Aile hekimleri Sağlık ocağından sağlık raporu verebilir mi? İş ehliyet için sağlık raporu alınır mı?

Aile hekimleri Sağlık ocağından sağlık raporu verebilir mi? İş ehliyet için sağlık raporu alınır mı?

Sağlık ocağı sağlık raporu veriyor mu sorusu vatandaşların en merak ettiği soruların başında geliyor. Sağlık raporları iş ve ehliyet başvuruları başta olmak üzere birçok alanda istenmektedir. Sağlık raporu alırken bilinmesi püf noktalar bulunmaktadır.

Aile hekimliği ülkemizdeki sağlık birimlerinin en temel taşıdır. Halk dilinde Sağlık Ocağı olarak bilinen bu kurumlar her mahallede bulunur ve mahalle sakinleri hastalıklara karşı ilk olarak bu kurumlara başvurur. Bu noktada sağlık kurumlarından alınan sağlık raporlarının da Sağlık Ocakları’ndan alınıp alınmadığı merak ediliyor.

Sağlık raporları iş başvurularında, askerlik işlemlerinde, ehliyet başvurularında olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır.

Sağlık ocağından sağlık raporu alınır mu? Aile hekimleri sağlık raporu verebilir mi?

Aile hekimlerinin sağlık raporu verme durumları ilgili yönetmelikte belirtilmiştir. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 4 maddesinde Aile hekimlerinin sağlık raporu verip vermediği alanlar belirtilmiştir. Buna göre söz konusu yönetmelik şu şekildedir;

“Birinci basamak sağlık kuruluşları bünyelerinde çalışan resmi hekimler, kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen; sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve bunun gibi belgeleri düzenlemekle de yükümlüdürler.”

Maddede görüldüğü gibi hekim rapor verilmesini uygun bulduğu takdirde sağlık raporu vermektedir.

Bu maddenin dışında alınacak sağlık raporunun kullanılacağı alana göre aile hekimlerinin verdiği sağlık raporu yeterli olmayabilir. Bu nedenle hangi kurum için kullanılacağı belli olan sağlık raporları için bilgi alıp yetkili doktordan rapor alınması gerekir.

Aile hekimliği hangi sağlık raporlarını düzenleyebilir?

Aile hekimleri her alanda istenen sağlık raporunu düzenleyemez. Aile hekimlerinin düzenleyebildiği sağlık raporları şu şekildedir;

 • Sporcuların lisans alabilmesi için gerekli olan lisans raporu,
 • Sürücü belgesi almak için gerekli olan sürücü belgesi raporu,
 • Yivsiz av tüfeği için gerekli olan sağlık raporu,
 • 65 yaş üstündeki kişilere akli meleke raporu,
 • Evlilik için alınması gereken “evlenmeye engel hali yoktur” raporu,
 • Engelli ya da yatalak hastalar için evde sağlık hizmetleri verilmesini sağlayan rapor,
 • İşe giriş sağlık raporu

Bu raporların yanı sıra defin raporu, taşeron işçi raporu gibi raporlarda zorunlu olunan durumlarda aile hekimleri tarafından düzenlenebilir.

Aile hekimlerinin sağlık raporu düzenlemediği durumlar nelerdir?

Bazı sağlık raporları aile hekimliği yetkisinin dışındadır. Bu raporlar uzman doktorlar ve yetkili hastaneler tarafından alınması gereken raporlardır. Eğer sağlık raporunu isteyen kurum sizden heyet raporu istemişse bu gibi durumlarda yetkili devlet hastanelerine başvurmalı ve birçok doktordan onay almalısınız.

Sağlık raporu herhangi bir sağlık ocağından alınır mı?

Sağlık ocağında görev alan aile hekimleri belli bir bölgede bulunan kişilerden sorumludur. Bu bölgede yer alan kişiler kendi aile hekimi dışında başka birinden sağlık raporu alamaz. Aile hekimleri kişiye özeldir. Ancak aile hekiminizi değiştirmeniz mümkündür.

Aile Hekimlerinin görevleri nelerdir?

Aile hekimlerinin görevleri ilgili yönetmelikte belirtilmiş olup bu maddeler şu şekilde sıralanmıştır;

 • Hastalığın teşhisi ve uygun tedavi yöntemlerini belirleyerek tedavi reçetesini, gerekiyorsa raporunu yazmak.
 • Rehabilitasyon içeren sağlık hizmetlerini vermek.
 • Çalışma bölgesi dahilinde yer alan cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi gibi toplu yaşanılan yerlerden gelen sağlık hizmeti taleplerini karşılamak.
 • Özellikle bebek ve çocuklarda aşı ile korunma sağlanabilen hastalıkların ortaya çıkışını engelleyecek önlemler konusunda sorumlu olduğu halkı bilgilendirmek olarak bilinen “bağışıklanma” hizmetini yürütmek.
 • Olağanüstü durumlarda kendi sorumluluk bölgesinde yerinde hizmet vermek (Olağanüstü durumlar, belirli kriterler dahilinde olup bu duruma karar veren kişi, yetkili kurum ve kuruluşlarca belirlenir.).
 • Sağlık ocağı içindeki görev paylaşımına uygun olarak sorumluluğu dahilinde bulunan adli tıp görevini yürütmek.
 • Sağlık ocağı içindeki görev paylaşımı çerçevesinde üzerine düşen ölü muayenesi, defin ruhsatı gibi sorumlulukları yerine getirmek.