Orucun önemi nedir? Oruç ibadeti ile ilgili hadisler

Orucun önemi nedir? Oruç ibadeti ile ilgili hadisler

Oruç ibadeti insanlar tarafından en fazla araştırılan konulardan biridir. Oruç ibadeti ile ilgili birçok hadis dile getirilmiştir. Oruç tutmanın sevapları nelerdir? Bu haberimizde Oruç ibadeti ile ilgili bilgileri sizler için derledik. İşte Oruç ibadeti ile ilgili detaylar...

Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaatkâr erkeklerle i­taatkâr kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah’a derinden saygı duyan erkekler, Allah’a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.”

Bu ayette , iman etmekte, ibadet etmekte ve ahlaki açıdan kadın ile erkek arasında bir farkın olmadığını ve Müslüman olanlarda bulunması gereken niteliklerin ve bu niteliklere sahip olan Müslüman olanların Allah katındaki değerinden bahsedilmiştir.

Oruç tutmak ile ilgili birden fazla hadis bulunmaktadır.

Oruç ibadeti, çok fazla sevap kazandırır

oruç tutmak ,gösterişin az olduğu için sevabı çok fazladır. Allah ,yaptığınız ibadetlere on kattan yediyüz katına kadar sevap verir.

“Âdemoğlunun her ameline on katından yedi yüz ka­tına kadar sevap verilir. Yüce Allah; ’Oruç hariç, çünkü oruç benim içindir, onun mükâfatını da ben vereceğim. Çünkü oruç tutan kimse yemesini, içmesini ve şehvetini benim için terketmektedir’ buyurmuştur.” (Müslim, “Sıyâm”, 164; Tirmizî, “Savm”, 55)

“Oruç hariç, Âdemoğlunun her ameli kendisi içindir. Oruç ise benim içindir, onun ödülünü de ben vereceğim.” (Buhârî, “Sıyâm”, 9)

bu 2 hadis içerisinde 2 konuya dikkat çekilmektedir. Oruç tutmanın yalnızca Allah için yapıldığı için ve bundan dolayı da riyanın az olacağı vurgulanmıştır. Tutulan orucun Allah katında çok sevabı olduğu aktarılmıştır. Oruç tutan kişi Allah için yemeden, içmeden ve şehvetinden vazgeçer. Oruç , Allah ile tutan kişinin arasındadır. Kişinin oruç tutup tutmadığını yalnızca Allah bilmektedir.

Orucun önemi nedir? Oruç ibadeti ile ilgili hadisler

Oruç tutmak Günahlarınızı affettirir

Kişi, çoluk çocuğu, malı ve komşusu sebebiyle gü­ naha girebilir. Namaz, oruç ve zekât bu günahlara kefaret olur.” (Buhârî “Savm”, 3)

“Kim inanarak ve sevabını umarak Ramazan orucunu tutarsa Allah o kimsenin geçmiş günahlarını bağışlar.” (Buhârî, “Sıyâm”, 6)

Bu hadislerde, oruç tutan kişilerin günahları, küçük ya da büyük ayırt edilmeksizin Allah tarafından bağışlanacağını ifade eder. Fakat genel olarak büyük günahların bağışlanması için Allah’tan af dilenmeli ve kul hakkına girilmişse o kişiden helallik istenmelidir.

Oruç tutanlara cennetin Reyyan kapısı açıktır

“Cennette Reyyân adında bir kapı vardır ki buradan kıyamet gününde sadece oruç tutanlar cennete girer, onlarla birlikte bu kapıdan başkaları girmez. (Cennet kapılarında) oruç tutanlar nerede diye

seslenilir. (Oruç tutanlar gelir) bu kapıdan cennete girerler, sonuncuları girdiği zaman kapı kapanır, artık bu kapıdan kimse cennete girmez.” (Müslim, “Sıyâm”, 166)

Buhari ‘nin bu konuyla ilgili rivayet ettiği hadis şu şekildedir ;

“Kim Allah yolunda bir çift mal infak ederse cennet kapılarından, “Ey Allah’ın kulu! Bu bir hayırlı iştir” diye nida edilir. Namaz kılan Müslüman namaz kapısından çağrılır.

Allah yolunda cihat yapan kimse cihat kapısından çağrılır. Oruç tutan kimse Reyyân adlı kapıdan çağrılır. Zekât veren kimse zekât kapısından çağrılır.”

Ebû Bekir,

— “Anam babam sana feda olsun ey Allah’ın Elçisi! Bu kapıların hepsinden çağrılan Müslüman olacak mıdır?”

diye sorar. Hz. Muhammed de ,

— “Evet, senin onlardan biri olmanı umarım” buyurur. (Buhârî, “Savm”, 4)

Bu hadisler cennettin sekiz kapısının farklı görevlere yapanlara açıldığını ve oruç tutan müslümanların da günahlarından kurtulacağını anlayabiliriz.

Oruç ile ilgili bir hadiste şöyle bahsedilmektedir ;

‘’Kim Allah için bir gün oruç tutarsa Allah yetmiş yıllık bir mesafe kadar onu cehennem ateşinden uzaklaştırır.” (Müslim, “Sıyâm”, 168)

“Oruçlunun iki sevinci vardır. Biri iftar ettiği zaman, diğeri de Rabbine kavuştuğu zamandır. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Müslim,“Sıyâm”, 164; Tirmizî, “Savm”, 55)

İftar vaktine kadar oruç tutan doğal olarak iftar saatine doğru acıkır. Bir şey yenilip içilmediği için insanın nefesi kokabilir. Bu hadiste , bu kokunun Allah katında en güzel kokulardan bile daha değerli olacağı açıklanmıştır. Müslüman bir kişi, Oruç ibadeti sayesinde Cennet sevinci yaşar.

Oruç tutan kişi elbette diğer dini görevleri de yerine getirmesi ve büyük günahlardan uzak durması gerekmektedir. Bununla ilgili bir hadiste şöyle ifade edilmiştir ;

“Beş vakit namazı kılan, Ramazan orucunu tutan, zekâtı veren, yedi büyük günahtan sakınan hiçbir Müslüman yoktur ki cennet kapıları onun için açılmış olmasın. Ona güven içinde cennete gir denir” (Münzirî, hadis no: 452)

Hz. Muhammed’de veda hutbesinde beş görevi yerine getiren kişinin cennete gireceği ile ilgili müjde vermiştir.

Orucun önemi nedir? Oruç ibadeti ile ilgili hadisler

Mazeretsiz oruç tutmamak büyük günah sayılır

“Kim hastalığı ve bir ruhsatı / mazereti olmaksızın Ramazan ayından bir gün oruç tutmazsa bütün günleri oruç tutsa yine bu orucu yerine getiremez.”

Sebepsiz olarak oruç tutmayan kişi Allah’a isyan etmiş sayılır ve günah işlemiş olur. Mazeretsiz olarak tutulmayan orucun yerini hiçbir şeyin tutmayacağı açıklanmıştır.