Birden fazla ilah var mıdır? Kaç tane ilah vardır? İlah kimdir?

Birden fazla ilah var mıdır? Kaç tane ilah vardır? İlah kimdir?

Allah-u Teala kutsal kitabımız olan Kur’an’da şöyle buyurmaktadır. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu.” Bu ayetin açıklaması kapsamında açık olarak âlemde birden fazla yaratan ve yöneten olmadığı ve olmasının imkansız olduğu anlaşılmaktadır.

Eğer ki kainatta Allah-u Teala’dan başka yaratıcı olsaydı bu düzen ve nizam olmazdı. Çünkü her ilah yaratma, yönetme konusunda kendi dilediğini yapmak isterdi ve bu doğrultuda anlaşmazlık çıkardı. Böyle bir durumda da alemde ne düzen olurdu ne de nizam. Eğer ki bu alem varsa ve bu düzende devam ediyorsa yalnızca tek bir ilah olduğu içindir.

Alemde birden fazla ilah olsaydı eğer, ilahların her biri tam ve mükemmel olma özelliğini kaybederdi. Bu doğrultuda bir ilah noksan olamaz. Yani alemde birden fazla ilahın varlığını düşünmek ve dile getirmek dört kenarı olan bir üçgenden bahsetmek gibi çelişki barındırır. Bu alemi yöneten mükemmel ve her şeye gücü yeten olduğu için tektir.

Yani, Allah’tan başka ilahın olması mümkün değildir. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bu durum açıkça belirtilmiştir.