KOSGEB Girişimcilik mülakatı sınav soru ve cevapları

KOSGEB Girişimcilik mülakatı sınav soru ve cevapları

KOSGEB girişimcilik sınavına giren adayların mülakat soru ve cevaplarını sizler için derledik. KOSGEB mülakat sınavında hangi sorular soruldu? Girişimcilik sınavın cevapları neler?

KOSGEB tarafından kendi iş yerini açmak ve orayı işletmek isteyenler için düzenlediği sınavın soru ve cevapları haberimizin detayında yer alıyor. Bu girişimcilik belgesini almaya hak kazanan adaylar daha sonra kurumun sunmuş olduğu hibe ve kredilerden faydalanabiliyorlar.

Her sene binlerce genç girişimci bu kursa katılıyor ve kurs sonunda sınava hazırlanarak sınava giriyor ve belgeyi almaya hak kazanıyor.

İşte o çok merak edilen soru ve cevaplar;

Soru 1 : Endüstri analizinde hangisi beş önemli analiz unsurundan biri değildir?

Cevap : Çalışanlar

Soru 2 : Aşağıdakilerden hangisi pazarlık gücü yüksek olan müşterilerin izleyeceği yollardan biri değildir?

Cevap : Girişimcinin markasını güçlü bir şekilde talep etmek

Soru 3 : Yüksek döviz kurları ile ilgili olarak hangi ifade yanlıştır?

Cevap : İthalat artış eğilimi gösterir.

Soru 4 : Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde rekabet avantajının iki önemli unsuru bir arada verilmiştir?

Cevap : Müşteri değeri ve operasyonel süreç etkinliği

Soru 5 : Hangisi müşteriler nezdinde pazarlık gücünü artırabilir?

Cevap : Hepsi.

Soru 6 :

I.İşletme girdilerinin yabancı para cinsinden maliyet oluşturması

II.Satışların yabancı para cinsinden yapılması

III.Dalgalı döviz kurlarında fiyat belirlenmesinin güçleşmesi

Yukarıda yer alan ifadelerden hangisi veya hangileri girişimlerin dövizden etkilenmesine yol açan durumları içermektedir?

Cevap : I, II ve III

Soru 7 : Geniş bir kitleye talep tahminlerinin sorulmasını, elde edilen genel sonuçların aynı kitleye bildirilerek yeniden görüşlerinin sorulmasını ve bu aşamaların genel bir görüş birliği ortaya çıkana kadar tekrar tekrar sürdürülmesini içeren yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Delphi yöntemi

Soru 8 : Rekabetle ilgili hangi ifade yanlıştır?

Cevap : Fırsatçı ve uyanık davranan girişimciler her zaman kazanırlar.

Soru 9 : Ekonomik koşulların iş girişimlerinin başarısı üzerindeki etkisi aşağıdaki hangi süreçlerle ilgilidir?

Cevap : Hepsi

Soru 10 : “Tanımlı bir bölgede benzer ihtiyaç ve tercihlerle talep oluşturan müşterilerin toplamına verilen isim” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Pazar

Soru 11 : Girişimciler için en az güvenilir veri kaynağı hangisi olacaktır?

Cevap : Diğer firmaların yaptırdıkları pazar araştırmaları.

Soru 12 : Hangi sektör döviz kurlarındaki artıştan nispeten olumlu etkilenebilir?

Cevap : Turizm

Soru 13 : Sektörler arası farklar incelenirken hangileri daha önemlidir?

Cevap : Beklenen teknolojik ilerlemeler ve Müşterilerin fiyat duyarlılıkları

Soru 14 :

I.Rakiplerinden daha doğru ve daha hızlı bir şekilde öğrenebilen girişimciler, rekabet ortamında çok daha başarılı olacaklardır.

II.Rekabet özünde bir öğrenme sürecidir.

III. Girişimler için pazarı ve müşterileri yakından takip etmek rekabet için yeterlidir.

Rekabetle ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap : I ve II

Soru 15 : Müşteriler tercihlerini belirlerken altenatifleri kıyaslamaları ile ilgili olan müşteri sorusu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Satın Alanların Seçim Kriterleri Neler?

