İşyerine Belediye ruhsat vermezse itiraz mevzuatı. Ruhsat için gerekli belgeler

İşyerine Belediye ruhsat vermezse itiraz mevzuatı. Ruhsat için gerekli belgeler

İşyeri açmak isteyen vatandaşlar belediyelerden ruhsat alması gerekmektedir. Ruhsat nasıl alınır? Hangi belgeler gereklidir? Ruhsat almazsa neler olur? Bütün merak ettiklerinizi detaylı bir şekilde haberimizde yer verdik. Ruhsat alma ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Belediye işyerine ruhsat vermez ise itiraz mevzuatı

İşyeri açmak hayali kuran vatandaşlar, geçimlerini kazanmak isteyen vatandaşlar için tüm resmi işleri ve gerekli belgeler ve evrakları ve belediyenin vereceği ruhsatı sizler için araştırdık.

İşyeri açma ruhsatı

İşyeri açmak isteyen kişiler fazla zor ve teferruatlı bir hal olduğunu düşünmektedirler. Fakat gerekli prosedürlere uygun iseniz ve şartlara uygunluk gösteriyorsanız bu sizler için kolay olacaktır. İlk önce işyeriniz için plan ve analiz yapmanız önerilir. İşyerinizin faaliyete geçmesi için belediyeden ruhsat almanız gerekmektedir. İşletme ruhsatı görevli yetkiler tarafınca verilen bir izindir. Zabıtalar tarafından denetim yapılmaktadır. İşyeri açma ruhsatı olmayan, gerekli uygun şartları sağlamayan kişiler işyeri açtıkları anda yetkili kişiler tarafından işyeri kapatılmaktadır.

İşyeri kapsamlı bir kavramdır. İçinde dükkanlar, fabrikalar, ticarethaneler, imalathaneler, mağazalar bulundurmaktadırlar. Zabıta bu işyerlerini denetler eksik görülen şeyleri not eder ve işyeri sahibine bildirir, rapor eder. Eksiklerin giderilmesi için işyerine 15 gün süre verilir. 15 gün süreden sonra tekrar gelinir ve denetleme yapılır. Eğer hala eksikler tamamlanmamış ise bu sefer işyerine cezai işlem uygulanır.

İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı

Ruhsat başvurusu 5 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar:

*Başvuru

*İşyeri sınıfının belirlenmesi

*Gerekli belgelerin tamamlanması

*İşyeri kontrolünün gerçekleşmesi

*Ruhsat işleminin kesin olarak sonuçlanması

Başvuru

Ruhsat ve denetim müdürlüğü tarafından ruhsat başvurusu yapılmaktadır. Ruhsat kontrol servislerinden form alınır ve gerekli belgeler ile eksiksiz doldurulur. Daha sonra denetim müdürlüğüne başvuru yapılır. Evraklar eksiksiz bir şekilde görevliye teslim edilir ve başvurunun alındığına dair belge verilir.

İşyeri sınıfının belirlenmesi

İşyeri açmak isteyen kişiler ilk önce işyeri sınıfını belirlemesi lazım. İşyerleri ikiye ayrılmaktadırlar. Bunlar:

1)Gayrisıhhi müesseler

2)Sıhhı müesseler

Gayrisıhhi müesseler işyeri çalışırken çevreye az ya da fazla kimyasal ve sosyal açıdan zarar veren müesseselerdir.

Sıhhi müesseler ise imalatı gerçekleşmeyen işyeridir. Satış işlemlerin gerçekleştirdiği ve sergilendiği yerlerdir.

Gerekli belgelerin tamamlanması

Gayrisıhhi müesseler ve sıhhi müesseler ruhsatı almak için gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde olması gerekmektedir. Ruhsat için gerekli belgeler kuruma göre farklılık gösterebilmektedir. İşyeri için ruhsat başvurusu istenilen belge ve evraklar ilçe belediyelerden öğrenilmektedir.

İşyeri kontrolünün gerçekleşmesi

İşyeri için ruhsata başvuran kişilerden istenilen belgeler incelenir. İncelemeler ruhsat kontrol servisleri tarafından yapılmaktadırlar. Başvurusu eksiksiz olan kişilerin belgeleri ruhsat kontrol komisyona gönderilir. İşyeri mevzuata uygun olup olmadığı burada kontrol edilmektedir.

Ruhsat işleminin kesin sonuçlanması

Ruhsat kontrol komisyonunda bir engel olmadığı kanaatine varıldığında ruhsat işlemi kesin olarak sonuçlanır. Ruhsat işlemi tamamlanır ve işyeri faaliyet gösterebilir.

İşyeri ruhsatı için gerekli belgeler nelerdir?

*2 adet vesikalık fotoğraf

*Ticaret sicil kaydı

*Ustalık belgesi

*Savcılıktan alınacak olan Adli Sicil Kaydı

*Kiracılar için kira sözleşmesi

*Alkollü yer için Belediyenin Fen işlerinden alınacak mesafe krokisi

*İşyerine ait yapı kullanma izni fotokopisi

*İşyerine ait tapunun fotokopisi

*Belediyeden temin edilecek başvuru formu

*İşletmelerde bulunması gereken yangın söndürme tüpü fatura fotokopisi

*Vergi levhası fotokopisi

*Nüfus müdürlüğünden alınması gereken Nüfus Kayıt öneği