Meleklere inanmamak imana zarar verir mi?

Meleklere inanmamak imana zarar verir mi?

İmanın ikinci şartıdır, meleklere iman etmek. Ondan ötürü meleklerin varlığına inanmamak, insanı dinden çıkarır. Varlıklarına en ufak bir şüphe etmeden iman etmek imanın gereklerindendir. İşte tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

İmanın ikinci şartı meleklere iman etmektir. Nurdan yaratılan melekler, istedikleri surete ve şekle giren ruhani varlıklardır. Arş'ta, göte ve yerde nerede olurlarsa olsunlar, Allah'ın emirlerini yerine getirmekle görevlidirler.

Kur’an'da geçen meleklere iman etmenin farz olduğunu anlatan birçok ayet var. Bunlardan bir tanesi; “Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, mü’minler de… Hepsi Allah’a, O’nun meleklerine, kitaplarına peygamberlerine iman ettiler…” (Bakara sûresi, 285. âyet)

“Asıl iyilik Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman edenlerin iyi amelidir.”(Bakara sûresi, 177. âyet)

Meleklere iman etmeyenler, bu ayetleri tanımaz ve imanı inkar etmiş olduklarından kafir olarak anılırlar. Allah, Kur'an-ı Kerim'de, meleklere düşman olan kimseleri kafir olarak belirtmiş ve öyle olanların Allah, düşmanı olduğunu da belirtmiştir. Ayette Rabb'imiz şu şekilde buyurmuştur; “Kim Allah’a, meleklerine, Peygamberlerine, Cebrail’e, Mikail’e düşman olursa bilsin ki Allah da kâfirlerin düşmanıdır.” (Bakara sûresi, 98. âyet)

Meleklere iman etmemek, Peygamberleri, inen kitâbı ve Peygamber Efendimiz (sav) anlattığı din İslam'ı inkar edenler kafir durumuna gelmiştir. gelir. Peygamberlere inen dini hükümler, melekler aracılığıyla iletilmiştir.