Cennete gitmek için nasıl yaşanmalı, cennet için neler yapılmalıdır?

Cennete gitmek için nasıl yaşanmalı, cennet için neler yapılmalıdır?

Cennete girmek için nasıl bir hayat yaşamalıyız sorusu tüm Müslümanların araştırdığı konulardan biridir. Müminler cennete nasıl gidilir, cennet için neler yapılmalı gibi soruların yanıtını ayetler ve hadislerde bulabiliyor.

İslam dinine göre ölümden sonra yaşam yani ahiret inancı vardır. Buna göre dünyada yaşamı son bulan kişi ebediyete erişir. Dünyada Allah’ın emirlerini yerine getiren müminler cennetle ödüllendirilir. Uymayan günahkarlar ve kafirler cehennem ile cezalandırılır.

Her Müslüman bir kul olarak Allah’ın emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde Allah kullarına bu dünyada görmedikleri nimetleri cennetinde sunacaktır.

Cennette verilen en büyük hediyede Allah’ın kullarıyla bir araya gelmesidir. Müslümanların bu dünyada sorumluluklarını yerine getirmesi halinde cennete gidebileceği Kuran-ı Kerim’de belirtilmiştir.

Cennete gitmek için yapılması gereken şeyin temeli dinin getirdiği yani Allah’ın istediği sorumlulukların yerine getirilmesidir. Bu sorumluluklar kutsal kitap Kuran-ı Kerim başta olmak üzere hadislerde belirtilmiştir. Genel olarak Müslümanların yapması gerekenler ise şu şekildedir;

Allah’a yönelerek inançlı yaşamak,

İbadetlerini yerine getirmek,

Dürüst ve ahlaklı olmak,

Yapılan hata ve günahlar için tövbe etmek.