Azrail aynı anda ölen insanların canını nasıl alıyor?

Azrail aynı anda ölen insanların canını nasıl alıyor?

Azrail, ölüm vakti gelen insanların canlarını almak ile görevli olan melektir, yani Kur’an’daki ifadesiyle ölüm meleğidir. Peki, Azrail aynı anda ölen insanların canını nasıl alıyor?

“De ki; sizin için görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.”

Azrail’in aynı anda ölen kişilerin canını nasıl aldığı ile ilgili 2 ayrı açıklama bulunuyor. Bu açıklamaların 1.; ölüm meleği tek değildir. Kur’an’ın kimi ayetlerinde insanların canlarını almakla görevlendirilmiş meleklerden çoğul bahsediliyor. Bu doğrultuda, Azrail görevini tek başına değil kendisiyle aynı iş için görevlendirilmiş olan diğer melekler ile birlikte yerine getiriyor. Yani Azrail’in birden çok yardımcısı bulunuyor. Bu görüş diğerine göre daha fazla tercih ediliyor.

2. açıklama ise, melekler; üstün donanımlı, güçlü ve kuvvetli olan varlıklardır. Görevlerine uygun olacak şekilde çok çeşitli özelliklere sahiptirler. Bu durumda aynı anda ölen insanların canını almak Azrail için zor ya da imkansız bir şey değil. İnsanlar için aynı anda iki yerde olmak, uzak mesafelere çok kısa sürede gitmez imkansızken bu durumun melekler için de böyle olmasını düşünmek doğru bir karşılaştırma değildir. Yani, Azrail kendisine verilmiş olan bu görevi sahip olduğu üstün donanımı ile kolay bir şekilde yerine getirebilir.