Kutsal kitaplar hangi yollar ile peygamberlere ulaşılmıştır? Kutsal sayılan kitaplar nelerdir?

Kutsal kitaplar hangi yollar ile peygamberlere ulaşılmıştır? Kutsal sayılan kitaplar nelerdir?

Dünya üzerinde belli başlı bazı dinler vardır. Bu dinlerin getirisi olarak da kutsal kitapları mevcuttur. Peki bu kutsal kitaplar peygamberlere nasıl ulaşmıştır. Ve ulaştırılan bu kitaplar hangileridir? Sorulan soruların cevapları haberimizin içeriğinde.

Allah peygamberlere vahiy ile kutsal kitapları yollamıştır. Vahiy kelimesinin anlamı hızlı bir şeyi veya gizli olan sözü, söylemek, işaret etmek veyahut ilham anlamlarına gelmektedir. Terim olarak ise “Allah’ın bir emri, bir hükmü veya bilgiyi peygamberine gizli olarak bildirmesi” diye tabir edilmektedir.

Rabbimiz peygamberlere kutsal kitapları vahiy yoluyla ulaştırmıştır. Sözlükte “hızlı bir şekilde ve gizlice söylemek, işaret etmek, ilham etmek” anlamına gelen vahiy kelimesi, demektir. Bu ortaya perde diye alınan gizli bir şerit ile insanın ve Allah’ın konuşması veyahut elçi olan melekler ile bir bilgilendirme sunulmasıdır. Aslında peygamberler bunlar için var olmuştur bu nedenler vahiyler onların kalplerine bırakılıyor olarak da biliniyor. Peygambere bahşedilen doğal bir hissiyat biçimi ile bu hissediliyor.

İlk indirilen kitap Hazreti Davut peygambere indirilen “Zebur”dur. Son indirilense, son din olan Müslümanlığa indirilen Kur’an-ı Kerim’dir. Bunun dışında Sırasıyla Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an-ı Kerim’ kutsal kitaplar olarak sayılmaktadır.

Kutsal kitaplar hangi yollar ile peygamberlere ulaşılmıştır? Kutsal sayılan kitaplar nelerdir?