İş için sağlık raporunu aile hekimi verir mi? Aile hekiminden sağlık raporu nasıl alınır?

İş için sağlık raporunu aile hekimi verir mi? Aile hekiminden sağlık raporu nasıl alınır?

İş için gerekli olan sağlık raporları nerelerden alınır? İşe giriş esnasında gerekli olan sağlık raporları ücretli mi? Sağlık raporu aile hekiminden alınabilir mi? Soruları merak edilen konular arasında yerini aldı.

İş başvurusunda sağlık raporu, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırılan işyerlerinde çalışacak kişiler için hazırlanması gereken rapordur. Gıda ve sağlık gibi sektörlerde çalışacak kişilerin bu mesleğe uygun olduğu belirtilmelidir.

Buna göre bunun 6331 sayılı Kanun kapsamında kabul edilmesi gerekmektedir. Sağlık Raporları; Sağlık ve güvenlik birimlerinde çalışan doktorlardan alınmaktadır. Sağlık raporları hem aile hekimlerden hem de devlet hastanelerinden alınabilir. Aile hekimlerden alınması gereken sağlık raporları sadece daha az tehlikeli işler için düzenlenir. İşyeri hekimlerinden daha yüksek riskli sağlık raporları alınmaktadır.

İş için sağlık raporu nereden alınır

Hem özel hem de devlet hastanesinden iş için sağlık raporu alınabilir.

Bu nedenle sağlık raporu almak için:

 • İşe alım sırasında sağlık raporları alınır.
 • İş değiştirdiğinizde sağlık raporları alınır.
 • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık durumu nedeniyle defalarca işten çıkarıldıktan sonra işe dönmeyi talep ederlerse sağlık raporu alınır.
 • İşin seyri sırasında çalışan, işin niteliği ve iş yeri tehlikeli olarak sınıflandırılmışsa sağlık belgesi alınır.

Sağlık raporları; Sağlık ocaklarından ve devlet hastanelerinden temin edilebilir. Ancak sağlık raporu alacağınız bir sağlık merkezini seçerken bilmeniz gereken ilk şey; Çalışacağınız alanın tehlike sınıfıdır. Daha az tehlikeli olduğu düşünülen meslekler için, kişiler aile hekimlerinden sağlık raporları alabilirler. Bununla birlikte, daha yüksek risk altındaki meslekler için sağlık raporları yalnızca işyeri hekimleri tarafından düzenlenir.

İş için sağlık raporunu aile hekimi veriyor mu?

Aile hekiminden Sağlık raporu almak için önce randevu almanız gerekir. Daha sonra aile hekimi kişiyi uygun hastanelere sevk edebilir. Aile hekimleri doğrudan sağlık raporu verme yetkisine sahip değildir. Bu noktada aile hekimlerin yapabileceği tek şey, kişiyi yetkili devlet hastanelerine sevk etmektir.

Ayrıca sağlık raporu alacak kişi ise; 50'den az çalışanı olan daha az tehlikeli bir işte çalışıyorlarsa, aile hekimlerinden ve toplum sağlığı merkezlerinden sağlık raporu alabilirler. Ancak daha tehlikeli bir sınıftaki ve detaylı inceleme gerektiren işler için en sağlıklısı bir devlet hastanesinden veya özel hastaneden detaylı bir muayene yaptırmaktır.

İşe giriş sağlık raporu alınacak merkezlerin listesi

İşe giriş sağlık raporu düzenleyen merkezler, kişinin bulunduğu il ve ilçeye göre değişiklik göstermektedir. Sağlık raporları tehlikeli işyeri sınıfına göre karar verilir. Yüksek riskli işler için, çalışanların işyerindeki doktorlarından sağlık raporu almaları gerekmektedir.

Sağlık raporu veren merkezlerse:

 • Devlet hastaneleri, özellikle ileri tetkikler için sağlık raporu düzenler.
 • Daha az tehlikeli iş için, aile hekimlerinden sağlık raporu alınabilir.

İşyerinde sağlık raporu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında işyeri doktorları tarafından düzenlenir. Bu nedenle, doktor gerekli kontrolleri yaptıktan sonra çalışanın işe uygun olduğunu onaylar. Bu nedenle periyodik muayene kontrol formu doldurulur.

Daha sonra, kişi uygunsa, işe uygun olduğu onaylanır. Özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta çalışmak için; Çalışanların fiziksel muayeneleri ve laboratuvar analizleri gereklidir. Sağlık raporu alınmadan işçi alımı yasaktır. Aksi takdirde; işyerine para cezası uygulanmaktadır.

