Fıtır sadakasını pirinçten vermek caiz midir?

Fıtır sadakasını pirinçten vermek caiz midir?

Fıtır sadakasını pirinçten vermek caiz midir sorusu internette dolaşırken vatandaşlar fıtır sadakasının nasıl verildiğini merak ediyor. Fıtır sadakası hakkında detaylı bilgiler haberimizde

Fıtır sadakasını Rasulullahdan Sallallahu aleyhi vesellem rivayet edildiğine göre o, fıtır sadakasını Müslümanların hurmadan bir ölçek ve arpadan bir ölçek olarak vermelerini farz kıldı ve insanlar bayram namazından çıkmadan önce bunun ödenmesini emretti.

Buhari ve Müslim’in Sahihlerinde Ebu Said elHudri’den şöyle nakledildi: “Biz Peygamberin zamanında fitreyi yiyecekten bir ölçek veya hurmadan bir ölçek veya arpadan bir ölçek veya peynirden bir ölçek veya kuru üzümden bir ölçek olarak verirdik. dedi.

İlim adamları ise bu hadislerdeki yiyecekleri buğday olarak tefsir etti. Bazı ilim adamları ise buğday veya mısır fark etmez kastedilen belde halkın yediği yiyecekler olması önemlidir dedi. Hadislere göre ise doğrusu ise budur. Zekât ve sadaka zenginlerin en büyük yardımıdır.

Pirinç Türk milletinin en yaygın yiyeceği olarak kabul edilmiştir. Temiz ve kıymetli olan pirinç, cevazına hükmedilen arpadan daha değerlidir. Bu sayede fıtır sadakasında pirinç verilmesi ise caizdir.

Fıtır sadakasını pirinçten vermek caiz midir?

Her yemekten bir ölçek verilmesi ise vacip sayılmaktadır. Bir ölçek Kamus’ta ifade edildiğine göre normal olarak iki elle birlikte dört avuçtur. Ağırlık olarak ölçüsü ise 3 kilograma yakındır.

Fıtır sadakası ise büyük veya küçük demeden, cinsiyet ayrımı yapmadan bütün Müslümanlara yapılması gerekir.

Fıtır sadakaları bayram namazından önce verilmesi uygun görülür. Fakat bayramdan birkaç gün sonra verilmesinde ise bir sakınca yoktur. Alimlere göre en sahih olanı ise fitreler Ramazan ayının 28.gecesi verilmesi uygundur. Normal olarak aylar 29 veya 30 gün çektiği için bayramdan bir iki gün önce verilir. Rasuluallah sahabileri fitreyi bayramdan iki gün önce verir.

Fitrenin verilmesi gereken yerler fakir ve yoksullar olmalıdır. İbn Abbas’tan rivayet edildiğine göre o şöyle dedi: “Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem oruçluyu boş ve çirkin sözlerin vebalinden kurtarmak ve yoksulları doyurmak için fıtır sadakasını farz kılmıştır.”

Fitre sadaka olarak sayılır. Peygamberin Sallallahu aleyhi vesellem ashabının ve ümmetinin çoğunluğunun yaptığı gibi yiyecekten vermek gerekir.