Dünyanın bir sonu var mıdır? Kıyamet kopacak mı?

Dünyanın bir sonu var mıdır? Kıyamet kopacak mı?

İnsanlar, dünyanın sonunun olup olmadığını merak etmektedir. hemen hemen her inanışlara göre dünyanın sonu gelecek ve kıyamet kopacaktır. Dünyanın sonu ne zaman gelecek? Bu haberimizde dünyanın sonu ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte merak edilen sorunun cevabı....

Alemin nasıl başlangıcı varsa sonu da olacaktır. Kur’an’da bununla ilgili birçok ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerde dünyanın geçici olduğu vurgulanmaktadır. Allah ‘’Bu dünya hayatı bir sürelik yararlanmadan ibarettir; ahirete gelince, ebedîlik yurdu işte orasıdır.” diye buyurmaktadır.

Yahudilik, İslam ve Hristiyanlık anlayışına göre dünyanın sonunun olduğuna dair inançlar vardır. Evreni ve tabiatı Allah yaratmıştır. Zamanı geldiğinde İsrafil isimli melek sura üfleyecektir. Kıyametin gelmesi Allah’ın kontrolündedir. Müslüman kişi, dünyanın sonu olduğuna ve kıyametin kopacağına inanır.

Dünyanın bir sonu var mıdır? Kıyamet kopacak mı?