Soru 16 : Girişimcilerin geri döndürülemez yatırımlarını gerçekleştirmeden önce ihtiyaç duyacakları iş gücü konusunda sıkıntı yaşamamaları için aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekmektedir?

Cevap : Kalifiye iş gücü arzının bölgesel bazda önemli farklılıklara sahip olduğunu bilmek

Soru 17 : Aşağıdakilerden hangisi tedarikçinin gücünü ortaya koyan durumlardan biri değildir?

Cevap : Tedarikçinin verimli iş karşısında makul fiyat talepleri ortaya koyması

Soru 18 : Hangisi güvenilir talep tahmini için yanlış bir yaklaşımdır?

Cevap : Geçmiş talep verileri hiçbir şekilde dikkate alınmamalıdır.

Soru 19 : Aşağıdakilerden hangisi şiddetli rekabetin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Kalite odaklı olmak

Soru 20 : Hangisi müşteriyi anlama yönünde en önemli beş temel sorudan biri değildir?

Cevap : Başka neler alıyorlar?

Soru 21 : Aşağıdakilerden hangisi talep tahmininde öncelikli olarak yapılması gerekeni ifade etmektedir?

Cevap : Girişimin ulaşabileceği maksimum coğrafi pazar alanını belirlemek

Soru 22 : Aşağıdakilerden hangisi Endüstrinin Beş Faktör Analizi içinde yer alan beş kritik endüstri aktöründen biri değildir?

Cevap : Pazar dışı aktörler

Soru 23 : Ürünün geniş pazar temsil eden küçük bir alanda (öneğin bir süpermarkette ya da küçük bir coğrafi bölgedeki bütün marketlerde) deneme amaçlı olarak pazara sunulması ve müşteriler başta olmak üzere bütün pazar aktörlerinin tepkilerinin gözlenmesi esasına dayanan, deneysel araştırma çalışmalarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Pazar testleri

Soru 24 : Benzer üretim süreçleri ve ürünlerle faaliyet gösteren işletmelerin toplamını ifade etmek amacıyla kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Endüstri

Soru 25 :

I.Girişimin pazara sunacağı mal ve hizmetlere karşı oluşacak talep

II.Girdi ve kaynak maliyetleri

III.Kaynaklara olan erişimin kısıtlanması

Yukarıda yer alan ifadelerden hangisi veya hangileri girişim başarısının etkileyen ekonomik koşulları içermektedir?

Cevap : I, II ve III

Soru 26 : Aşağıdakilerden hangisi ekonomik koşulların analiz edilebilmesi, anlaşılması ve farklı ekonomilerin karşılaştırılabilmesi için geliştirilmiş ekonomik göstergelerden biri değildir?

Cevap : Nüfus

Soru 27 : Aşağıdakilerden hangisi reel milli gelirin, daha net ifadeyle ekonomideki toplam üretimin uzun dönemli artışı anlamına gelen kavramdır?

Cevap : Ekonomik büyüme

Soru 28 : Aşağıdakilerden hangisi işletmeye hammadde, mamül ve yarı mamül, enerji, makine-teçhizat, işletmenin ürününe direkt ya da dolaylı etkisi olabilecek çeşitli hizmetler ve benzeri pek çok girdiyi sağlamaktadır?

Cevap : Tedarikçi

Soru 29 : Aşağıdakilerden hangisi eski tip merdaneli çamaşır makinelerinin kırsal kesimde çok yoğun talebi olduğunu fark eden bir firmanın biraz araştırıcınca makinelerinin tereyağı yapımı için kullanıldığını şaşırarak fark etmesinin altında yatan müşteri sorusunu ifade etmektedir?

Cevap : Müşteriler Ürünleri/Hizmetleri Neden Satın Alıyor ve Nasıl Kullanıyor?

Soru 30 : Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide yatırım için elzem olan özsermaye dışında kalan fonların maliyetini belirler?

Cevap : Faiz oranları