Hacamat orucu bozar mı?

Hacamat orucu bozar mı?

Peygamber Efendimizin hadislerinde bahsettiği hacamat konusu günümüzde birçok insanın tercih ettiği rahatlama yöntemlerinden biridir. Müslümanlar Ramazan ayında hacamat yaptırmak orucu bozar mı, Ramazan’da hacamat yapılır mı sorularının yanıtlarını arıyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte İslami konular merak edilmeye başlandı. Peygamber Efendimizin hadislerinde bahsettiği hacamat konusu günümüzde birçok insanın tercih ettiği rahatlama yöntemlerinden biridir. Müslümanlar Ramazan ayında hacamat yaptırmak orucu bozar mı, Ramazan’da hacamat yapılır mı sorularının yanıtlarını arıyor.

Konuyla ilgili İmam Ahmed açıklamalarda bulunmuştur. İmam Ahmed, hacamat yaptırıldığında vücuttan kan çıktığı için, hacamatı yapanın da yaptıranın da orucunun bozulacağını ifade etmiştir. Hacamatı konu edinen hadis-i şerife bakacak olursak, ‘’Hacamat yapanın da, hacamat yaptıranın da orucu bozuldu.” Şeklinde ifade edilmiştir.

Hacamat yapanın orucunun bozulmasının sebebi olarak, yaptıran kişinin kanını emmesi olarak gösterilmiştir. Hacamat yapanın orucunun bozulmasının sebebi ise vücudundan çok miktarda kan çıkması olarak gösterilir. Buna delil olarak hayızlı kadının kan çıkması da orucu bozacaktır. Bazı kadınlarda çıkan kan miktarı fazla olmaktadır. Bundan dolayı vücut bitkin düşmektedir.

Bu durumlar bir sebep olmasa da sahih hadislerdir. Bunların içlerinde Şeddad b. Evs, Sevban ve Rafi b. Hadic içerisinde bulunduğu sahabelerin rivayet ettiği şeylerdir. Bu üç kişinin naklettiği şeyleri İmam Ahmet kendi sünen ve müsnedinde bahsetmiştir.

Diğer üç mezhebe bakacak olursak imamlar bu konuda görüş ayrılığı içinde kalmıştır. Kimisi “Hacamat yapanın da, yaptıranın da orucu bozulur. Çünkü onlar insanları gıybet ederlerdi’’ demişler ve hacamatı gıybete benzetmişlerdir. Konuyla alakalı konuşan İmam Ahmed, ‘’Eğer gıybet orucu bozsaydı içimizde oruçlu kimse kalmazdı’’ dedi.

Ayrıca diğer alimler Peygamberin Sallallahu aleyhi vesellem oruçlu iken hacamata ruhsat veren sözleri, “Hacamat yaptıranın da, hacamat yapanın da orucu bozulur” hadisine dalalet ederi. Oruçlu kişiye hacamat yaptırmasını söyleyen hadisler zayıf hadislerdir.

Hacamatın orucu bozmadığını savunanların dayandığı hadise bakacak olursak, İbn Abbas’ın rivayet etmiş olduğu “Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem oruçlu iken hacamat yaptırdı ve ihramlı iken hacamat yaptırdı.” Hadisidir.

Raviler bu hadise ihramlı iken hacamat yaptırdı lafzını eklemiştir. İmam Ahmed bu hadis için oruçlu iken kısmı olmadığını ve filan falan rivayet ettiklerini söyledi.

Kureyb, Katade, İkrime, Said b. Cübeyr, İbn Abbas kendi rivayetlerinde oruçlu iken kısmını eklemediler. Sadece ihramlıyken hacamat yaptırdı kısmını kullandılar.

Bazı alimler ise şunu söylediler: ‘’Peygamber vesellem ancak yolculukta ihramlı olur. Yolcunun da orucunu bozması mubahtır. Dolayısıyla o oruçsuz iken hacamat yaptırmıştır.’’

Bir kısmı ise “Oruçlu iken” sözü onun orucunun devam ettiğini gösterir. Şayet orucunu bozmuş olsaydı “oruçlu iken” denilmesi doğru olmazdı. Dolayısıyla bu onun oruçlu iken hacamat yaptırdığını ve orucunun bu hacamattan etkilenmediğini gösterir dediler.