Allah'ın her an her yerde var olması ne anlama gelir?

Allah'ın her an her yerde var olması ne anlama gelir?

Allah'ın her yerde var olması insanı içsel olarak düşündürten ve mantık arayan bir sorudur. En eski çağlardan beri bilinen Allah'ın her an her yerde var olması ne anlama gelir kafalarda hiçbir zaman cevaplanamayan bir soru olarak yer alır.

Ramazan ayına sayılı günler kala Müslüman alemi için kutsal bir ay başlangıcı anlamına gelir. Bu ayda her kelime her davranış her hareket daha da önem arz eder. Müslümanlar bu ayda daha fazla dikkat ederler. Maddi ve manevi bir arınma ayı olarak kabul görülür. Geçmişten günümüze dinle alakalı yerleşmiş kalıplar vardır. Çocuk yetişkin fark etmeksizin bu kavramlar daha da merak edilir ve derinlemesine araştırılır. Bu kavramlardan en yağını Allah’ın her yerde olduğu kavramıdır.

Allah’ın her yerde olması ne demektir?

Allah kendisini tanımlayan birtakım sıfatlar ve benzetmelerde bulunmuştur. Ama hiçbir zaman onun tam olarak nasıl olduğu madden anlaşılmaz. Bu sıfatların en belirgin olanlarından birisi onun mekân üstü bir varlık olmasıdır. O her şeyin yaratıcısıdır. Doğmamış ve doğurulmamıştır. Hem akıl yoluyla nerede olduğu kavranamaz hem de ruh yoluyla her an her yerde olduğu bilinir. Bunun sebebi onun zaten her şey olmasıdır.