Fıtır sadakası nakit verilir mi? Fıtır sadakasını nakit olarak ödemek caiz midir?

Fıtır sadakası nakit verilir mi? Fıtır sadakasını nakit olarak ödemek caiz midir?

Fitre sadakası nakit ödenir mi? Fitrenin nakit ödenmesi caiz midir?

Fitrenin nakit ödenmesi tartışılan bir konudur. Bizce İbn Ömer Radıyallahu anh hadisinden dolayı yiyecekten başkası fitre yerine geçmez. İbn Ömer Radıyallahu anh: “Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem fıtır sadakasını hurmadan bir ölçek veya arpadan bir ölçek olarak farz kıldı.” şeklinde ifade etmiştir.

Ebu Said elHudri Radıyallahu anh: “Bize Hz. Peygamber zamanında fitreyi yiyecekten verirdi. Bizim yiyeceğimiz hurma, arpa, kuru üzüm ve peynir idi.” diye belirtmiştir.

Bu hadislerden yola çıkarsak yalnızca yiyecek vermek fitre yerine geçer. Fitreyi yiyecek olarak verildiği durumda onu bütün aile halkına açıklar ve bildirir. Ancak Fitreyi nakit olarak vermek bunu gizli hale getirir. Nakit olarak verildiğinde kişi kendi menfaatini düşünebilir ve daha az para verebilir. Şeriata tabi olmak hayır ve berekettir. Bir kimse yiyecek vermenin fakirin yararına olmadığını söyleyebilir fakat fakir gerçekten fakir ise yiyecek mutlaka onun yararına olur.