Allah’ı kim yarattı?

Allah’ı kim yarattı?

Din konusunda araştırmalara koyulan ve kafasındaki soru işaretlerine çözmeye çalışan kişiler, nasıl var olduğumuzu ve yaratıcının kim olduğunu araştırıyor. Allah’ın varlığını nasıl olduğunu ve kimin yarattığını merak eden kişiler sorunun cevaplarını arıyor.

Allah her şeyi yaratandır. Bu anlamda yaratıcının var olmak için başka bir yaratıcıya ihtiyaç duyması düşünülemez. Dünya’ya son kitap olarak indirilen kutsal kitap Kur’an-Kerim’de “De ki: O, Allah’tır, tektir. Allah sameddir. Doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.” buyurulmuştur.

Surede geçen Samed kelimesi ise var oluş anlamını katarken kimseye muhtaç olmayan ve varlıkların kendisine bağlı olduğu anlamına gelir. Pozitif bilimler ise Allah’ın varlığı açıklanamaz ve doğru yola götürmez. Sonuç olarak Allah’ın varlığın başlangıcı ve sonu bulunmamaktadır.

Duyularımız ise Allah’ı tanımak için aklımız ve kalbimiz bize temin ederken bizi Allah yaratmıştır. Evrende bütün değişim ve dönüşüm bu yaratıcının var olduğunun delilidir. Allah’ı gözümüzle göremesek te varlığı idrak edilir ve kalbimizde hissederiz.