Sağlık kuruluşuna gitmeden sağlık hizmeti alma uygulaması başlıyor!

Sağlık kuruluşuna gitmeden sağlık hizmeti alma uygulaması başlıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeden vatandaşların sağlık hizmeti alabileceği 'Uzaktan Sağlık Hizmeti' yönetmeliğinin devreye sokulduğunu açıkladı.

Vatandaşların hasta olarak sağlık kurumlarına bizzat gitmeden bilişim teknoloji sistemleri kullanılarak sağlık hizmeti alabilecekler. Bu çalışmaya yönelik hazırlanan yönetmeliğin devreye alındığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sistemin detaylarını da açıkladı.

Yeni getirilecek olan uzaktan sağlık hizmeti uygulamasının aynı zamanda zaman kaybını da önleyeceğini söyleyen Bakan Koca, bu hizmeti yalnızca gerekli bilişim teknolojinin alt yapısına sahip olan ve Bakanlık ruhsatı bulunan sağlık kuruluşlarının sunabileceğini aktardı.

Bun sistemle birlikte doktorların hastalarına e-reçete yazma ve rapor verme gibi durumlarının olacağı bilgisini paylaşan Bakan Fahrettin Koca, mekan ve coğrafyaya bağımlı olmadan çağdaş bilişim teknolojilerinin kullanılmasıyla sunulacak sağlık hizmeti kurallarını da şöyle anlattı:

- Uzaktan sağlık hizmetini sunacak olan tesislerin en geç 6 ay içerisinde 'Uzaktan Sağlık Hizmeti Faaliyeti İzin Belgesi' almak zorunda.

- Uzaktan sağlık hizmet sunumunda Sağlık Bakanlığı'nın verdiği onaylı yazılı, sesli yada görüntülü olarak iletişim imkanı sağlayacak olan yazılım kullanılacak ve yazılımın asgari standartları da Bakanlık belirleyecek.

- Uzaktan sağlık hizmetinin almak isteyen vatandaş, hizmetin elverdiği ölçülerde muayene olabilecek. Hastanın tıbbi gözlemleri ve takiplerinin değerlendirilmesi yapılacak. Teşhisi konmuş olan hastalıkları kontrol edilecek ve ayrıca hastaya tıbbi danışmanlık verilecek.

- Uzaktan sağlık hizmeti kapsamında konsültasyon yada ikincil bir görüş talebi alınabilecek. Gerekli görüldüğü takdirde ise hastaya bir sağlık kuruluşuna bizzat müracaat etmesi önerilecek.

- Hastalıkların uzaktan kurulan sistem ile yönetimi ve takipleri için kişinin kan şekeri ve kan basıncı gibi klinik alanda gerekli olan tüm parametreleri değerlendirmeye alınabilecek ve bunların tedavileri ile ilaç yönetimleri de sistem üzerinden sağlanacak.

- Sağlık riski yüksek olan kişilerin ise çok yönlü değerlendirmeleri sistem üzerinden yapılacak. Ayrıca; endemik yada epidemik salgınlar için de ulusal nitelikte çıkarılmış olan kılavuzlar eşliğinde hastaların sağlıklarının korunabilmesine yönelik gerekli tıbbi işlemler de yürütülebilecek.

- Uzaktan sağlık hizmeti alan kişilerin, tüm kişisel verileri ilgili mevzuat haricinde kesinlikle işleme alınmayacak ve başka bir yere aktarılamayacak.