22 Nisan itibariyle rapor para hesaplama olanağı değişti

22 Nisan itibariyle rapor para hesaplama olanağı değişti

22 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe giren rapor para hesaplama değişikliği 7316 Sayılı Kanun ile SGK tarafından resmi gazete de yayınlandı. Haber içeriği geçici iş görmezlik ödemeleri hakkında olduğu söyleniyor. Eski karara göre iş görmezlik ödeneği ne kadar arttı sorusuna cevap arayan vatandaşlarımız brüt kazancın hesaplamaları 3 aydan 12 aya çıkarıldı. Bu değişiklik üzerine ayrıntılı bilgi arayan vatandaşlarımız için merak edilenler haberimizde

2021 SGK rapor parası hesaplama düzenlemesinde ki değişiklikler

7316 Sayılı yasanın 9. maddesinde bulunan açıklamaya göre 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan hesaplamalar değiştirildi. Resmi gazete de yürürlüğe giren 9.madde şöyledir ;

Madde 9:

31/05/2006 tarihli olup 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 17. Maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve 3.fıkrası (b) bendinde yer alan ‘’üç aylık’’ ibaresi hakkında söylenenler madde olarak metninden çıkarılmıştır.

‘’İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde; analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemez.”

Yürürlüğe yeni girmiş kanundaki düzenlemeler

  • Bir çalışan çalıştığı yerde geçirmiş olduğu iş kazasından önceki belirlenen on iki ay ve son üç ay içerisinde yapmış olduğu kazancın aylar içerisinde ki toplam çalıştığı gün sayısına bölünmesiyle bulunan tutar içerisinden ayakta tedavi 2/3’ü, yatarak yapılan tedaviler ise 1/2’si tamamından ödeme gerçekleştirilecek.
  • Görülen iş kazalarının yanı sıra yapılan meslek guruplarında görülen hastalıklar geçici süreli iş görmezliğin başladığı zamandan önceki on iki aylık toplam kazancın ve son üç aylık zaman diliminin gün sayısına bölünerek bulunan miktarın ayakta yapılan tedaviler 2/3’ü, yatış yapılan hastalıklar da ise görülen oran 1/2 ‘si tarafından hesaplanır.
  • Geçici iş görmezliğin başladığı zamanda hastalık ve analık ödenekleri diğerlerinde olduğu gibi bu ödemelerde de hastalığın olduğu zamandan önceki on iki ayın tamamında kazanılan toplam brüt kazancın çalışılan toplam gün sayısına bölümü sonunda elde edilen tutarın ayakta yapılan tedavilerde 2/3’ü, yatarak görülen tedavilerde ise 1/2’si taraflarına ödemesi sağlanır.
  • Çalışan bireyin iş görmezlik raporu başladığı zamandan önceki on iki ay içerisinde eğer vatandaşımız 180 günden az kısa vade primi bulunup ve ödenecek tutarın çalışamaz yani iş görmez raporunun başladığı zamandan günlük prim esas alınıp kazancın iki katı olmaması ön görülür.

Yürürlüğe yeni giren rapor para hesaplama bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.