Arefe gününde edilmesi gereken dualar Arefe gününde yapılan dualar kabul olur mu?

Arefe gününde edilmesi gereken dualar Arefe gününde yapılan dualar kabul olur mu?

Ramazan ayının sona ermesine az bir zaman kalmış iken Ramazan Bayramından bir önceki gün olan Arefe gününde duaların kabul olup olmayacağı merak edilmektedir. Arefe gününde neler yapılmalıdır? Arefe gününde hangi dualar okunulmalıdır? Arefe günü ve dualar hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde yer almaktadır...

Arefe gününde edilen dualar kabul olur mu?

Arefe gününde edilmesi gereken dualar Arefe gününde yapılan dualar kabul olur mu?

Ramazan Bayramından bir önceki gün olan Arefe gününde haramdan uzak durulmalı, dedikodu yapılmamalı, kötü söz söylenmemelidir. İyilik yapılmalı, küsler barışmalı, hoşgörülü davranılmalıdır. Bugünde yoksullara yardım eli uzatılmalıdır. ‘Günlerin en faziletli günü’ olarak nitelendirilen Arefe gününde dualarında en faziletlisini arefe gününde yapılan dua olarak nitelendirilmiştir.

Peygamber Efendimiz Arefe gününde şu duayı okuyan kimsenin Allah-u Teala’nın istediği her şeyi vereceğini buyurmuştur. Dua şöyledir:

‘Sübhânellezi fi’s-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi’n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi’l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi’l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa’s-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa’l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi.’

İmam Tirmizi, Peygamber (sav) Arefe gününde şu duayı okuduğunu bildirmiştir:

‘Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü’l-hamdü ve hüve alâ küli şey’in kadir.’

Buhari’de geçen hadiste ise Arefe gününde bu duayı okuyan kimsenin şeytanın tasallutundan kurtulacağını, kendini muhafaza altına alacağını bildirilmiştir.

‘Allahümme’c’al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme’şrah li sadri ve yessir li emri.. (“Allah’ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nurlu kıl. Allah’ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.) ‘

Arefe gününde ibadet eden Cehennem ’den azad edileceği buyurulmuştur. Arefe gününde dua ediniz. Allah’tan af dileyiniz.