İnanmak ve bilmek nedir? İnanmak ve bilmek farklı kavramlar mıdır? İnananlar bilmek zorunda mıdır?

İnanmak ve bilmek nedir? İnanmak ve bilmek farklı kavramlar mıdır? İnananlar bilmek zorunda mıdır?

İnanmak ve bilmek nedir, inanmak ve bilmek farklı kavramlar mıdır gibi pek çok kişinin merak ettiği inanç hakkındaki bu soruların yanıtlarını yazımızda paylaştık. İşte detaylar...

İnanmak ve bilmek ne anlama gelir? İnanmak ve bilmek aynı şey midir?

İman, bir şeyi gönül huzuru ile içselleştirerek ona yürekten bir şekilde inanmkatadır. İslam'a göre iman, Hz. Peygamber'in Allah'tan getirdiklerinin doğruluğunu kabullenip onlara yürekten vir şekilde inanmayı ifade eder. Buna sahip olan kişi "mümin" inancının gereği tam bir teslimiyetle yerine getiren kimseye de "Müslüman" denir. İnsanın nasıl ve neden inandığının farkında olması önemlidir. İslam alimleri imaı; kalp ile tastik, dil ile ikrar olarak anlatmışlardır. İman aslında kalp işidir, kalbin tasdikidir. Ancak insan yaşamında Müslüman muamelesi görmek için inandığını diliyle de belirtmelidir.

Dini esasları bilmek, kalbin onayı olmadan kişiyi imanlı yapmaz. Bunun en iyi öneği İslam üzerine çalışmlar yapan Batılı akademisyenlerveya müşterik/oryantalistlerdir. Din, dil, bilim, düşünce, sanat, tarih gibi pek çok alanda İslam dünyasını inceleyen ve bu alanda değer yargıları üreten bu kişilerin engin bilgileri onların iman etmelerini sağlamamıştır. Bilinen bir şeyin imana dönüşebilmesi için onun kalp yoluyla içselleştitilmesi gerekir.