca kalması ve görevde bulunması
 • Devletin, ilgili memura bu hakkı vermiş olması
 • Memurun kademesinde yükselme olması için herhangi bir üniversitenin dört senelik veya iki yıllık bir programından mezun olması

Derece kademe ilerleme tablosu ise şu şekildedir;

Memurlarda kademe ve derece ilerlemesi nasıl olur? 657 derece kademe hesaplama işlemleri

Memurların Disiplin Cezası Silinirse Kademe İlerler mi?

Disiplin cezası bulunan memurların bu cezalarının silinmesi halinde kademelerindeki değişim 8 yıl içinde gerçekleşmektedir. Kişilerin sonraki 8 sene içinde herhangi bir ceza almaması halinde kademe ilerlemesi hakkı verilmektedir. Bu kapsamındaki disiplin cezaları aşağıdaki gibidir.

 • Uyarma
 • Kınama
 • Aylıktan kesme
 • Kademe ilerlemesini durdurma
 • Memurluktan çıkarma

Kadro Derece İlerlemesi için Nereye Başvurulur?

Devlet kurumlarında çalışan mühendis , teknisyen, öğretmen ve doktor derece kademe ilerlemesi için başvuru yapmak durumunda değildir. Fakat memurun yer aldığı kademede hata olursa bunun bir dilekçe ile bağlı olunan kuruma belirtilmesi gerekmektedir.

657 Derece Kademe Hesaplama Nasıl Olur?

Memurlar kadrolarına göre gruplandırılırlar. Bu bağlamda kadrolar ile memurların ne iş yapacakları tespit edilir. Zamanla deneyimi artan memurların dereceleri de yükselir. Dereceler artarken kişilerin maaşları da yükselmektedir. Aşağıdaki kısımda dereceler belirlenirken memurların bazı özelliklerine bakılır. Bunlar aşağıdaki gibidir.

 • İşe başlanan tarih ve derece
 • Hesaplama yapılırken içinde bulunulan kademe ve tarih
 • Memurun, bu görev dışında kalkınma merkezlerinde çalışıp çalışmadığı
 • Lise eğitimi sırasında hazırlık sınıfı okuyup okumadığı
 • Takla sicilinin olup olmadığı
 • 657 sayılı kanuna göre bir yıla kadar ücretsiz izin yapıp yapmadığı (askerlik hariç)
 • Şimdiki memurluğundan önce başka bir kurumda ve sınıfta memurluk deneyiminin olup olmaması
 • Hangi okullardan mezun olduğu

Takla Derece Kademe Nedir?

Takla kademesi bir memurun 8 sene süresince herhangi bir disiplin cezası almaması durumunda verilen bir ödüldür. 8 seneyi tamamlayan kişiler kademe ilerlemesi alır.

Yeşil Pasapor ve Derece-Kademe İlgisi

Memurların yer aldıkları derece kademeler yeşil pasaport elde etme durumlarını da etkilemektedir.Kanun kapsamında1,2 ve 3. kademelerde yer alan ve emekli olan memurlar yeşil pasaport alabilmektedirler. Alınan bu pasaportların 6 ay ile 5 sene arasında değişen sürelerde kullanımları mümkün olmaktadır. Aşağıdaki kısımda yeşil pasaport alabilecek olan memurlar sıralanmıştır.

 • TBMM’nin eski üyeleri
 • TBMM’den emekli olmuş bakanlar
 • İlk üç derecedeki kadroda yer alan veya bu kadrolardan emekli olmuş olanlar
 • Birinci dereceden emekli olmuş eski belediye başkanları
 • Büyükşehir, il ve ilçe başkanları (ancak görev süreleri dahilinde)
 • Devletin sporcuları