İftar duaları nelerdir? Oruç açarken okunacak dualar hangileri?

İftar duaları nelerdir? Oruç açarken okunacak dualar hangileri?

İftar vaktinde okunacak dua! İftarda okunan dualar! İftar vaktinde okunabilecek olan duaların neler olduğu merak konusu oldu. Çoğu kişi İftarda okunacak olan duaların hangileri olduğunu araştırmaya başladı.

Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile beraber orucunu tutmaya başlayan vatandaşlarımız, iftar vaktinde okunacak olan duaların neler olduğunu ve bu duanın anlamını merak etmeye başlamış durumda.

Yemek duası

“BismillâhirrahmânirrahîmElhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…”

Yemek duası anlamı

“Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…”

İftar duası

“Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme’l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.”

İftar duası anlamı

“Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!”

Yemekten sonra okunacak dua

Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah’a hamdolsun.