Radyo dalgaları nedir? Radyo dalga teknolojisi nasıl gelişti? Radyo dalgalarının özellikleri nedir?

Radyo dalgaları nedir? Radyo dalga teknolojisi nasıl gelişti? Radyo dalgalarının özellikleri nedir?

Radyo dalgaları nedir? Hangi ses dalgaları radyo dalgalarına girer? Radyo teknolojisinin tarihi gelişimi ne şekilde oldu? gibi soruların cevaplarını sizler için derledik, İşte radyo dalgaları ve radyo dalgalarının özelliklerine dair bilgiler...

Radyo dalgaları nedir?

Radyoda kullanılan en uzun dalagalar binlerce metrelik mesafe ile ölçülür; bunun yanında en fazla kullanılanlar 2000 m.(uzun dalgalar) ile yaklaşık 10 m. (çok kısa dalgalar) arasındadır. Yüksek frekanslar kısa dalgaların alçak frekanslar uzun dalgaların karşılığı olarak ortaya çıkar. Uzun radyo yanında kullanılan frekanslar çok sık olarak 100 kilohertzin (saniyede 100.00 titreşim) altına iner; ancak bununla beraber kulakta işitme duygusu oluşturmayacak kadar yüksektir. Bunlara "radyo frekansları" denir ve taşıyıcı dalga şeklinde kullanılır; taşıdıkları modülasyonun frekansı saniyee 16 ile 10.0 titreşim arasında değişmektedir. İşitebilecek düzeyde oldukları için bu frekanslara "ses frekansları" denir.

Radyo dalgaları uzak mesafelerde tekrar tekrar yansıma sonucu zayıflar. Ancak 1960'tan beri, çok daha uzak yerlere konulan yapay yansıtıcılar bu sorunu gidermiştir. Bu durumda işaretin yer çapının yarılma kadar yol alması için bir "sıçrama" yeterlidir. Bu yansıtıcılar "Echo" "Telstar" ve "Syneom" gibi yapay uydular şeklindedir. Uzun mesafeler ayrıca "radyolink" denilen sistemlerle de aşılabilir. Bu sistemde etrafa enerji yayılmaz, dar bir demethalinde toplanır.

Radyo Yayın Hizmetleri: Bilgi ve kültürü yaymak için örgütlenen radyo yayınları 1920'da başlamış: İlk radyo yayını Amerika Birleşik Devletlerinde Pittsburgh ve Detroit’ teki istasyonlarda yapılmıştır. İngiltere’de ilk düzenli radyo yayını, 1922’de Londra’dan BBC (British Broadcasting Corporation) aracılığıyla yapılmıştır. Türkiye’de ilk radyo’ yayınları, “Türk Telsiz Telefon Şirketi”nin 1925 yılında Ankara ve İstanbul’da kurduğu iki istasyon çalışmasıyla başlamış: Ardından bir süre PTT idaresi ve Basın Yayın Umum Müdürlüğü tarafından yürütülen radyo yayın hizmetleri, 1964’ten itibaren TRT (Türkiye Radyo Televizyon) Kurumuna verilmiştir.

Radyo yayınlarının kanun ve ekonomi bakımından bir düzen içinde yer alması sorunu, farklı ülkelerde farklı yollarla çözüme kavuşmuştur. ABD gibi ülkelerde, bu alarlarda, özel örgütlerin rekabeti ortaya çıkaran çalışmalarına izin veriilmiştir.