Son Dakika: Millet İttifakı'nın ismi hakkında karar çıktı!

Son Dakika: Millet İttifakı'nın ismi hakkında karar çıktı!

Anayasa Mahkemesi'nden Millet İttifakı'nın ismi hakkında yeni karar! Detaylar gursesgazetesi.com'da.

Millet Partisi bundan kısa bir süre önce Anayasa Mahkemesi'ne giderek Millet İttifakı'nın "Millet" kelimesini kullanmaması üzere dava açmıştı. Davada sonucun ne olacağı merak edilirken, Millet İttifakı'nın karar ile birlikte isminin değişip değişmeyeceği de merak edilenler arasındaydı.

Millet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaya, konu ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;

"Bir tüzel kişilik hakkımız olan ismimizin başka partilerce ısrarla kullanılıyor olması karşısında en yüksek yargı organı olan Anayasa Mahkemesine başvurma zarureti hasıl olmuştur. Dürüst, ilkeli siyasetin temsilcisi, Türk siyasetinin yüz akı Millet Partisi tüm siyasi partilerimize örnek teşkil edecek şekilde, üslup ve usul olarak asla haksızlık yapmamış, her daim siyasi rakiplerinin hak ve hukuklarına azami saygı ve özeni göstermiştir. Bununla birlikte kendi haklarının gasp edilmesine de asla müsaade etmeyecektir. Davalı 'Altılı Masa' olarak da bilinen karşı taraf partilerince hukuka aykırı şekilde, 'Millet' ismimizi oluşturdukları ittifakın adı olarak kullanmalarının tedbiren durdurulması ve bu ismi kullanamayacaklarına dair esastan karar verilmesi istemiyle dava açıyoruz. Bütün meşru, demokratik ve hukuki platformlarda haklarımızı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz."

Bu açıklama ile birlikte Millet İttifakı'nı ismi nedeniyle mahkemeye verdiğini açıklayan Millet Partisi için karar çıktı!

Anayasa Mahkemesi Millet Partisi'nin bu talebini reddetti.

Millet Partisi Başkan Yardımcısı Rafet Kaya, mahkeme ile ilgili bir diğer açıklaması ise şu şekildeydi;

"Anayasamızda ve Siyasi Partiler Kanunu'nda siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul edilmiş; bunun gereği olarak da her siyasi partinin tüzel kişilik hakları yasalarımız tarafından teminat altına alınmıştır. Nitekim kanunlarımızda 'siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde başka bir siyasi parti tarafından kullanılmayacağı' hükmü açıkça zikredilmiştir.

Buna rağmen, Türkiye'nin en köklü partilerinden ve Türk siyasetinin temel taşlarından birisi olan Millet Partisi'nin ismi, başka siyasi partiler grubu tarafından kullanılmaya kalkışılmıştır. Öyle ki altılı masayı oluşturan siyasi partilerimize Millet Partisi yetkililerince muhtelif zamanlarda nezaketle ve defalarca ikazlar yapılmıştır. Ancak hem siyasi etiğe aykırı olmasına, hem de yasalarımızın men etmesine rağmen, ittifak bileşeni partiler yanlış ve suç teşkil eden tutumlarını ısrarla sürdürmüşler; bazen de mesnetsiz ve bilgiye dayanmayan açıklamalarda bulunmuşlardır"