İş için sağlık raporu ücreti ne kadar?

İşe girişte alınan sağlık raporu ücreti, sağlık raporunun alınacağı merkeze göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına göre işe alım 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren zorunludur. Bu nedenle yetkili sağlık birimlerinden belirli bir ücret karşılığında sağlık raporu alınır.

İş için belirlenen sağlık raporu ücretleri aşağıdaki gibidir;

 • Sağlık Bakanlığınca alınan sağlık raporu ücreti 50 TL'dir.
 • Üniversite hastanelerinden alınan sağlık raporlarının bedeli 75 TL'dir.
 • Sağlık kurulu raporu ücreti 200 TL'dir. Üniversite fiyatları 300 TL’dir.
 • İşyeri doktorlarından alınan sağlık raporları ücretsizdir.

İş için sağlık raporu ne zaman alınır?

Çalışmak için sağlık raporu gerektiren durumlar yasalarla tanımlanır. Buna göre sağlık raporu alınması gereken durumlar şu şekildedir:

 • Yeni işe alınan personelin sağlık raporu alması gerekmektedir.
 • Kişi iş değiştirdiğinde sağlık raporu yeniden doldurulmalıdır.
 • Bir kişi iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedenleriyle işten çıkarıldıktan sonra birden çok kez işine dönmek için başvurduğunda sağlık raporu gereklidir.
 • Çalışma devam ederse; Çalışanın niteliğine ve mesleğine ve işyerinin tehlikeli sınıfına bağlı olarak, işe uygun olup olmadığına bakılmaksızın bakanlık tarafından belirlenen düzenli aralıklarla sağlık raporu istenir.

Özel hastanelerden sağlık raporu alınır mı?

Geçmişte özel bir hastaneden sağlık raporu alınması mümkün iken 2019 yılından itibaren yasaklanmıştır. Buna göre Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik kapsamında; Tam olarak işleyen özel hastaneler bile sağlık raporu veremez.

Bu nedenle özel hastaneler:

 • Yurt dışı tedavi raporları,
 • Özürlü sağlık raporları,
 • Özel tertibatlı araçlar için sağlık raporu alınması mümkün değildir.

Sağlık Bakanlığı'nın özel hastanelerde Sağlık kurulu raporu hazırlanmasına ilişkin genelgesi kapsamında özel hastanelerden sağlık raporu alma yolu sona ermiştir.

Periyodik sağlık raporu nedir?

Periyodik sağlık raporu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, işe yeni başlayanlar ve çalışmaya devam edenler için kanunla belirlenen aralıklarla düzenlenecek yasal olarak zorunlu bir rapordur. Bu nedenle işe uygunluk derecesinin sağlık raporu ile teyit edildiği sağlık raporlarının da işe bağlı olarak süresi vardır. Periyodik sağlık raporunda belirli aralıklarla bir durum raporu alınır ve ilk işte alınan durum raporu ile karşılaştırılır.

Ayrıca çalıştıkları işyerlerinin en az 10 çalışanı varsa ve yapılacak iş daha az tehlikeli ise aile hekimlerinden periyodik sağlık raporu da alınabilir. Genelde ofis işi yapan, makine ve ekipman kullanmayan işyerleri için de Aile Hekimliği aracılığıyla sağlık raporları alınabilmektedir. Ancak fabrikalarda, maden ocaklarında, depolarda veya tehlikeli işlerde çalışmaya başlayan işçilerin bu tür raporları bir işyeri hekiminden alması gerekir.

Gece çalışabilir sağlık raporu

Gece çalışabilir belgesi, en geç saat 20:00'den başlamak üzere, en erken sabah saat 06:00’ya kadar çalışan kişilerin alması gereken bir belgedir. Gece vardiyası başına maksimum 11 saat çalışacak kişilerin gece çalışabilir raporu almaları gerekmektedir. Buna göre işverenler; gece döneminde çalışacak işçilerden sağlık raporu talep etmektedir. Öte yandan işyeri hekimleri de işe giriş sağlık raporu verirken ya da periyodik sağlık taramalarında, işin niteliğine göre gece vardiyasında çalışacak olan kişiler için ek tetkikler talep edebilir. Buna göre periyodik muayene formu kapsamında gece çalışabilir ibaresi mutlaka bulunmalıdır.