Kur’an-ı Kerim'de cennet ve cehennem nasıl tasvir edilmiştir ?

Kur’an-ı Kerim'de cennet ve cehennem nasıl tasvir edilmiştir ?

Kur’an’da cennetlikler ve cehennemlikler nasıl anlatılır sorusu son günlerde en çok aratılan sorulardan biri oldu. Birçok kişi Kur’an’da cennet ve cehennem tasviri nasıldır sorusunu araştırmaya başladı.

İslam dininde cennet ve cehennem kavramları vardır. İslam dinine göre dünyada Müslümanların Allah’ın emirlerine uymaları halinde cennete, karşı gelen günah işleyenler ise cehenneme gideceği bilinir.

Kuran-ı Kerim’de Allah müminlere kurtuluşa erdiklerini müjdeleyerek, onların özelliklerini de zikretmiştir. Müminler namazlarında huşû (derin bir saygı) içerisinde olanlar, anlamsız ve yararsız şeylerden uzak duranlar, zekâtı verenler, iffetlerini koruyanlar, emanete ve verdikleri sözlere sadakat gösterenler, namazlarında devamlı olanlardır.

Yukarıda geçen durumları yerine getiren kişiler ahirete Firdevs cennetlerine gidecek ve burada ebedi olarak kalacaktır. Cennet Kuran-ı Kerim’de birçok ayette tasvir edilmiştir. Cennete gitmeye hak kazanan müminler, nimetlerle dolu olan cennetlerde Allah’a en yakın olacak kişilerdir. Mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerinde karşılıklı olarak oturulur, onlara hizmet eden gençler etrafta dolanır. Cennette içilen suyun kaynağından ne başları ağrır ne de sarhoş olunur. Cennetteki meyvelerden ve kuş etlerinden ikram edilir. Cennette günaha girilecek hiçbir şeyde yoktur. Allah, cennettekilere temiz eşler lütfeder. Ayrıca en büyük mükafat olan Allah, cennettekilere görülür.

Cennetin yanı sıra cehenneme gidecek kişiler, inkarcı ve münafıklar dünyada yaptıkları kötülüklerin karşılığını cehennemde görecektir. Kuran-ı Kerim’de cehennemlikler “içlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde, serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler.” Şeklinde betimlenmiştir.

Allah inkarcı ve münafıklara rahmet etmeyecek ve onları kendisinden uzakta tutacaktır. Cehennem kafir ve münafıklar için ebedidir. Ancak günahkar müminler cezalarını çektikten sonra cennete gidecektir.