İsteye bağlı sigorta nedir? Bağ-Kur primleri yapılandırma müjdesi

İsteye bağlı sigorta nedir? Bağ-Kur primleri yapılandırma müjdesi

Bağ-Kur'luların prim borçlarına yapılandırma müjdesi geldi. Bağ-Kur'lular yapılandırmadan faydanalabilecek. Bir diğer merak edilen konu isteye bağlı sigortanın ne olduğu oldu. İsteye bağlı sigorta nedir? Bu haberimizde isteye bağlı sigorta ve Bağ-Kur primlerine yapılandırma müjdesini sizler için derledik. İşte isteye bağlı sigorta detayları ve Bağ-Kur yapılandırma müjdesi...

Bağ-Kur primleri yapılandırılacak

Son yapılandırma düzenlemesi ile Bağ-Kur’lular için 3 fırsat bulunmaktadır. Borçlarını sildirip günlerini doldurabilecek. İsteyen tüm borcu faizsiz ödeyip emekli olabilecek.Ya da isteyen geçmiş dondurulan günlerini daha ucuza ödeyebilecek.

Prim borcu bulunan Bağ-Kur’lular 31 Ağustos’a kadar yapılandırma başvurusunda bulunabilir.Gecikme cezası ve faizler de silinecek. Bu tutarların yerine Yİ-ÜFE ücreti eklenecek. 31 Ekim’e kadar ilk taksit ödemesini gerçekleştirenleri Yİ-ÜFE ücretinin %90’ını ödemeyecek. Hesaplanan tutar 2 taksit ödemesi içerisinde ödenirse Yİ-ÜFE ücretinde % 50 indirim uygulanacak. Ya da vatandaşlar 18 ve 36 taksitle borcu kapatabilir. Enflasyon farkından oluşan katsayılar borcan eklenir.

Bağ-Kur’lu olan esnaf ve çiftçilerin 30 Nisan 2021’e kadar prim borçları Ekim ayının sonuna kadar ödemeyen veya yapılandırmayanların silinecek. Sigortalılıkları dondurulacak ve bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak.

Prim borçlarından dolayı sigortalılık durumları dondurulan kişiler, 1 Temmuz ve 31 Ekim arasında SGK’ya başvurabilir. Borcun ilk taksitini zamanında ödemeyenlerin ihya işlemi geçersiz olacak.

İsteye bağlı sigorta nedir? Bağ-Kur primleri yapılandırma müjdesi

Diğer fırsatlar

  • İlk taksiti ödeyen kişinin 60 günden fazla borcu yoksa sağlıktan yararlanabilir.
  • İcra takibi ve haciz işlemleri uygulanmayacak
  • İlk taksiti ödeyenlere borcu yoktur yazısı verilecek ve sigorta prim teşvikinden yararlanması sağlanacak.
  • Yapılandırmada primlerini düzenli ödeyenlere 5 puanlık indirim sağlanacak.

Çalışmadan emekli olma

Prim günü eksik veya iş bulamayan vatandaşlar için de emeklilik seçeneği var. Türkiye'de üç emeklilik koşulu vardır. Bu koşullardan biri de işe giriş tarihi ile aynı yaşa ulaşmış olmak, sabit prim ödemek ve ilk sigorta tarihinden itibaren kadınlarda 20, erkeklerde 25 yaşını doldurmaktır. 9 Eylül 1999 tarihinden itibaren bu SSK emeklilik süreleri değişmiş ve o yıla ait statüko ortadan kalkmıştır. Taksit koşulları farklı ama buradaki en önemli şeylerden biri de bu. İşverenler çalışan işçilere prim ödüyor İş kuran herkes Baş-Kur kategorisinde prim öder. Ayrıca kredi ile doğum veya askerlik gibi kurslar satın alarak para kazanabilirsiniz. İkinci yöntem ise çalışamayan ve kendi işin kuramayanlar içindir. Bu isteğe bağlı sigortadır. 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekliliğe ilk adımı atıyor.

ilk defai steğe bağlı sigortalı olmak isteyen vatandaşların öneği Sosyal Sigorta İşlemler Yönetmeliği ekinde yer alan “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi”ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen vatandaşların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır.

5434 sayılı Kanunun mülga 12. maddesi uyarınca isteğe bağlı iştrakçilik başvuruları, Sigorta Primler Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA adresine yapılacaktır.

İsteğe bağlı sigortadan kimler yararlanabilir?

5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan,

Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,

Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,

18 yaşını dolduranlar.

Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

Ne kadar prim ödenecek?

İsteğe bağlı prim, sigortalının asgari ve azami katkı payı arasındaki aylık baz maaşının %32'sine eşittir. %20’si ise malullük, yaşlılık ve ölüm primi, diğeri ise temel primdir. Opsiyon sigortasından sonra bir süre prim ödenmezse iptal talebi yapılır ve son 12 ayda primleri ödemiş olan sigortalılar bu primi ödemekle yükümlüdür. 12 aydan az ise, kalan süre için ertelenmiş gecikmiş primini ödeyemez, talep üzerine veya vefat halinde sigorta yaptıramazsınız. İsteğe bağlı sigorta nasıl çalışır? Sigortalının ölüm tarihinden itibaren kaza tarihinden itibaren kendi isteğiyle sigortalılığı sona erdirme talebinde bulunan vatandaşlara, sigorta primlerinin ödenmesinin son gününden sonra ancak emekliliğe hak kazanmaları halinde ödenir. Ölen sigortalının ölüm tarihi itibariyle isteğe bağlı sigorta sona erer.